Konference 2023 První pomoc pro pečující

První pomoc pro pečující aneb
co skutečně potřebují a co jim může současný systém
sociálních a zdravotních služeb nabídnout.

Kdy a kde se uskuteční

26. 10. 2023 od 9:00 do 15:30 hodin
Martinický palác na Hradčanském nám. 67/8, Praha 1.

Palác patří mezi nejkrásnější renesanční stavby Prahy druhé poloviny 16. století a konference se uskuteční v prostoru zvaném Konírna.

Martinickém paláci na Hradčanském náměstí - Konírna

Cíl konference

Cílem konference je rozšířit střípky současné praxe v oblasti harmonizace sociálních a zdravotních služeb vstříc neformálně pečujícím. Pozvaní odborníci mají dlouholetou praxi z obou pomezí a jejich zkušenosti mohou být inspirací pro zlepšení spolupráce na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb. Nedílnou součástí je i pohled ekonoma na hodnotu péče, kterou poskytují neformálně pečující.

Komu je určena

Zúčastnit se může každý, kdo má o problematiku zájem. Primárně je určena sociálním pracovníkům krajských či obecních úřadů, zdravotně sociálním pracovníkům nemocnic či dalších návazných služeb, sociálním pracovníkům poskytující terénní, pobytové či ambulantní služby, zástupcům MPSV, MHMP, ÚP či metodickým pracovníkům, ale i studentům vysokých škol.

Nabídka obsahu konference

Film Tancuj, Matyldo

(premiéra v kinech listopad 2023)

Autoři filmu na odborné konferenci promítnou zajímavé pasáže. Naše organizace se stala osvětovým partnerem filmu Tancuj, Matyldo. Je to příběh úspěšného exekutora Karla Jaroše a jeho syna Pavla, jejichž matka a babička Matylda onemocněla Alzheimerovou chorobou a tato situace převrátí život všem vzhůru nohama. V hlavních rolích tragikomického snímku se představí Karel Roden, Regina Rázlová a Antonio Šoposki.

Odborníci konference

Svoji účast na konferenci přislíbili Mgr. Bc. Zbyněk Vočka, vedoucí odboru sociálních věcí Olomouckého kraje, JUDr. Věra Švarcová vedoucí odboru sociálních věcí Kraje Vysočina, doc. Ing. Lucie Sedmihradská PhD., kde se na VŠE věnuje financování obcí, veřejným rozpočtům, MUDr. Zdeněk Kalvach významný český geriatr, internista, přednášející na lékařské fakultě.

MUDr. Matěj Kučera, vědecký pracovník oddělení sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví a datový specialista, Jitka Zachariášová, ředitelka a zakladatelka A DOMA, Mgr. Petr Mach, člen multidisciplinárního týmu A DOMA další účastníci jsou v jednání.

Moderátorem konference bude Mgr. Petr Hanuš, ředitel sekce nestátních neziskových organizací a sekce služeb UZS.

Doc. ing. Lucie Sedmihradská Ph. D
Doc. ing. Lucie Sedmihradská Ph. D

Lucie Sedmihradská je docentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se od dob svých studií věnuje výuce a výzkumu veřejných rozpočtů, financování obcí a fiskální transparentnosti.

Od roku 2016 je zastupitelkou MČ Praha 10 za Koalici VLASTA. V letech 2018 až 2022 byla radní pro rozpočet, finance a dotace v MČ Praha 10, kde přispěla k uplatnění řady moderních postupů finančního řízení, zavedení centrálního nákupu energií na komoditní burze a zjednodušení administrativních procesů, od roku 2023 je členkou zastupitelstva, předsedkyní finančního výboru a členem komise výchovně vzdělávací a komise informační a Smart Cities

Téma příspěvku:

Podpora neformálně pečujících očima ekonoma

Hodnotu péče, kterou poskytují neformální pečující svým blízkým, si uvědomujeme, ale jak ji ocenit? Ještě obtížnější je ocenit přínosy podpory neformálně pečujících, které jsou z ekonomického hlediska snížením čistých nákladů pečujících. Čisté náklady jsou rozdílem mezi užitky a náklady, kdy jen část lze snadno vyjádřit v penězích. Podpora neformálních pečujících přispívá jak ke snížení přímých peněžních výdajů a času věnovaného péči, tak ke snížení zátěže pečujícího, a to jak objektivní, tak jejího subjektivního vnímání. A toto vše hraje roli.

