Středisko pro pečující

Místo pro dlouhodobou pomoc za podpory Rodinného průvodce®, člověka, který se dokáže vcítit do pečujícího nebo rodiny v obtížné situaci a nachází řešení v péči o blízkého. Místo, kde vy, jako pečující, naleznete ucelenou pomoc odborníků s dlouholetou praxí. A je jedno, jestli s péčí teprve začínáte, nebo již několik let pečujete.

Naše poslání: Stáváme se rodinným přítelem, který rozumí potřebám pečujících. Umíme jim pružně a rychle poskytnout profesionální radu i pomoc.

Komu jsou služby určeny

Všem pečujícím, kteří se starají o blízkého. Může to být senior, seniorka, člověk s duševním nebo zdravotním omezením od 18 let.

Primárně se zaměřujeme se na Prahu a Střední Čechy. Ale on-line dokážeme pomoci pečujícím v celé České republice.

Jak to děláme

Diagnostika péče

Pro efektivní a dlouhodobou spolupráci je nutné pochopit všechny souvislosti. Rodinný průvodce si domlouvá osobní schůzku s pečujícím. Tyto schůzky můžeme realizovat i on-line prostředí.

Nastavení péče

Rodinný průvodce® na základě šetření v rodině vypracuje Plán péče, který obsahuje jednotlivé kroky vedoucí ke zvládání péče o blízkého.

Realizace péče

Tím, že jasně definujeme jednotlivé kroky péče, šetříme pečujícím čas s hledáním informací, předcházíme častému řešení pokus–omyl. V této fázi se pečující rozhoduje, zda si bude jednotlivé kroky realizovat již sám, částečně s Rodinným průvodcem nebo převezmeme kompletně řešení celého případu.

Řešení konkrétních problémů

I sebelepší plán však neřeší náhlé problémy, které s péčí vyvstávají. Pro tyto velmi časté případy spolupracujeme s multidisciplinárním týmem – širokým okruhem odborníků. Tak umíme zajistit profesionály z oboru například sociálně právní poradenství, klinické farmakologie, psychoterapie, fyzioterapie, trénování paměti, sociální péče, ošetřovatelství, mediace, nutriční poradenství až po zprostředkování správy nemovitostí, realitní poradenství, stavební úpravy a další.

Zhodnocení jednotlivých kroků

V průběhu přehodnocujeme s pečujícími jejich potřeby. Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí zdravotní stav opečovávaných navrhujeme další kroky pečujícím. Rodinný průvodce se dokáže vcítit do vašich potřeb a dlouhodobě Vám pomáhá hledat řešení. Je opravdu tím průvodce při péči o blízkého

Výhody naší služby

námi navržený a odzkoušený model podpory unikátní v ČR
jako první v ČR tento ucelený model nabízíme
společně s Vámi vybereme nejvýhodnější řešení péče a zajištění další pomoci
vyhledáme a ověříme dostupnost požadovaných služeb
neradíme, ale aktivně se podílíme na péči
přijedeme za Vámi v čase, kdy můžete

Formy úhrady

Dotované služby

(bez úhrady klienta)

Za splnění podmínek daných projektem „První pomoc pečujícím“, kdy pečující osoba musí bydlet na území hl. města Prahy a Středočeského kraje.

Za splnění podmínek daných projektem „Efektivní multidisciplinární podpora a pomoc neformálně pečujícím osobám v jejich přirozeném prostředí“ pro obyvatele nebo pečující z MČ Praha 2

Za splnění podmínek daných projektem „Podpora neformální péče Rodinným průvodcem a multidisciplinárním týmem občané MČ Praha 10.

Bez dotace

S ohledem na omezené kapacity či lokalitu místa v projektech nabízíme služby bez dotace. Zprostředkujeme Vám služby Rodinného průvodce /autora této metody/.

Leták ke stažení

Středisko pro pečující

Nejčastější dotazy

Jak začít s péčí?
Nejdříve se musíte rozhodnout, zda zajistíte péči v domácím prostředí, nebo budete hledat pobytové zařízení. Je důležité stanovit si své vlastní hranice při pečování, co zvládnete sami, co už ne a budete hledat profesionální pomoc (osobní hygiena, aktivizace fyzická nebo mentální apod.)

Pečující

si po prvotní fázi šoku nedokáží představit, co vše bude potřeba zajistit. Vidí problém izolovaně, teď potřebujeme péči, ale již přehlížejí otázku finančních příspěvků, úpravy domácnosti, vybavení vhodnými a potřebnými pomůckami. Péče je až pomyslnou „třešničkou na dortu“. Zde účinně pomůže Rodinný průvodce®, protože dokáže zmapovat situaci a navrhnout možnosti řešení.

