konference 2022 vizual na web

Jak se z toho nesesypat aneb
Jak můžeme podpořit pečující v péči o blízké s demencí

6. 9. 2022
od 9:00 hodin

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 833/31, Praha 1

Akce je připravena pro odbornou veřejnost věnující se zdravotní a sociální problematice. Představí moderní přístupy a metody práce, které lze využít v péči v péči o seniory s neurodegenerativním onemocněním (demence, Alzheimerova choroba apod.). Důležitá je také komplexní podpora přes včasné zachycení prvních příznaků, spolupráce s rodinou a lékaři. V neposlední řadě se zaměří i na propojení zdravotních a sociálních služeb za účelem zvládání činností podporující udržení klienta v domácím prostředí s podporou služeb či nových technologií.

Přednášející

Jitka Zachariášová
Jitka Zachariášová

ředitelka a zakladatelka A DOMA

Zdeněk Kalvach
MUDr. Zdeněk Kalvach CSc.

Geriatr, internista a gerontolog, přednáší na Lékařské fakultě, Filosofické fakultě a Evangelické teologické fakultě UK, je členem Etické komise ČLK

Jakub Rychtecký
Mgr. Jakub Rychtecký

náměstek primátora Pardubic

Petr Mach
Mgr. Petr Mach

sociální pracovník a metodik A DOMA

Speakeri konference Faltysova
Mgr. Andrea Faltysová, DiS, MBA

ředitelka Domova Clementas Mlékovice

Speakeri konference otaznik
Ing. Richard Cimler, PhD.

vedoucí centra pokročilých technologií univerzity Hradec Králové

David Pospíšil
Mgr. Bc. David Pospíšil, DiS

expert na oblast sociálních služeb a sociálního bydlení

Moderuje

Petr Hanuš
Mgr. Petr Hanuš

ředitel odborných sekcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, ředitel sekce nestátních neziskových organizací, sekce sociálních služeb a sekce kultury UZS ČR

Kapacita akce je omezena, proto neváhejte s přihlášením. Vstupné je i letos, díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy a České asociaci pojišťoven, zcela ZDARMA.
Občerstvení během celé konference zajištěno. Samozřejmostí bude také potvrzení o absolvování konference v rámci povinného vzdělávání v oboru.

Program konference

09:00 – 09:10 zahájení konference, představení organizace A DOMA z. s.

09:10 – 09:20 úvodní slovo

09:20 – 10:00 Terénní sociální služba a její role při identifikaci příznaků kognitivního deficitu u seniorů v domácím prostředí ve spolupráci s Rodinným průvodcem a multidisciplinárním týmem

Přednáší: Jitka Zachariášová

10:00 – 10:30 Pobytové zařízení pro klienty s demencí a jejich program aktivace

Přednáší: Mgr. Andrea Faltysová, DiS., MBA

10:30 – 11:00 coffee break

 

11:00 – 11:30 Pohled municipality na řešení problematiky lidí s demencí a podpora rodinných pečujících

Přednáší: Mgr. Jakub Rychtecký

11:30 – 12:00 Diagnostika kognitivních poruch a spolupráce mezi praktickými lékaři a geriatry, internisty a dalšími odborníky

Přednáší: MUDr. Zdeněk Kalvach CSc.

12:00 – 12:30 Institut opatrovníka a problematika svéprávnosti s dalšími právními kroky u klientů s demencí

Přednáší: Mgr. Petr Mach

12:30 – 13:30 lunch

 

13:30 – 14:00 Nové technologie pro podporu péče o lidi s demencí

Přednáší: Ing. Richard Cimler, Ph.D.

14:00 – 14:30 Dlouhodobá péče pohledem pojišťoven

Přednáší: Mgr. Bc. David Pospíšil, DiS

14:30 – 15:00 závěr konference

 

Partneři konference

CAP_logo

Záštitu udělili

Zastita MPSV