AktualityAkreditované kurzy 8/2022

17. 8. 2022

Nově nabízíme tyto akreditované kurzy:

Zdravotně sociální pomezí ve vztahu k potřebám rodinných pečujících

akreditace č. A2021/0764-SP/PC/PP

8hodinový kurz

Lektorka: Mgr. Hana Tůmová

Termín: 20. 9. 2022, 9:00–16:00

Místo konání: Praha 4, Na Strži 1683/40

Cena: 1.990 Kč

Vzdělávací program je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a neformální pečující, kteří se podílejí na zajištění péče a podpory rodinným pečujícím v rámci potřeb z oblasti sociálně zdravotní činnosti. Důležitou roli zde hraje osvojení si znalosti a dovednosti orientovat se v kontextu specifických potřeb, které plynou z nejčastějších zdravotních omezení opečovávaných osob. Propojit nároky, které vyplývají ze zdravotních služeb se sociální potřebností rodinných pečujících ve prospěch jejich blízkých.

Akreditace náleží společnosti ADAMUS s. r. o ve spolupráci, se kterou je kurz pořádán.

 

Podpora osob se sníženou schopností pohybu, osob s rizikem pádu či dalšími riziky v domácnosti v setrvání v jejich domácím prostředí a možnosti preventivních opatření proti pádu/či vzniku další újmy – případně s ohledem na udržení jejich schopností

akreditace č. A2022/0611-SP/PC/PP/VP

6hodinový kurz

Lektor: Mgr. Petr Mach

Termíny:
13. 10. 2022
10. 11. 2022
08. 12. 2022

Místo konání: Praha 4, Na Strži 1683/40

Cena: 1.490 Kč

Vzdělávací program je určen nejen pro sociální pracovníky sociálních služeb, sociální pracovníky ve veřejné správě, pracovníky v soc. službách, vedoucí pracovníky, ale také osoby blízké osobám s potřebou péče (či osob, u kterých tato skutečnost může nastat – osob s ohledem na pokles jejich schopnosti, změnu stavu) v návaznosti na poskytování činností soc. práce/poskytování péče  takovým způsobem, aby nedocházelo k prohloubení nepříznivé soc. situace – zvýšení potřeby péče (s ohledem na pád) či jiné újmy v rámci domácnosti (bytu/rodinného domu) nebo mimo něj.  V rámci jednotlivých bloků bude věnován důraz především na prevenci pádů – v rámci jednotlivých místností bytu/rodinného domku (např. koupelna, WC, chodba, obývají pokoj, schody a schodiště/) a možnosti spolupráce s dalšími subjekty (např. stavební úřad), zvýšení či ulehčení jednotlivých denních činností a možnosti mobility (vybavení nejen  v rámci bytu, ale i s ohledem na jednotlivé pomůcky i mimo něj) a to i s ohledem na technologický postup a zabezpečení dalších rizik s v domácím prostředí i s důrazem na osoby se sníženými kognitivními schopnosti (bezpečí látek, plynu, odchodu, požáru, aj.).  V rámci semináře budou některé z těchto pomůcek prakticky představeny; seminář bude zaměřen především na pomůcky a podporu, která je mimo strukturu příspěvků poskytovaných úřadem práce na jednotlivé pomůcky.

Akreditace náleží společnosti ADAMUS s. r. o ve spolupráci, se kterou je kurz pořádán.

Právní jednání a možnosti způsobu zastupování u osob se zdravotním postižením či osob, jimž zdravotní stav působí obtíže při hájení práv či správě jmění

akreditace č. A2022/0612-SP/PC/PP/VP

8hodinový kurz

Lektor: Mgr. Petr Mach

Termíny:
27. 10. 2022
24. 11. 2022

Místo konání: Praha 4, Na Strži 1683/40

Cena: 2.490 Kč

Vzdělávací program je určen pro pracovníky v systému sociálních služeb, soc. pracovníky ve veřejné správě (soc. pracovníci na obecních úřadech tak v rámci agendy SPOD) a další pracovníci poskytující podporu osobám se zdravotním postižením (především zrakovým, tělesným, duševním) a jejich pečujícím. Obsah se zaměřuje na specifický postup možnosti realizace právního jednání osob, jež se nemohou seznámit s psaným textem (např. osoby se zrakovým postižením); osob, které nemohou psát/podepsat, avšak schopnost právně jednat není nikterak narušena; možnosti zastupování osob se sníženou schopností pohybu, osob, které z důvodu zdravotního postižení nebo duševního onemocnění mají sníženou schopnost právního jednání/zastupování svých práv či možnost hospodaření. Jednotlivé možnosti specifického postupu, jak zřídit vhodné zastoupení, budou demonstrovány na praktických příkladech.

Akreditace náleží společnosti ADAMUS s. r. o ve spolupráci, se kterou je kurz pořádán.

Role a dovednosti Rodinného průvodce v systému case managementu

akreditace č. A2019/1326-SP

8hodinový kurz

Lektorka: Jitka Zachariášová

Termín: 08. 11. 2022

Místo konání: Praha 4, Na Strži 1683/40

Cena: 1.990 Kč

Vzdělávací program je určen pro sociální pracovníky, kteří vstupují do domácího prostředí pečující osoby (neformální pečující) a potřebují budovat vztah s pečující osobou, identifikovat problematické oblasti, s kterými se pečující při pečování setkávají. Důležitost hraje detailní znalost rodinného prostředí v minulosti a současnosti nejen u hlavní pečující osoby, ale i vedlejších pečovatelů, kteří se na péči podílí a návazná spolupráce s multidisciplinárním týmem. Na příkladech dobré praxe budou představeny negativní aspekty při pečování, s názornou ukázkou vytvoření Plánu podporya Dotazníkem, který mapuje vývoj pečování s dalším vyhodnocením.

Akreditace náleží společnosti ADAMUS s. r. o ve spolupráci, se kterou je kurz pořádán.

 

Všechny akreditované kurzy Vám pomohou vzdělávat se ve zdravotní, právní i sociální oblasti.

V ceně semináře je zahrnuto občerstvení: sladké pečivo či sušenky, ovoce, čerstvě obložená bageta, neomezeně káva, čaj a voda. Je možné si dokoupit oběd a nechat donést z místní restaurace Šalanda dle denní nabídky i á la card.

Absolvováním semináře Vám vzniká nárok na osvědčení za akreditované kurzy MPSV. Při přihlášení je potřeba proto uvést celé jméno, příjmení, titul, datum a místo narození účastníka.

Pro přihlášení nás kontaktujte na: info@a-doma.cz