BlogPlastika Sedící figura už zase sedí zpátky na Novodvorské

4. 6. 2019

Plastika Sedící figura od M. Chlupáče byla vytvořena v letech 1965 až 1973 z ružbašského travertinu a instalována před KC Novodvorská byla v roce 1973. Za nejasných důvodů došlo k jejímu odstranění kolem roku 2010 a po nějakou dobu nebyl ani jasný její další osud. Od 20. května 2019 ji opět můžete vidět na Novodvorské, kousíček od vchodu do KC.

Díky všímavosti současného místostarosty pražských Řeporyjí Davida Roznětinského, který ji objevil na skládce této malé městské části, došlo k její záchraně a městská část Praha 4 s ohledem na absenci vlastníka plastiky zajistila její převoz a restaurování včetně vybudování nového podstavce. Zároveň Praha 4 projednala s hl. m. Prahou budoucí zařazení plastiky do jejich majetku. S ohledem na revitalizaci prostranství před KC Novodvorská a nemožnost umístění plastiky na původní místo u zdi objektu ubytovny byla vytipováno spolu s restaurátory Nadace Barok nové umístění v revitalizovaném prostoru při zachování orientace a vazby s okolím.

Sochař Miloslav Chlupáč (1920 v Benešově – 2008 v Praze) byl mimořádně uznávaný umělec. Nejprve začal studovat medicínu, ale po uzavření vysokých škol se šel vyučit na kamenosochaře v kamenickém závodě v Kralupech nad Vltavou a v kamenosochařské dílně Otakara Velínského v Praze. Po válce absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru Josefa Wagnera. Vedle sochařství se věnoval také malbě a teorii umění. Jeho sochy jsou umístěny například v Klagenfurtu, Mexiku, Grenoblu, Salzburgu, ale také v Brně a v Praze. Inspiroval se kubismem, tvořil monumentální díla se vztahem k figuře.

Chlupáčova tvorba vychází z figurativních stejně tak jako s abstraktních kořenů a tradičně respektuje materiál, v kterém realizoval, v tomto ohledu nijak nevybočuje ze stylu své generace. Rovněž je u něho znát silný vliv předválečného českého kubismu. Rozhodně se však neuchyluje k nápodobě a jeho objekty se vyznačují silným vnitřním přesvědčením, neochotou se přizpůsobit a líbit, až po vytvoření vlastní brutálitní estetiky. Proto jeho monumentální nekompromisní sochy pro architekturu patří mezi ty nejlepší v československé moderně druhé poloviny 20. století. Miloslav Chlupáč pracoval doslova do posledního dne ve svém ateliéru v Kobylisích, kde zemřel v roce 2008.

Dalšími díly, kterými obohatil Prahu 4 jsou „Tři plastické objekty“ na sídlišti Pankrác I a „Plavec“ na stěně nad vstupem do plaveckého stadionu v Podolí.

Instalaci plastiky Chlupáčovy plastiky „Sedící figura“ v pondělí 20. května 2019 před KC Novodvorská příliš nepřálo počasí, nicméně si tento moment nenechala ujít jak starostka Prahy 4 Irena Michalcová spolu s 1. místostarostou Zdeňkem Kováříkem a místostarostou Michalem Hrozou, tak i starosta Prahy-Řeporyj Pavel Novotný s místostarostou Davidem Roznětínským.