AktualityNové komunitní centrum zahájilo svoji činnost

30. 5. 2017

Nové komunitní centrum zahájilo svoji činnost v úterý 23. května 2017 v prostorách A DOMA z.s., a to odbornou přednáškou. Zájem byl velký, senioři i hosté obsadili všechna místa. Účastníci vyslechli přednášku PharmDr. Milady Halačové PhD, vedoucí oddělení klinické farmacie Nemocnice na Homolce na téma nadužívání léků. Paní doktorka Halačová přiblížila veškerá úskalí užívání většího množství léků a doporučila, jak se chovat, abychom měli jistotu, že nám léky neškodí, ale pomáhají.

Základní pravidla pro bezpečné užívání léků pro seniory i ostatní jsou v kostce tato:

  1. Každý lék je označen registračním číslem SÚKL ( na krabičce pod názvem léku). Pokud toto číslo nemá, jde o potravinový doplněk a bývá to na obalu výslovně uvedeno. Jeho výrobce nemá zákonnou povinnost prověřit účinnost a bezpečnost, jako je tomu u léků s registračním číslem
  2. V domácí lékárničce se vám hromadí léky – kontrolujte expiraci a pokud najdete prošlé, odevzdejte je v nejbližší lékárně k odborné likvidaci. Léky nepatří do koše ani do výlevky.
  3. Léky vždy skladujte na suchém, bezpečném místě mimo dosah dětí a domácích zvířat
  4. Volně prodejné léky kupujte v kamenných obchodech, na internetu jsou velmi často nabízeny padělky za nižší cenu anebo „zázračné“ preparáty, které účinkují na všechny neduhy – v těchto lécích jsou často obsaženy jedy, těžké kovy, domácí chemická čistidla, případně látky bez léčivých účinků. V případě pochybností můžete najít vodítko v Manuálu správného nakupování léků na internetu, případně se informovat na webové stránce Nebezpečné léky.cz.
  5. Pokud užíváte pravidelně více než 4 léky denně, je vhodné napsat si jejich seznam na papírek, nosit ho s sebou ke všem lékařům, ke kterým docházíte a upozornit je na to, jaké léky už užíváte. Zamezíte tak duplicitě podávání dvou preparátů s různým názvem, ale stejnou účinnou látkou, které vám předepíšou 2 různí lékaři
  6. Často se stává, že užíváte lék, na který doplácíte a lékař vám nabídne nový lék s jiným názvem, ale stejnou účinnou látkou, a to bez doplatku. Jde o tzv. generikum – tj. kopii originálního léku, kterému skončila patentová ochrana a vyrábí ho i další výrobci. Konzultujte s lékařem toto rozhodnutí a upozorněte vždy na další léky, které užíváte, aby nedošlo ke kumulaci léčiv, tzv. lékové interakci
  7. Léky vždy dávkujte podle pokynů lékařů a užívejte v předepsaných časových intervalech, jinak se snižuje účinnost léčivé látky (výrazné je to hlavně u antibiotik, kde zpoždění další dávky způsobí opětovný nárůst aktivity choroboplodných částic)
  8. Vždy si pozorně přečtěte příbalový leták, abyste věděli jistě, proč lék užíváte a jaké mohou být možné nežádoucí účinky. Pokud máte problémy při užívání léku, vždy je konzultujte s lékařem nebo lékárníkem – dotazy si před návštěvou napište na papírek, abyste nezapomněli na žádný bod. Nebojte se, že budete obtěžovat nebo položíte „hloupou“ otázku. Jde o vaše zdraví!
  9. Konzultace je možná i v internetových poradnách:

a. pomoc@lekovypruvodce.cz
b. http://www.aifp.cz/cs/online-poradny/znam-sve-leky/
c. http://www.lekarnickekapky.cz/poradna/poradna/

Dalším bodem programu bylo seznámení se službami organizace A DOMA. Ředitelka paní Jitka Zachariášová popsala jednotlivé sociální služby, které A DOMA už 10 let poskytuje  seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním (především demencí). Promluvila také o aktuálním stavu prací na vytvoření komunitního centra pro mezigenerační porozumění a výpomoc.

Do projektu Znovu do života spolu se aktivně zapojili i místní obchodníci, jejichž kontaktní informace jsme zveřejnili již dříve. Poskytli seniorům – účastníkům workshopu slevové vouchery pro nákup zboží a služeb.

Následovala neformální diskuse, kde se senioři i další účastníci rozpovídali o tom, jak se jim žije na Praze 4, co je trápí ve všedním životě, co jim chybí ve službách, ale hlavně o tom, jak vypadá občanské soužití. Nejčastěji zaznělo od seniorů postesknutí, že se cítí osamělí. Pokud žijí v panelových domech, neznají ani své sousedy, i proto, že nájemníci se často mění a nemají zájem o seznamování se starousedlíky. Lepší je to ve starší zástavbě činžovních domů a vil, tam už není anonymita tak silná a spíš se najde aktivní osoba, která dokáže ostatní nadchnout svými nápady a přimět je, aby se připojili a začali něco dělat společně – ať už jsou to sportovní akce, výlety na kolech nebo pěšky, grilování nebo taneční zábava, akce pro děti, společné zvelebování veřejných prostranství apod. V tomto kontextu jsme si tedy potvrdili, že mezigenerační komunitní centrum je na Praze 4 opravdu potřeba.

Příští akce komunitního centra se bude konat na začátku července. Pozvánku najdete včas na webových stránkách www.adoma-os.cz.