Napsali o násRodinní pečující a sázka na home office? Buďte opatrní

7. 12. 2022

Pečující, kteří pracují, často řeší skloubení práce a péče o blízkého přechodem na home office.

Tento postup v počátku vnímají jako nejlepší řešení. Je však otázkou, komu a jaký užitek přinese. Časem se totiž nezřídka ukáže, že práce z domova není ideální a pečující není schopen vše dlouhodobě fyzicky a psychicky zvládnout. Vyplývá to ze zkušeností odborníků z organizace A DOMA, která se věnuje problematice pečujících osob.

„Pečovat přece umí každý, na tom nic není.“ „Je to moje povinnost vůči rodičům.“ „Zatím nepotřebuji žádnou pomoc, vše zvládám.“ „Rodiče stejně do domácnosti nikoho cizího nepustí.“ „Nechci žebrat o příspěvek, je složité jej vyřídit a určitě nic nedostaneme.“ To je jen několik z celé řady stereotypů, které ztěžují neformálním pečujícím rozhodnutí, aby již v počátku využili profesionálních služeb.

Tím prvním, na koho by se měli pečující obrátit, je zkušený profesionál, který je bude provázet všemi nástrahami domácí péče. Právě takového odborníka nabízí ve svém programu Rodinný průvodce nezisková organizace A DOMA. Rodinný průvodce provede pečující složitým labyrintem všech možností v systému zdravotních a sociálních služeb, vyhledá pro jejich nemocného vhodná zdravotnická nebo odlehčovací pobytová zařízení a zjišťuje pro pečujícího, zda mají volnou kapacitu. Pečujícím tak předkládá individuální řešení, která pak mohou sami realizovat nebo častěji využívají dalších odborníků.

Koncept sdílené péče Pečující/rodina – Rodinný průvodce – Multidisciplinární tým se ukazuje jako velmi efektivní varianta s relativně dlouhodobou udržitelností. Rodinný průvodce sleduje společně s odborníky z multidisciplinárního týmu změny, které v systému zdravotních a sociálních služeb nastávají, a upozorňuje na jejich přínos pečující osobu.

Lidé si neuvědomují, že v péči nejde o sprint, ale o maraton. Průměrná doba pečování je asi 7–9 let. Dlouhodobá psychická a fyzická zátěž pečujících si časem vybírá svou daň. Tou je při špatném nastavení pečovatelské role vyčerpání až vyhoření pečujících. Pečující se tak sami často dostanou do systému zdravotního jako příjemci péče. „Nebezpečné je pro ně také to, že nevěnují pozornost preventivním prohlídkám u lékaře, nechodí na screeningové programy, které ve svém věku mají absolvovat. Nemají čas, protože péči o blízkého předřadili před všechny ostatní činnosti. Do Střediska pro pečující organizace A DOMA přicházejí často až ve fázi frustrace a apatie,“ říká Jitka Zachariášová, ředitelka A DOMA.

Vláda v listopadu schválila balíček pro zdravotně znevýhodněné – zdroj MPSV (tisková zpráva, 16. 11. 2022)

Zvýšení příspěvku na mobilitu

Příspěvek na mobilitu, který v současné době pobírá přibližně 260 tisíc lidí, se zvyšuje z nynějších 550 na 900 korun měsíčně. Tato částka bude vyplacena automaticky, není tedy třeba se o nic starat. Zvýšený příspěvek na mobilitu lidé dostanou poprvé letos v prosinci. Ti, kdo využívají zdravotnické prostředky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo plicní umělou ventilaci, dostanou příspěvek na mobilitu ve výši 2900 korun. Tato částka bude vyplácena poprvé za prosinec, tedy v lednu 2023.

Zvýšení příspěvku na zvláštní pomůcku: zdvihací/zvedací plošiny

S ohledem na růst cen se zvýší i maximální příspěvek na pořízení svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny z nynějších 400 tisíc korun na 500 tisíc korun. Tato pomůcka umožní zůstat lidem, kteří se bez ní neobejdou, co nejdéle v domácí péči. Ročně příspěvek dostává zhruba 350 lidí. Součet vyplacených příspěvků za 60 kalendářních měsíců se nemění a i nadále činí 800 tisíc korun.

Podpora rodičů při úmrtí miminka

Větší čas na vyrovnání se s úmrtím malého dítěte budou mít jeho rodiče. Změní se totiž pravidla pro poskytování otcovského volna. Na otcovskou budou mít nově nárok oba rodiče, pokud se jejich dítě narodí „mrtvé“ nebo zemře v šestinedělí.

Rodinný průvodce

Rodinný průvodce je specialista, který se dokáže vcítit do pečujícího nebo rodiny v obtížné situaci a dlouhodobě pomáhá najít řešení v péči o blízkého. Řídí celou situaci a společně s multidisciplinárním týmem předkládá pečujícím nový pohled na řešení nepříznivé situace. Dlouhodobě pracuje s pečujícím formou diagnostiky a koučování až po jeho odpojení.

O A DOMA

Nezisková organizace A DOMA, z. s., letos slaví 15 let od svého založení. Poskytuje službu osobní asistence seniorům či lidem se zdravotním a duševním znevýhodněním od 18 let věku. Kromě toho se už od roku 2015 zaměřuje na podporu těch, kteří pečují o své blízké – na rodinné pečující. Podporu jim nabízí v rámci služby Střediska pro pečující a několika projektů.