AktualityČesko stárne, praktiků je málo. Co s tím?

29. 6. 2023
V roce 2050 budou v Česku přibližně 3 miliony seniorů nad 65 a řada z nich bude mít podle odborníků chronické zdravotní problémy.

Značná část zodpovědnosti bude spadat do náplně práce praktických lékařů, protože s nimi přijdou pacienti do kontaktu jako první. Statistiky ukazují, že praktický lékař věnuje komunikaci a péči o nemocné starší 65 let přibližně 60% svého pracovního času. Nejčastějším důvodem jejich návštěvy je předpis léků, na druhém místě je prevence a následuje zhoršení zdravotního stavu.

Tři až pět minut na pacienta

Praktických lékařů je v České republice kolem 5000. Ročně provedou přes 35 milionů ošetření a na každého pacienta mají zhruba 3 – 5 minut. Středisko pro pečující organizace A DOMA, z.s., tak například edukuje své klienty, jak se mají připravit na návštěvu praktického či odborného lékaře.

„Jedním z mnoha podnětů je promyslet si dopředu, co chcete lékaři sdělit a jak můžete své potíže stručně popsat. Když si totiž budete ,rovnat myšlenky‘ až nahlas v ordinaci, bude to zdlouhavé a chaotické a lékař vás nejspíš nenechá ani vše doříct. Zformulujte si otázku, aby jeho následná odpověď objasnila váš zdravotní stav, nastavení léčby, medikace nebo další odborné vyšetření. Určitě se dozvíte všechny potřebné informace, když budete klást konkrétní otázky,“ doporučuje prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Praktik – doktor pro všechno

Jitka Zachariášová, ředitelka organizace A DOMA z.s., dodává: „ V multidisciplinárním týmu máme ergoterapeuty či trenéry paměti, kteří u opečovávaných mohou provést test soběstačnosti a sebeobslužnosti nebo Addenbrookský test kognitivních dovedností. Tyto podklady mohou být lékařům nápomocny při vyplnění dotazníku, který dostávají od České správy sociálního zabezpečení při řízení o přiznání sociálních dávek.“

Praktický lékař musí totiž také řešit situace, které souvisejí se sociálními potřebami seniorů. Obracejí se na něho i ti, kteří žádají o příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu nebo o průkaz osoby se zdravotním postižením. Dále předepisují domácí zdravotní péči a inkontinentní nebo kompenzační pomůcky. Bez jejich lékařské zprávy se pacient neobejde ani při umístění do pobytové služby.

Zdroj: Květy