AktualityDemence – co jsem to vlastně chtěl?

16. 9. 2021

Jestliže u člověka dochází ke zhoršení symbolických (kortikálních) funkcí, tedy myšlení, paměti, orientace, chápání, počítání, řeči nebo se rapidně sníží schopnost se něco naučit, jedná se s největší pravděpodobností o získané postižení známé pod pojmem demence. Většinou bývají nerovnoměrně zasaženy i další psychické funkce a dochází k degradaci celé osobnosti. Člověk postižený demencí se přestává emočně kontrolovat, dochází k trvalým změnám sociálního chování, pohybové zpomalenosti až celkové fyzické slabosti. Postupně se vytrácí osobnost člověka, dochází k celkovému úpadku a takový jedinec už nezvládá základní péči o sebe sama.

Demence je celosvětový problém. Počet lidí s tímto onemocněním přesahuje 44 miliónů, v roce 2050 to už bude 135 miliónů lidí. V ČR žije více než 143 000 lidí trpící touto chorobou.

Jaké druhy demence rozlišujeme:

 • Azheimerova choroba
 • Multiinfarktová demence
 • Parkinsonova nemoc
 • Demence s Lewyho tělísky
 • Pickova nemoc
 • Huntingtonova nemoc
 • Creutzfeld – Jacobova choroba
 • Normotenzní hydrocefalus

Demenci v současné době nelze vyléčit, ale je možné ji stabilizovat, některé typy se dají prostřednictvím léčebných postupů dobře ovlivnit. Vždy je třeba navštívit spolu s nemocným lékaře specializujícího se na poruchy paměti (neurolog, klinický psycholog). Včasná léčba znamená většinou podávání léků, ale také především co možná nejaktivnější způsob života. Ať už jsou to procházky a jednoduchá cvičení nebo dostatečná duševní aktivita. 

A jak rozvíjet duševní aktivitu?

 • bazální stimulace
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • edukace a reedukace
 • výživa a pitný režim
 • trénink kognitivních funkcí
 • trénink kompenzačních funkcí
 • reminiscenční terapie
 • aromaterapie
 • ergoterapie
 • muzikoterapie
 • canisterapie

Důležité je také odborně tlumit agresi, vznětlivost a depresi a to se zapojením rodiny do terapie.

zdroj: http://www.alzheimer.cz