Cílem příspěvku je vysvětlit, jak lze tyto nepeněžní užitky a náklady hodnotit, a na příkladech projektů na podporu neformálních pečujících ukázat, jak lze hodnotit jejich dopady.

MUDr. Matěj Kučera
MUDr. Matěj Kučera

MUDr. Matěj Kučera vystudoval všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v současné době je doktorandem pod společným vedením na Univerzitě Karlově v Praze a Vrije Universiteit, Amsterdam. Téma jeho diplomové práce je „Prevence demence a související náklady v České republice“.
Od roku 2018 působí jako vědecký pracovník na oddělení sociální psychiatrie Národního stavu duševního zdraví a datový specialista v projektu Destigmatizace, který je součástí reformy psychiatrické péče v ČR. Ve své výzkumné práci se zaměřuje na témata, jako je prevalence deprese u seniorů, destigmatizace lidí s duševním onemocněním a psychická a emoční pohoda nadaných dětí.

Téma příspěvku:

Demence-celospolečenský syndrom.

Dopady demence na českou a světovou populaci-současná evidence

Ing. Vladimír Bezděk, M.A.
Ing. Vladimír Bezděk, M.A.

Vladimír má více než 20letou praxi ve finančních institucích, zejména v pojišťovnictví, investicích a bankovnictví. Nejdříve působil devět let na různých pozicích v ČNB. Následně přešel do soukromého finančního sektoru a v pozici CEO a předsedy představenstva vedl pojišťovnu Aegon, slovenskou Generali pojišťovnu, Penzijní společnost České pojišťovny a ČSOB Pojišťovnu. Od června 2020 působí v dozorčí radě AVANTu a od července 2021 z pozice předsedy představenstva zodpovídá za řízení a rozvoj společnosti.

Téma příspěvku:

Komerční pojištění dlouhodobé péče. Jak tento produkt může pomoci neformálně pečujícím.

Mgr. Bc. Zbyněk Vočka
Mgr. Bc. Zbyněk Vočka

vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu Olomouckého kraje, absolvent Univerzity Palackého v Olomouci, pedagogické fakulty/ speciálně pedagogická andragogika a
Masarykovy Univerzity v Brně, Právnická fakulta – právo sociálního zabezpečení

Téma příspěvku:

Podpora pečujících na obci v reálném čase.

Zda jsou pracovníci připraveni personálně, kvalifikačně vykonávat podporu neformálně pečujícím. Jaký systém Case managementu je v současné době a jaká by měla být spolupráce Case managera a sociálních pracovníků při podpoře neformálně pečujících.

Zdeněk Kalvach
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

internista, geriatr, publicista, předseda správní rady Cesty domů
je spoluautor několika publikací, několik let pravidelně glosoval dění na zdravotně-sociálním poli. Přednáší na odborných fórech, na Filosofické fakultě a Evangelické teologické fakultě UK. Je členem Etické komise ČLK, spolupracuje s úřadem Veřejného ochránce práv, byl členem Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a náměstkem ministra pro lidská práva. S manželkou Alenou má tři dospělé děti; provozují společně ordinaci praktického lékaře. Žije v Praze.

Téma příspěvku:

Úvaha o tom, jak je důležité demenci dobře rozumět a netlačit se do jednoduché diagnostiky.

Za pomoci empatického provázení podpořit pečující a mít na paměti i kvalitu života lidí s tímto onemocněním, které je neléčitelné. Etické hledisko, kdy se má stanovit diagnóza /řidičské oprávnění, absolvování testů apod.

speakeri-konference-otaznik
JUDr. Věra Švarcová

Vedoucí odboru sociálních věcí Kraje Vysočina

Téma příspěvku:

Dobrá praxe propojení zdravotního a sociálního systému v Kraji Vysočina pomocí koordinátorů pomoci.

