Napsali o násJak můžeme podpořit pečující v péči o blízké s demencí

6. 9. 2022

6. 9. 2022 – Vecernipraha.cz

V úterý 6. září 2022 uspořádala nezisková organizace A DOMA v Praze v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí již druhý ročník odborné konference pro zdravotně sociální pracovníky.

Úvodní slovo přednesla Mgr. Zdislava Odstrčilová, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí. Přednášející představili komplexní podporu zaměřenou na včasné zachycení prvních příznaků kognitivního deficitu, metodu Rodinný průvodce a spolupráci rodinného průvodce a multidisciplinárního týmu. Prezentovali, jaká úskalí mohou při podpoře pečujících nastat a jak je lze překonat s pomocí nových technologií. Účastníky seznámili také s tím, jaké typy právního jednání je vhodné zvolit či o jaké dávky je možné žádat na Úřadu práce.
„Těší nás, že se nám podařilo konferenci již podruhé zorganizovat a opět se setkala s velkým zájmem ze strany odborné veřejnosti,“ říká Jitka Zachariášová, ředitelka a zakladatelka neziskové organizace A DOMA, a dodává: „ Konferenci pro sociální pracovníky bychom chtěli pořádat pravidelně každý rok, protože situace v sociální problematice se neustále vyvíjí a je třeba všem zainteresovaným osobám předávat informace a umožnit jim vzdělávat se v jejich oboru.“
Akcí provedl Mgr. Petr Hanuš, ředitel odborných sekcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a ředitel sekce nestátních neziskových organizací, sekce sociálních služeb a sekce kultury Unie zaměstnavatelských svazů ČR.
Mezi mluvčími nechyběli:
· MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. – geriatr, internista a gerontolog, přednáší na Lékařské fakultě, Filozofické fakultě a Evangelické teologické fakultě UK, je členem Etické komise ČLK
· Mgr. Jolana Nováčková – Generální ředitelství Úřadu práce ČR
· Mgr. Andrea Faltysová, DiS., MBA – ředitelka Domova Clementas Mlékovice
· Ing. Richard Cimler, PhD. – vedoucí centra pokročilých technologií Univerzity Hradec Králové
· Mgr. Bc. David Pospíšil, DiS. – expert na oblast sociálních služeb a sociálního bydlení
· Jitka Zachariášová – ředitelka a zakladatelka neziskové organizace A DOMA
· Mgr. Petr Mach – sociální pracovník a metodik neziskové organizace A DOMA
Konference se uskutečnila pod záštitou ministra práce a sociálních věcí pana Ing. Mariana Jurečky a radní Magistrátu hlavního města Prahy paní Mgr. Mileny Johnové. Finanční podporu poskytla Česká asociace pojišťoven a Magistrát hlavního města Prahy.
A DOMA, z.s.
Organizace vznikla již v roce 2007 a primárně poskytovala sociální službu osobní asistence. Postupně se začala soustředit také na problematiku pečujících a začala se věnovat i této oblasti. Za ta léta bylo realizováno několik úspěšných projektů zaměřených zejména na pečují. Celý systém péče, kterou A DOMA poskytuje, je založen na unikátní metodě Rodinného průvodce ® – člověka, který se dokáže vcítit do pečujícího nebo rodiny v obtížné situaci a dlouhodobě pomáhá najít řešení v péči o blízkého.
Autor: redakce