Jaký typ péče si mám zvolit?
Bez bližšího šetření v rodině toto nelze určit. Každá rodina je unikátní, proto se snažíme o co největší přizpůsobení zvyklostem a potřebám nejen opečovávaného, ale celé rodiny. Většinou se nejedná pouze o jeden typ péče , například osobní asistence nebo pečovatelská služba, ale o kombinaci několika. Zde účinně pomůže Rodinný průvodce®, protože dokáže zmapovat situaci a navrhnout možnosti řešení.

Jaké typy péče vlastně existují?
V ČR máme 32 typů poskytované péče. Přehled a podrobnou charakteristiku naleznete na TOMTO ODKAZU.

Pokud zvolíte domácí péči, setkáte se s největší pravděpodobností s těmito: osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, denní stacionář, odlehčovací pobytové služby. Liší se rozsahem a poskytováním péče a samozřejmě finančně.

Pokud zvolíte pobytové služby, jedná se především o domovy seniorů a domovy se zvláštním režimem. Opět se liší poskytovanou péčí a cenou.

Co mám dělat, když mého blízkého propouštějí z nemocnice?
Získejte informace o zdravotním stavu blízkého s ohledem na typ onemocnění, v jakém rozsahu bude omezena jeho soběstačnost a sebeobslužnost. Zvažte, zda zvládnete pečovat v domácím prostředí nebo budete muset zajistit umístění blízkého do pobytového zařízení. Je zde také možnost domácí zdravotní péče . Ta je poskytována na základě indikace praktického lékaře nebo po ukončení hospitalizace doporučením ošetřujících lékařů nemocnice na prvních 14 dnů. V těchto případech je poskytnutí domácí zdravotní péče hrazeno zdravotními pojišťovnami, a to maximálně 3x denně 60 minut.

Jak mám zvládnout práci a péči o blízkého?
Vnímat svůj zdravotní stav a věnovat pozornost preventivním prohlídkám by mělo být pro pečující osobu samozřejmostí. Život máme jen jeden a nemůžeme jej obětovat pro své blízké i když k nim cítíme velkou lásku a vděčnost. Je to Váš život a nechcete ho strávit jen pečováním. Hlídejte si svůj prostor pro odreagování, protože jen když pečující bude sám v pohodě a spokojen se sebou, odvede kvalitní péči ve prospěch blízkého. Jestliže si však nevíte rady, kontaktujte nás.

Kde vezmu peníze na péči?
Jednou z forem, jak financovat péči o blízké je podat žádost o příspěvek na péči. Každý si řekne, jde jen o vyplnění tiskopisu a maximálně by mi pomohlo, kdyby to někdo udělal za mne a odnesl na úřad. Ale omyl, nejde jen o jednoduchý administrativní úkon. Je to mnohem složitější a náročnější záležitost, než se na první pohled zdá.

Výše příspěvku na péči se odvíjí od stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby stanoveném v rozhodnutí o přiznání příspěvku. Zákon o sociálních službách rozlišuje čtyři stupně závislosti. K nim zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách stanovuje níže uvedené VÝŠE PŘÍSPĚVKU.

Na co všechno mám při péči nárok?
Nároky pro pečujícího nebo opečovávaného mohou být v gesci PSSZ, ČSSZ nebo Úřadu práce nebo ze zdravotního pojištění a může to být třeba: dlouhodobé ošetřovné, příspěvek na péči, zdravotnické prostředky hrazené ze zdravotního pojištění a mnoho dalších.

Co mám dělat, když nám v rodině při péči vznikají konflikty?
Péče o blízkého není procházka rozkvetlou loukou. Zákonitě bude docházet k rozepřím mezi Vámi a opečovávaným, ale také mezi rodinnými příslušníky. Znáte to, co člověk to odborník. Ale až po problému. Pokud se jedná o neshody třeba s tím, že opečovávaný nechce brát léky, pomůže většinou lékařská autorita. Jestliže se však hádáte v rodině, zda pečujete správně, musí nastoupit mediátor – kouč, který vyslechne všechny strany a pomůže nalézt optimální cestu. Pokud si však nevíte rady, kontaktujte nás.
Mám pocit, že už péči nezvládnu. Co mám dělat?
Jestliže Vás trápí otázky typu: „Dělám všechno dobře? Proč mi dělá naschvály? Jsem unavena a přistihla jsem se, že křičím na blízkého? Jak mám zahnat „černé myšlenky“, jste s největší pravděpodobností přetíženi péčí. Právě odborník na problematiku pečujících a psychoterapeut Vám pomohou najít odpovědi či ukáží relaxační techniky.

Kdo to za mě udělá?
Upřímně, nikdo. Jestliže se pro péči rozhodnete, budete to právě Vy, kdo bude muset rozhodovat, vyřizovat, platit, pomáhat a starat se. Ale my Vám s většinou věcí dokážeme pomoci. A to nejen radou, ale i aktivní pomocí. Zde účinně pomůže Rodinný průvodce®, protože dokáže zmapovat situaci a navrhnout možnosti řešení.