Mgr. Nataša Slavíková
Mgr. Nataša Slavíková

Vystudovala FF UK, obor divadelní věda, producentka ve společnosti Phoenix Production, ekonomický expert v okruhu vývoj a výroba českého kinematografického díla, tvůrce filmu Tancuj, Matyldo /scénář společně s manželem Petrem Slavíkem, který je i režisérem filmu, který bude mít 23. 11. 2023 premiéru v kinech.

Téma příspěvku:

Osobní zkušenost s tématem demence transformovaná do filmu Tancuj, Matyldo

Jitka Zachariášová
Jitka Zachariášová

Ředitelka a zakladatelka A DOMA z.s., která se již 23 let věnuje problematice péče o seniory a pomoci jejich rodinným příslušníkům. Je autorkou metody Rodinného průvodce, který společně s multidisciplinárním týmem provází dlouhodobě pečující, kde se nejen radí, ale společně s nimi řeší jejich situace.

Téma příspěvku:

První pomoc pečujícím

Je nový projekt organizace, který se realizuje od 1. 7. 2023 do 30. 4. 2026. Každý 5. zaměstnanec v ČR o někoho pečuje a hlavním problémem je vyznat se v systému sociálních a zdravotních služeb či dalších návazných je pro neformálně pečující neřešitelným problémem. Jak podpořit pečující již vyzkoušenou metodou Rodinného průvodce a multidisciplinárního týmu, ale kam ještě tyto hranice lze posunout. Představíme novinky, které v projektu realizujeme.

Petr Mach
Mgr. Petr Mach

Sociální pracovník a metodik A DOMA z.s.
Dlouhodobě se věnuje problematice neformální péče, dříve z pozice vedoucího zdravotně sociálního odboru či jako lektor akreditovaných vzdělávacích programů MPSV.

Téma příspěvku:

Jaké problematické situace řeší v oblasti sociálně právní neformálně pečující se sociálními pracovníky na obcích či ve zdravotnických zařízeních.

Petr Hanuš

Moderuje

Mgr. Petr Hanuš

ředitel odborných sekcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, ředitel sekce nestátních neziskových organizací, sekce sociálních služeb a sekce kultury UZS ČR

Potvrzení o účasti na konferenci

Všichni účastníci obdrží potvrzení o absolvování konference v rámci povinného vzdělávání.

Účast na konferenci

Termín pro přihlášení je do 2. 10. 2023, popřípadě do vyčerpání kapacity sálu.
Účast na konferenci je zpoplatněna částkou 490,- Kč / osoba.

Občerstvení

Občerstvení bude podáváno v Mramorovém sále. Jeho sestavení je pod taktovkou Romana Dolejše Executive Chef Fairmont Golden Prague Hotel 

Ranní káva

Čerstvá káva, výběr čajů, voda a domácí limonáda

Kávová přestávka

Čerstvá káva, výběr čajů, voda a domácí limonáda

Domácí litý perník s rybízovou zavařeninou

Křupavé mini croissants

Snack Oběd

Pečivo, máslo

Malé šopské salátky

Zeleninový krém s máslovými krutonky

Ciabatta s Pražskou šunkou a okurčičkou

Tmavý chléb s pažitkovou pomazánkou a ředkvičkou

Tuňákový sendvič s řapíkatým celerem

Čokoládový řez s malinami

Hraběnčin jablečný koláč

Čerstvá káva, výběr čajů, voda a domácí limonáda

Partneři konference

Logo APSS
speakeri-konference-otaznik

Storno podmínky

O zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci organizátor objednatele bezodkladně informuje.
Organizátor si zároveň z důvodu vyšší moci vyhrazuje právo na změnu termínu a místa konání akce.
V případě úplného zrušení konference ze strany organizátora bude účastnický poplatek vrácen v plném rozsahu zpět, a to do 15 dnů od ohlášení zrušení konference.
Při zrušení registrace ze strany účastníka do 26.9.2023 včetně bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny účastnického poplatku.
Při zrušení registrace nahlášené od 27.9.2023 je storno poplatek ve výši 100 %.
Změnu účastníka v rámci organizace je možné nahlásit do 23.10.2023 včetně.
Na základě Vaší objednávky Vám bude vystaven elektronicky daňový doklad – faktura.

Kontaktní e-mail: fakturace@a-doma.cz