V rámci projektu NOVA CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015067 proběhlo interní školení zaměstnanců, jak pracovat s redakčním rozhraním webu organizace A DOMA, kterým je WordPress. Na praktických ukázkách byl vysvětlen princip fungování systému. Školitel Pavel...