AktualityPečujícím osobám pomůže Rodinný průvodce

26. 6. 2024

Pokud jde o péči o nemohoucí nebo jinak potřebné osoby mimo pobytová zařízení, stát spoléhá na neformálně pečující, kteří vůči svým blízkým pociťují morální povinnost a jsou odhodláni se o ně postarat, co nejdéle to je možné. Aby opečovávaní mohli zůstat v domácím prostředí, je ale potřeba mít dostatečné kapacity v terénních sociálních službách. V případech, kdy už není možné péči realizovat v domácím prostředí, je nezbytné mít kapacity v odlehčovacích nebo pobytových zařízeních. Na samotné neformálně pečující se přitom často zapomíná.

Neformálně pečující osoby se v systému zpravidla neorientují a tato situace pro ně může být nesmírně stresující a matoucí. Obětavě se starají o své blízké a nemají dostatek informací ani přehled o tom, jaký druh podpory a pomoci mohou očekávat od státu a o co se musí postarat sami. Vyplývá to ze zkušeností organizace A DOMA, z. s., která se podpoře pro neformálně pečující osoby dlouhodobě věnuje. Ty se kvůli domácí péči často dostávají na pokraj vlastních sil.

 

Je současný systém podpory neformálních pečujících nastaven tak, aby pečujícím skutečně pomohl?

Do Střediska pro pečující zřizovaného organizací A DOMA přicházejí pečující například s následujícím sdělením: „Obecných informací máme spoustu, zásobují nás jimi různí sociální pracovníci. Namísto konkrétní pomoci se zajištěním péče (sehnat pečovatelku či najít volné místo v domově pro seniory) ale spočívá aktivita těchto sociálních pracovnic pouze v rozesílání e-mailů s kontakty na poskytovatele péče, kteří žádnou péči poskytnout de facto nemohou, anebo s kontakty na domovy pro seniory, kde zpravidla není žádné volné místo. Tudíž tato spousta obecných informací o možnostech péče pro nás ve finále neznamená téměř žádnou pomoc, pouze vynakládáme energii bez jakéhokoliv výsledku.“

 

Kdo tedy v těchto situacích může opravdu pomoci? Odborník – Rodinný průvodce

Pečující osoby se často soustředí jen na poskytování samotné péče a v počátcích si neuvědomují, že to je jen špička ledovce. K péči jim ale záhy přibude také vyhledávání vhodných služeb, doprovod opečovávaného a čas strávený s ním u lékaře, rekonstrukce jeho domova kvůli omezené mobilitě, jednání na úřadech či péče o domácnost blízkého.

Celý systém nastavení péče i komunikaci s úřady a institucemi je dobré řešit ve spolupráci s odborníkem – Rodinným průvodcem®. Rodinný průvodce je jedinečná služba, kterou neformálně pečujícím nabízí na základě svých zkušeností organizace A DOMA, z. s.

Jedná se o specialistu, jenž se dokáže vcítit do neformálně pečující osoby nebo rodiny a dlouhodobě jim pomáhá najít řešení v péči o blízkého. Řídí celou situaci a společně s multidisciplinárním týmem předkládá pečujícímu komplexní pohled na řešení konkrétní domácí péče.

„Dle mých zkušeností český zdravotní a sociální systém – tak jak jsem jej zatím poznal – řeší vždy jen určitou část problému. Rodinný průvodce® naopak řeší situaci komplexně a provázaně. Díky němu jsem své matce dokázal zajistit maximální péči, jakou je možné v daném místě a čase poskytnout. Bez podpory Rodinného průvodce bych žil v nepříjemné nejistotě, že jsem mohl udělat více, ale nevím jak. Také je pro mě důležité, že někdo pomáhá i mně samotnému zvládnout situaci, realisticky vyhodnotit moje možnosti, kapacity a koordinovat péči mezi dalšími pečujícími v rodině. Tíha situace je velká a psychologická podpora není jen třešnička na dortu,“ říká Jakub Deml, který se na Rodinného průvodce® obrátil.

„Pečující jsou odborníci ve svých profesích, ale laici v oblasti péče, ať už se jedná o nastavenou legislativu, nebo o potřeby opečovávané osoby, ale často i pokud jde o péči sami o sebe. Nedokážou dohlédnout, jaký rozsah pomoci jejich blízcí i oni sami vlastně potřebují. Do hry navíc vstupují také emoce, které neformálně pečující nezřídka paralyzují,“ říká Jitka Zachariášová, ředitelka organizace A DOMA, z. s., a dodává: „Rodinný průvodce® rozkrývá, jaké potřeby v širokém kontextu pomoci vlastně neformálně pečující má. Když zjistí jeho faktické potřeby, může mu potom s multidisciplinárním týmem odborníků pomáhat a situaci průběžně monitorovat a vyhodnocovat.“

Multidisciplinární tým tvoří odborníci z různých oborů: klinický farmaceut, ergoterapeut, právník, fyzioterapeut, realitní makléř, trenér paměti, nutriční terapeut, psychoterapeut, právník, stavební projektant a další.

„Komplexní podpora poskytovaná pečujícím není jen o předání informací a rad, ale o skutečném a aktivním zapojení se do celého procesu pomoci. Postupně na základě potřeb pečujících doplňujeme jejich podporu. V současné době také jednáme o technologiích, pomocí nichž usnadní umělá inteligence rodinám péči o jejich blízké,“ doplňuje Jitka Zachariášová.