Představujeme se

Organizace vznikla v roce 2007 a primárně poskytovala sociální službu osobní asistence. Postupně jsme si uvědomovali i problematiku pečujících a začali se věnovat i této oblasti. Za ta léta jsme uskutečnili několik úspěšných projektů zaměřených zejména na pečují. Volnočasovým aktivitám seniorů jsme se věnovali díky komunitnímu centru.

Celý systém péče, kterou poskytujeme, je založen na unikátní metodě Rodinného průvodce® – člověka, který se dokáže vcítit do pečujícího nebo rodiny v obtížné situaci a dlouhodobě pomáhá najít řešení v péči o blízkého.

Čísla o nás hovoří

34 000

hodin osobní asistence ročně

24/7

nepřetržitá péče

3 000

návštěv v domácnostech

10 000

hodin poskytnuté péče odborníky z multidisciplinárního týmu (2018–2021)

Multidisciplinární tým odborníků

Poskytujeme profesionální služby založené na spolupráci s celou řadou odborníků

Ergoterapeut

doporučuje vhodnou úpravu domácího prostředí ve vztahu k soběstačnosti, sebeobslužnosti opečovávaného a bariérám, ve kterých žije. Řeší také nácvik činností, které mají podpořit co nejdelší udržení opečovávaného v přirozeném prostředí, v jeho domácnosti.

Fyzioterapeut

cílem jeho podpory pečující osobě je identifikace nesprávných pohybových návyků, bolestí zad a kloubů a dalších zdravotních problémů, které mají souvislost s náročností péče o opečovávaného/blízkého. Pomoc spočívá také v edukaci např. s imobilním opečovávaným nebo doporučení vhodné kompenzační a rehabilitační pomůcky.

Psychoterapeut

pomáhá zvládat náročné životní situace a emoce, které vznikají v souvislosti s péčí o opečovávaného/blízkého. Pečujícímu je poskytována podpora při zvládání pečování, pomoc při stanovení hranic péče. Naučí aplikovat zásady duševní hygieny, včetně relaxačních technik.

Nutriční terapeut

pomáhá pečující osobě se sestavením vyváženého jídelníčku pro opečovávaného s určitým zdravotním či jiným omezením. Zjišťuje, zda obsahuje strava opečovávaného dostatek bílkovin, tuků a sacharidů, aby strava byla vyvážená a podporovala se i po této stránce zachování mobility opečovávaného.

Klinický farmaceut

specializovaný zdravotnický pracovník, který zhodnotí současnou medikaci opečovávaného a pátrá, zda nejsou nesprávné interakce mezi současnou medikací, užíváním volně prodejných léků či různých druhů potravinových doplňků. Vypracuje zprávu pro praktického lékaře, kde shrne navrhované změny.

Mediátor

jeho cílem je snížit zátěž pečujícího a hledat řešení při konkrétních konfliktech, které se vyskytnou v souvislosti s péčí o opečovávaného v rodině, zaměstnání nebo mezi sourozenci.

Právník

zaměřuje se na právní intervenci při řešení např. odvolání při nepřiznaných dávkách, pomoc při výběru různých institutů zastupování. Analyzuje současný stav a doporučí vhodné řešení, u opečovávaných, kteří již nejsou schopni právního jednání (podpisy smluv při umístění v pobytových zařízeních, nakládání s účty, náhled do zdravotní dokumentace pečujícím apod.)

Sociální pracovník

poskytuje poradenství pečující osobě při výběru vhodné sociální služby terénní, ambulantní nebo pobytové. Vyplní a podá žádosti o různé typy finančních příspěvků, poskytne informace a zajistí vhodné pomůcky ze zdravotního pojištění či další nároky, které jsou v kompetenci Úřadu práce. Zhodnotí, zda není čas na zvýšení Příspěvku na péči.

Trenér paměti

podle zjištěného deficitu nastaví program pro opečovávaného, kterým se podpoří mentální aktivizaci seniora. Poskytne edukaci pečující osobě, jak přistupovat k opečovávanému při demenci.

