AktualityNepodceňujte příznaky demence

23. 3. 2023

V současnosti žije v České republice kolem sto padesáti tisíc osob trpících demencí. Z toho se více než polovina navíc potýká s Alzheimerovou chorobou. Alarmující je, že počty nemocných se zvyšují a zároveň se snižuje věk nemocných. Mnohdy jde dokonce o lidi v produktivním věku.

Existují dva typy demence. V obou případech dochází k poklesu takzvaných kognitivních funkcí, například myšlení, paměti nebo úsudku. Nejčastější typ je důsledkem degenerativního poškození mozku, další je sekundárním následkem vaskulárních, metabolických či traumatických změn.

Bagatelizování příznaků

První příznaky demence jsou často přisuzovány stáří. K prodlevám v řešení této choroby pak dochází nejen v rodině, když se příznaky zpočátku bagatelizují. Ze zkušenosti geriatričky prof. MUDr. Kubešové Matějovské je nemoc diagnostikována většinou až ve středním stádiu, kdy už se projevují závažné poruchy chování. „Až třicet procent starších pacientů se dostane do nemocnice jen proto, že udělají chybu v užívání léků,“ konstatuje lékařka.

Pomoc pečujícím

Pokud máte doma člena rodiny s demencí, tím nejdůležitějším pro vás je tzv. »rodinný průvodce«, na kterého se můžete jako pečující obracet. Pomáhá řešit konkrétní situace, ale také doporučuje odborníky, kteří mohu v jejich případě intervenovat. Péče o člověka s demencí klade na pečující osobu značné nároky a pomoc blízkému je v tomto případě mnohem komplikovanější než u běžného onemocnění. Slovo demence je navíc stigmatizující. Postiženi jsou tak nejen opečovávaní, ale i jejich rodiny. „Do našeho střediska pro pečující přicházejí rodinní příslušníci, kteří oznamují: »Tatínkovi hlava funguje dobře, jen si občas nedokáže na něco vzpomenout, občas založí klíče a pak je všichni hledáme.« Nechali jsme se inspirovat jednoduchými testy Mini Cog, abychom při návštěvách v domácnosti pečujícím ukázali, že je potřeba upozornit praktického lékaře na počínající kognitivní problém. Doporučujeme i vhodnou aktivizaci, již navrhne trenér paměti,“ vysvětluje Jitka Zachariášová, zakladatelka a ředitelka A DOMA z.s.

Rodinný průvodce

Rodinný průvodce je specialista, který se dokáže vcítit do pečujícího nebo rodiny v obtížné situaci a dlouhodobě pomáhá najít řešení v péči o blízkého. Řídí celou situaci a spolu s multidisciplinárním týmem předkládá pečujícímu nový pohled na řešení nepříznivé situace. Dlouhodobě pracuje s pečujícím formou diagnostiky a koučováním blízkých.

Zdroj: Čas pro hvězdy