BlogJistotou v životě člověka jsou daně a smrt

28. 1. 2020

Jedině smrt je jistota. Vždy si při příležitosti hovorů o smrti připomenu úžasný americký film Seznamte se, Joe Black s A. Hopkinsem a B. Pittem. Zazní v něm slova o tom, že jistotou v životě člověka jsou daně a smrt. U nás tu jistotu o daních nebereme tak vážně i když jsou daňové záležitosti významnou položkou v pracovních záležitostech. A nad smrtí moc nepřemýšlíme. Je to dáno tím, že jsme jako Češi bezbožníci, neznabozi a otázkám smrtelnosti se věnují jen profesionálové v oboru a lidé praktikující nějakou náboženskou víru. A tak se často stane, že smrt blízkého člověka může nepřipravenou blízkou osobu zaskočit. Co teď? 

Na vzniklou situaci jsou zákony i předpisy připraveny, jen nás musí někdo uvést do obrazu. V tomto článku se budeme věnovat lidem v pracovním poměru. Smutnou událost musíme svému zaměstnavateli sdělit a on už ví co bude dál. V případě úmrtí v rodině máte nárok na placené volno. Při ztrátě manžela, druha nebo dítěte máte nárok na 2 dny pracovního volna a na 1 další den k účasti na pohřbu těchto blízkých.

Ilustrační snímek

Při úmrtí rodiče, sourozence, manželky či manželova sourozence (i z partnerovi strany), dítěte manžela či manželky máte nárok na 1 den pracovního volna. Jestliže budete zajišťovat těmto osobám rovněž pohřeb, tak vám náleží ještě další den pracovního volna. Ale jsou i další případy:

  • Jak je to u dalších umrtí v rodině?
  • Co když vám umře kamarád/ka?
  • Pohřeb zaměstnance a kolegové
  • Pohřeb a noční směny

Občanský zákoník i Zákoník práce vám umožňují se rozloučit s nejbližším. Nikdo nepochybuje o tom, že úmrtí v rámci rodiny je vždy bolestivé, a proto je v občanském zákoníku stanoveno, že zaměstnanci mají náhradní volno na truchlení i volno na zařízení nezbytností týkající se zařizování pohřbu rodinného příslušníka. Ohledně délky pracovního volna záleží na tom, v jakém příbuzenském vztahu byl zaměstnanec a zemřelý. Jak bylo zmíněno výše, na 2 dny pracovního volna mají nárok zaměstnanci, jímž zemře dítě, manžel/ka, druh či registrovaný partner. Zaměstnanci mají rovněž nárok na den volna k účasti na pohřbu těchto nejbližších.

Nárok ve výši 1 dne mají zaměstnanci při zúčastnění se pohřbu jejich rodiče (i manžela/manželky), sourozence (i manžela/manželky), dítěte manžele/ky.

Pracovní volno s náhradou mzdy je zaměstnancům poskytnuto také na další 1 den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Při úmrtí vnoučete, prarodiče (i manželovi či manželčiny) či osoby, se kterou v době úmrtí pobýval zaměstnanec v domácnosti, má zaměstnanec nárok na volno po dobu nezbytně nutnou na pohřbu, nejvýše však na 1 den.

 

Tabulka

Co když vám umře kamarád/ka?
Jestliže zemře zaměstnanci kamarád/ka, většinou na pracovní volno nárok mít nebude. Na pohřeb si budete muset požádat o dovolenou nebo neplacené volno. Jiná situace nastává v tom případě, pokud zaměstnanec se zemřelou osobou obýval stejnou domácnost. Pokud ano, pracovník bude mít nárok na 1 den pracovního volna a náhradu mzdy. To samé platí v případě, že blízké osobě obstarává zaměstnanec pohřeb, to bude mít nárok na 1 den pracovního volna. A nemusí se jednat o rodinného příslušníka, ale „pouze” o kamarádku či kamaráda. Nicméně zaměstnavatelé se většinou snaží vyjít vstříc tomu, aby se jejich pracovníci mohli jít rozloučit s blízkým člověkem.

Pohřeb zaměstnance a kolegové
Na pracovní volno s náhradou mzdy či platu na nezbytně nutnou dobu mají nárok zaměstnanci, již se zúčastní pohřbu svého kolegy. Tito zaměstnanci jsou po dohodě určeni zaměstnavatelem. Jestliže je v zaměstnání také odborová organizace, tak po dohodě s ní zaměstnavatel určí dané zaměstnance.

Pohřeb a noční směny
Zaměstnanci, kteří pracují v nočních směnách a kvůli účasti na pohřbu by nestihli začátek své směny mají rovněž nárok na volno při účasti na pohřbu.