Představujeme se

Organizace vznikla v roce 2007 a primárně poskytovala sociální službu osobní asistence. Postupně jsme si uvědomovali i problematiku pečujících a začali se věnovat i této oblasti. Za ta léta jsme uskutečnili několik úspěšných projektů zaměřených zejména na pečují. Volnočasovým aktivitám seniorů jsme se věnovali díky komunitnímu centru.

Celý systém péče, kterou poskytujeme, je založen na unikátní metodě Rodinného průvodce® – člověka, který se dokáže vcítit do pečujícího nebo rodiny v obtížné situaci a dlouhodobě pomáhá najít řešení v péči o blízkého.

Čísla hovoří

34 000

hodin osobní asistence ročně

24/7

nepřetržitá péče

3 000

návštěv v domácnostech

10 000

hodin poskytnuté péče odborníky z multidisciplinárního týmu (2018–2021)

Multidisciplinární tým odborníků

Poskytujeme profesionální služby založené na spolupráci s celou řadou odborníků

Ergoterapeut

doporučuje vhodnou úpravu domácího prostředí ve vztahu k soběstačnosti, sebeobslužnosti opečovávaného a bariérám, ve kterých žije. Řeší také nácvik činností, které mají podpořit co nejdelší udržení opečovávaného v přirozeném prostředí, v jeho domácnosti.

Fyzioterapeut

cílem jeho podpory pečující osobě je identifikace nesprávných pohybových návyků, bolestí zad a kloubů a dalších zdravotních problémů, které mají souvislost s náročností péče o opečovávaného/blízkého. Pomoc spočívá také v edukaci např. s imobilním opečovávaným nebo doporučení vhodné kompenzační a rehabilitační pomůcky.

Psychoterapeut

pomáhá zvládat náročné životní situace a emoce, které vznikají v souvislosti s péčí o opečovávaného/blízkého. Pečujícímu je poskytována podpora při zvládání pečování, pomoc při stanovení hranic péče. Naučí aplikovat zásady duševní hygieny, včetně relaxačních technik.

Nutriční terapeut

pomáhá pečující osobě se sestavením vyváženého jídelníčku pro opečovávaného s určitým zdravotním či jiným omezením. Zjišťuje, zda obsahuje strava opečovávaného dostatek bílkovin, tuků a sacharidů, aby strava byla vyvážená a podporovala se i po této stránce zachování mobility opečovávaného.

Klinický farmaceut

specializovaný zdravotnický pracovník, který zhodnotí současnou medikaci opečovávaného a pátrá, zda nejsou nesprávné interakce mezi současnou medikací, užíváním volně prodejných léků či různých druhů potravinových doplňků. Vypracuje zprávu pro praktického lékaře, kde shrne navrhované změny.

Mediátor

jeho cílem je snížit zátěž pečujícího a hledat řešení při konkrétních konfliktech, které se vyskytnou v souvislosti s péčí o opečovávaného v rodině, zaměstnání nebo mezi sourozenci.

Právník

zaměřuje se na právní intervenci při řešení např. odvolání při nepřiznaných dávkách, pomoc při výběru různých institutů zastupování. Analyzuje současný stav a doporučí vhodné řešení, u opečovávaných, kteří již nejsou schopni právního jednání (podpisy smluv při umístění v pobytových zařízeních, nakládání s účty, náhled do zdravotní dokumentace pečujícím apod.)

Sociální pracovník

poskytuje poradenství pečující osobě při výběru vhodné sociální služby terénní, ambulantní nebo pobytové. Vyplní a podá žádosti o různé typy finančních příspěvků, poskytne informace a zajistí vhodné pomůcky ze zdravotního pojištění či další nároky, které jsou v kompetenci Úřadu práce. Zhodnotí, zda není čas na zvýšení Příspěvku na péči.

Trenér paměti

podle zjištěného deficitu nastaví program pro opečovávaného, kterým se podpoří mentální aktivizaci seniora. Poskytne edukaci pečující osobě, jak přistupovat k opečovávanému při demenci.

Náš multidisciplinární tým odborníků

Odbornici-Cabelkova

Veronika Čábelková

Konopová

Veronika Konopová

Odbornici-Macku-Solc

Terezie Šolc Macků

Odbornici-Plesnikova

Monika Kuklíková

Odbornici-Verunakova

Petra Veruňáková

Trejbalová

Kateřina Trejbalová

Dolanská

Pavla Dolanská

Odbornici-Krizkova

Jana Křížková

Odbornici-Baresova

Lucie Barešová

Odbornici-Mach

Petr Mach

Dočkálková

Xenie Dočkálková

Odbornici-Klus

Ondřej Klus

Eliška Fořtová

Eliška Fořtová

Odbornici-Tumova

Hana Tůmová

Klára Stárková

Klára Stárková

Naše projekty

OPZ+ první pomoc pečujícím A Doma

První pomoc pečujícím

Číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_014/0000441
Projekt je realizován díky podpoře v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus z Evropského sociálního fondu

V rámci projektu je realizován systém komplexní podpory pro 160 neformálních pečujících o osoby závislé na péči, který obsahuje systém individuální podpory a péče o pečující formou osobních konzultací a tzv. odpojení. Rodinný průvodce v domácím prostředí rodiny identifikuje problémy s péčí, zpracuje Plán podpory a Plán života ve zdraví. Odborníci multidisciplinárního týmu poskytují odborné konzultace pečující osobě. Ta navíc získá Plán kombinované péče.

