Jestliže u člověka dochází ke zhoršení symbolických (kortikálních) funkcí, tedy myšlení, paměti, orientace, chápání, počítání, řeči nebo se rapidně sníží schopnost se něco naučit, jedná se s největší pravděpodobností o...

Jedná se o nemoc, kterou si organizmus způsobuje sám. Jedná se o autoimunitní onemocnění. Dochází při něm k destrukci vlastních tkání, kde si imunitní systém myslí, že zdravé tkáně vlastního...