BlogAlzheimer je novodobý strašák. Počet nemocných u nás prudce stoupá

29. 1. 2020

Vtipy o zapomětlivých a dezorientovaných lidech jsou pro někoho k popukání. Ale když onemocnění, které je námětem vtipů zasáhne někoho z rodiny, přestane legrace a všichni zvážní. Ta nemoc má své jméno a má své nositele na všech světadílech bez ohledu na věk, pohlaví, barvu kůže a ekonomické poměry postiženého. To jméno je Alzheimer. Příčiny Alzheimerovy choroby jsou velmi komplikované a variabilní. U tzv. familiární Alzheimerovy choroby, která se objevuje v raném věku (často již před 60. rokem života), hrají velký význam genetické příčiny. Častější je ovšem tzv. sporadická Alzheimerova choroba (85–90 % všech případů Alzheimerovy choroby), jejíž příznaky se poprvé objevují typicky mezi 60. a 70. rokem života. Familiární Alzheimerova choroba je obvykle způsobena vrozenými dispozicemi v některých důležitých genech které jsou zmutovány. Prvotním příčinám sporadické Alzheimerovy choroby rozumí věda méně, roli ale hraje obecné opotřebení tkání, dysfunkce či zánětlivé projevy. Předpokládá se, že jak familiární, tak sporadická Alzheimerova choroba nakonec vedou k hromadění nežádoucích patogenů v mozku a přitom dochází k poškození mozkové hmoty, tedy důležitých mozkových struktur, jejichž narušení vede k širokému spektru neurologických projevů, jež jsou pro Alzheimerovu chorobu typické.

Sepnuté stařecké ruce

Alzheimerova choroba se projevuje zejména u seniorů, propuká však stále u většího počtu lidí. Jen mezi svými pojištěnci evidovala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) 2584 pacientů. Za posledních pět let je tak nárůst o téměř 40 procent. Zatímco ještě v roce 2014 evidovala pojišťovna s tímto onemocněním 1774 pacientů, v roce 2018 je to už o 810 více. Rostou také náklady na jejich zdravotní péči. „Náklady na léčbu pojištěnců s Alzheimerovou chorobou dosáhly v roce 2018 téměř 133 milionů Kč, zatímco před pěti lety činily 73,7 milionu. Průměrné náklady na jednoho pojištěnce byly loni zhruba 51 400 Kč proti 41 500 Kč, za pět let se tedy zvýšily o téměř 24 procent,“ vysvětluje mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Tabulka výskytu onemocnění v české populaci

Podle zdravotní pojišťovny se navíc bude počet nemocných i náklady na jejich léčbu dále zvyšovat. Alzheimerova choroba způsobuje nevratné změny v mozkových buňkách a úbytek mozkové hmoty.

Varovným signálem bývá, že člověk začne trpět neobvyklou ztrátou paměti, chová se zmateně až agresivně a je schopen zabloudit i ve vlastním domě. Toto závažné onemocnění mozku postihuje především starší osoby. Choroba se však objevuje i u lidí, kteří teprve dovršili věku 30 let.

Podle doporučení České alzheimerovské společnosti lze riziko rozvoje demence snížit, a to osvojením si zásad zdravého životního stylu. Tedy především psychickou a fyzickou aktivitou, středomořskou stravou s dostatkem obilovin, ovoce, ryb, luštěnin, zeleniny a ořechů, ale také pomocí pohybu.

Redakce s použitím text Jana Pánika, tn.nova.cz. Fotografie 123RF.com