AktualityPoděkování

24. 4. 2023
Odezva klientky, která využila služeb Střediska pro pečující. Jsme rádi za zpětnou vazbu, protože vidíme, že cesta, kterou se organizace A DOMA vydala v podpoře pečujících, je správná.

 

Vážená paní ředitelko,

chtěla bych vám ještě jednou poděkovat za službu, kterou Vaše společnost poskytuje v souvislosti s domácí péčí o seniory a handicapované. Především bych chtěla poděkovat paní Čábelkové, která nám pomohla s vyřízením odlehčeného invalidního vozíčku a paní Tůmové, která mi pomohla s orientací v legislativě spojené se zvýšením příspěvku na péči, inkontinenčními pomůckami a dalšími radami ohledně domácí péče. Vaše pomoc nakonec přiměla i manžela překonat svůj strach z nemocničního prostředí, který si nesl z dětství kvůli několika těžkým operacím. Dnes, sice s velikým sebezapřením, ale opět navštěvuje lékaře, které potřebuje kvůli svému zdravotnímu stavu.

Moc vám tedy za všechno děkuji, tento projekt měl pro nás velký smysl, pomohl nám v domácím prostředí s informacemi a radami, které jsme v danou chvíli potřebovali.

Děkuji a přeji vám spoustu dalších lidí, kteří vám budou za vaši službu vděční tak, jako jsme my vám.

Hezké dny vám přeje

Monika Kobzová