BlogCo se zdravotnickou dokumentací, když lékař skončí

15. 1. 2020

Možná, že se vám také vybaví v paměti televizní reportáž o tom, jak všímavý obyvatel jednoho pražského sídliště našel v kontejneru ledabyle svázané balíky složek z lékařské kartotéky. Někdo si nedal práci s likvidací ordinace po zemřelém lékaři a jeho kartotéka pacientů se ocitla na smetišti. Trestuhodná nedbalost. Zdravotnická dokumentace pacientů praktického lékaře má být v takovém případě předána buď jeho nástupci, nebo příslušnému správnímu orgánu [tj. krajskému úřadu].

Nakládání s dokumentací upravuje vyhláška o zdravotnické dokumentaci. Lékař nemůže zdravotnickou dokumentaci předat pacientovi. I když by ji požadoval. Například, že ji sám předá svému novému lékaři. Ještě předtím, než se začne zdravotnická dokumentace přemísťovat, praktický lékař musí informovat o ukončení činnosti.

Jakou povinnost má lékař

„Váš praktický lékař musí informaci o ukončení své činnosti zveřejnit alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení. A to ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě. Popřípadě na svých internetových stránkách. Zároveň také požádá příslušný správní orgán a obec, na jejímž území poskytuje zdravotní služby, o zveřejnění informace na úřední desce,“ vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP] Oldřich Tichý. Podle něj musí být uvedeno i datum, do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace novému poskytovateli zdravotních služeb. Toho, kterého si zvolí pacient. Jestliže by lékař svoji praxi přímo někomu předal, bude zde rovněž uvedeno, která osoba hodlá místo něj pokračovat v poskytování zdravotních služeb. Pacient si ale může zvolit lékaře jiného. To může kdykoli.

Zdravotnická dokumentace a její kolečko

Zdravotnickou dokumentaci vedenou o pacientech, kteří nepředložili žádost o předání zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli. Její soupis předá pak dosavadní lékař lékaři, který po něm bude pokračovat v poskytování zdravotních služeb. Pokud taková osoba není [lékař odejde do důchodu a nebude za něj náhrada], předává se zdravotnická dokumentace a její soupis příslušnému správnímu orgánu. Tuto povinnost mají i příbuzmí lékaře který zemřel a musí zdravotní záznamy pacientů předat příslušnému orgánu. Tento úřad pak vždy neprodleně zajistí předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zdravotních služeb, kterého si pacient vybral. A to na základě písemné žádosti pacienta nebo zvoleného poskytovatele [ten musí ke své žádosti připojit písemné vyjádření pacienta o tom, že si ho skutečně zvolil].