Realizace projektu je v období od 1. 7. 2023 do 30. 4. 2026. Nabídne opět služby lidem, kteří pečují o blízkého v domácím prostředí. Využít našich služeb mohou všichni pečující žijící na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Všechny aktivity jsou zcela ZDARMA.

Hlavní cíl projektu:
je podpora neformálních pečujících tak, aby byli schopni zajistit kvalitní péči o osobu závislou na péči tak, aby mohla setrvat ve svém přirozeném prostředí.

Plnění cíle bude dosaženo naplněním následujících 3 dílčích cílů:
1) Posílení kompetencí a odbourání problémů souvisejících s péčí u min. 50 osob do konce realizace projektu v poměru min. 60% vyřešených potřeb avizovaných plánu podpory.
2) Podpora fungování min. 30 sítí kombinované péče u min. 30 osob tak, aby se přispělo k udržitelnosti neformální péče do konce projektu
3) Příprava na dožití ve zdraví u min. 35 osob do konce projektu tak, aby věděli, jaká opatření provést již preventivně. Vzniká tak prevence závislosti na systému a sekundární zdravotní prevenci.

Realizací projektu dojde k inovativní, individuální a především komplexní podpoře, která není v  takovém rozsahu v ČR realizována.

Realizace projektu je postavena na níže uvedených klíčových aktivitách, které vedou ke komplexní podpoře neformálně pečujících.

KA 1 – Motivace a precizní diagnostika podpory
KA 2 – Individuální podpora rodinného průvodce
KA 3 – Prodloužení života ve zdraví
KA 4 – Odborné konzultace multidisciplinárního týmu
KA 5 – Znalostní (diseminační) workshopy
KA 6 – Podpora odlehčení nároků péče

Co mohou pečující od projektu očekávat?
Získají člověka, který se dokáže vcítit do pečujícího nebo rodiny v obtížné situaci a dlouhodobě pomáhá najít řešení v péči o blízkého.

V čem spočívá přístup Rodinného průvodce
V důsledném zjišťování potřeb pečujících, opečovávaných a celé rodiny s využitím znalostí a dovedností Rodinného průvodce, ale i na řešení dalších lidských potřeb, které mohou mít přímou či nepřímou souvislost s péčí o blízké. Rodinný průvodce řídí případ a společně s multidisciplinárním týmem předkládá pečujícím nový pohled na řešení nepříznivé sociální situace. Dlouhodobě pracuje s celou rodinou, kterých se péče dotýká.

  • Pomáháte svým blízkým splnit jejich přání zůstat po zbytek života v domácím prostředí?
  • Jste na začátku a rozhodujete se, jak pomoc zajistit?
  • Víte, na jakou finanční podporu máte nárok?
  • Dovedete si představit, co Vás čeká po propuštění Vašeho blízkého z nemocnice nebo léčebny dlouhodobě nemocných?
  • Zaskočí Vás jejich nepřiměřené reakce?
  • Ztrácí zájem o své koníčky?
  • Dochází u nich ke změnám nálady a chování, uzavírají se do sebe?
  • Mají problémy s udržováním chodu domácnosti?
  • Vrací se neustále do minulosti?
Jestliže jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano, je právě projekt První pomoc pečujícím určen Vám.
Neváhejte a kontaktujte nás – piště, volejte:
Tel.: +420 607 307 187
E-mail: ppp@a-doma.cz
MČ Praha 2
neformálně pečující A Doma

Projekt MČ Praha 2

Městská část Praha 2 nás opakovaně podpořila v rámci projektu „Efektivní multidisciplinární podpora a pomoc neformálně pečujícím osobám v jejich přirozeném prostředí“.

Realizace projektu:

 do 31. 12. 2023

Komu je podpora určena:

Pečující nebo opečovávaný musí mít bydliště či péče musí probíhat na pečovat na území MČ Praha 2

logo_donate_P-10
rodinný průvodce A Doma

Projekt MČ Praha 10

Podpora neformální péče Rodinným průvodcem a multidisciplinárním týmem – občané MČ Praha 10 je dalším projektem, který reaguje na potřeby osob, kteří při péči o blízké řeší problematické situace.

Realizace projektu:

 do 31. 12. 2023

Komu je podpora určena:

Občanům MČ Praha 10, kteří bydlí nebo pečují na území MČ Praha 10

projekt nízkopříjmové A Doma

Projekt pro nízkopříjmové

Jde o projekt, který je sponzorován soukromým dárcem. Finanční prostředky jsou využívány pro pečující, kteří nespadají do žádného z našich projektů. Pečují o své blízké a jejich finanční situace je řadí mezi klienty tohoto projektu.

Realizace projektu:

….

Komu je podpora určena:

….

konzultace pečujícím s autorem metody Rodinný průvodce A Doma

Projekt samoplátci

V tomto projektu zprostředkujeme konzultace pečujícím s autorem metody Rodinný průvodce, který se Vám bude věnovat individuálně.

Realizace projektu:

….

Komu je podpora určena:

….

Výroční zprávy

VZ-ikona-2022
VZ-ikona-2021
VZ-2020
VZ-2019
VZ-2018
VZ-2017
VZ-2016
VZ-2015
VZ-2014
VZ-2013
VZ-2012
VZ-2011
VZ-2010
VZ-2009

Napsali o nás