Náš multidisciplinární tým odborníků

Odbornici-Cabelkova

Veronika Čábelková

Odbornici-Novakova

Kateřina Nováková

Odbornici-Macku-Solc

Terezie Macků Šolc

Odbornici-Noskova

Olga Nosková

Odbornici-Plesnikova

Monika Plesníková

Odbornici-Smidova

Radka Šmídová

Odbornici-Boskova

Kateřina Bošková

Odbornici-Krizkova

Jana Křížková

Odbornici-Baresova

Lucie Barešová

Odbornici-Verunakova

Petra Veruňáková

Odbornici-Klus

Ondřej Klus

Odbornici-Mach

Petr Mach

Odbornici-Katerina-Kudlacova-2

Kateřina Kudláčová

Odbornici-Tumova

Hana Tůmová

Odbornici-Jarosova-Acer

Zuzana Jarošová Acar

Naše projekty

logo-hmp
Rodinný průvodce

Rodinný průvodce® a multidisciplinární tým v systému Case managementu –komplexní podpora pečujících

Tento projekt podpořil Magistrát hlavního města Prahy. Je realizován v průběhu roku 2022 (do 31. 12. 2022 – s ohledem na naplnění kapacity projektu). Díky tomu můžeme poskytovat pomoc dalším rodinám a pečujícím. Přestože má projekt ze 70 % finanční podporu, musí případní zájemci o službu počítat s finanční spoluúčastí. 

Služba spočívá v důsledném zjišťování potřeb jak pečujících, opečovávaných, tak i celé rodiny metodou Rodinného průvodce®. S pomocí multidisciplinárního týmu nalézají řešení nepříznivých situací, dlouhodobě pracují s celou rodinou formou diagnostiky, koučování až po jejich odpojení. Více informací ZDE.

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Kontakty:
Tel.: +420 727 823 990
E-mail: zachariasova@a-doma.cz

Projekt NDT Senior

Case management – efektivní podpora a pomoc neformálně pečujícím osobám

Tento projekt podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podpora pečujících tak může být poskytována jak Rodinným průvodcem® na základě identifikace jejich potřeb, tak následným využitím řady odborníků. Tím se pečujícím dostane pomoc doslova šitá na míru. Projekt je realizován v průběhu roku 2022 (do 31. 12. 2022),  s ohledem na naplnění kapacity projektu. Je určen nejen pro obyvatele hl. města Prahy, ale i pro obyvatele dalších měst a krajů.

Pokud byste měli o podporu zájem, kontaktujte nás na uvedeném telefonním čísle nebo e-mailu.

Více informací ZDE.

Projekt je realizován s finanční podporou MPSV.

Kontakty:
Tel.: +420 733 194 952
E-mail: info@a-doma.cz

Dva životy Praha II

Dva životy Praha II

Po velmi úspěšném stejnojmenném projektu jsme se rozhodli pro jeho pokračování. Je realizován v období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023. Nabídne opět služby lidem, kteří pečují o blízkého v domácím prostředí nebo se na péči připravují. Využít našich služeb mohou všichni pečující žijící nebo pracující na území hlavního města Prahy. Všechny aktivity jsou zcela zdarma.

Co můžete od projektu očekávat:

  • Kontaktuje Vás Rodinný průvodce®, který s Vámi probere stávající situaci a vše, co Vám dělá starosti.
  • Společně připravíte plán pomoci.
  • K řešení problémů můžete využívat služeb našeho multidisciplinárního týmu, který se skládá z mnoha odborníků.

Projekt Dva životy – Praha II., r. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017117 je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OPZ.

Kontakty:
Tel.: +420 607 307 187
E-mail: dvazivoty@a-doma.cz

Rodina jako základ péče o osoby s duševním onemocněním

Od 1. 11. 2019 realizujeme v pořadí šestý projekt organizace, který podtrhuje důležitost zahrnutí rodiny do péče o duševně nemocné. Realizace projektu s názvem Rodina jako základ péče o osoby s duševním onemocněnímve zkratce Rodina základ péče, potrvá do dubna 2022.

Projekt Rodina základ péče CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011252 je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a veškeré aktivity jsou pro klienty zcela zdarma.

Kontakty:
Tel.: +420 725 319 208
E-mail: rodinazakladpece@a-doma.cz

 

Metodika RZP                                                             Metodika Biofeedback

NOVA

Od 1. 6. 2020 realizujeme projekt NOVA, který je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců organizace, zejména pro osobní asistenty a sociální pracovníky. Projekt potrvá do konce května 2022. Cílem je zlepšení komunikace uvnitř organizace, vůči klientům služby, její prezentace a v neposlední řadě získávání kvalitní zpětné vazby. Znamená to navržení systému efektivní komunikace a následné proškolení osobních asistentek a sociálního pracovníka. Jedná se o dlouhodobé akreditované školení, se kterým bude nápomocen i multidisciplinární tým odborníků.

Projekt NOVA CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015067 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Kontakty:
Tel.: +420 722 936 114
E-mail: nova@a-doma.cz

Výroční zprávy

VZ-ikona-2021
VZ-2020
VZ-2019
VZ-2018
VZ-2017
VZ-2016
VZ-2015
VZ-2014
VZ-2013
VZ-2012
VZ-2011
VZ-2010
VZ-2009