AktualityVčasná diagnostika demence má přínos pro všechny

9. 2. 2023

V České republice žije v současné době kolem sto padesáti tisíc osob trpících demencí. Z toho se více než polovina potýká s Alzheimerovou chorobou. Pro srovnání je to stejný počet lidí, jako má páté největší město České republiky Plzeň. Počty osob trpících touto chorobou se zvyšují a zároveň se snižuje věk nemocných, často jsou to lidé v produktivním věku.

Rozlišujeme demence, které jsou důsledkem degenerativního poškození mozku, a demence sekundární následkem vaskulárních, metabolických či traumatických změn. V obou případech dochází k poklesu takzvaných kognitivních funkcí, například myšlení, paměti nebo úsudku.

První příznaky demence
První příznaky demence jsou často přisuzovány stáří. K prodlevám v řešení této choroby pak dochází nejen v rodině, když se příznaky zpočátku bagatelizují. Ze zkušeností geriatričky prof. MUDr. Kubešové Matějovské je nemoc diagnostikována většinou až ve středním stadiu, kdy už se projevují závažné poruchy chování. „Až třicet procent starších pacientů se dostane do nemocnice jen proto, že udělají chybu v užívání léků. V České republice je od ledna 2018 v platnosti doporučený postup Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP s názvem Demence, zahrnující algoritmus testování a dalších vyšetření k časné diagnostice a základní diferenciální diagnostice zachycených kognitivních poruch,“ říká prof. MUDr. Kubešová Matějovská.

demence statistika

Pomoc pečujícím
S tímto problémem se setkávají také odborníci ve Středisku pro pečující, které provozuje organizace A DOMA, z. s. Středisko pomáhá pečujícím nejenom v rámci informačního servisu, ale zajistí i komplexní podporu celým týmem odborníků. Tím nejdůležitějším je Rodinný průvodce, na kterého se mohou pečující obracet. Pomáhá jim nejen řešit konkrétní situace, ale také doporučuje odborníky, kteří mohou v jejich případě intervenovat. Péče o člověka s demencí klade na pečující osobu značné nároky a pomoc blízkému je v tomto případě mnohem komplikovanější než u běžného onemocnění. Slovo demence je navíc stigmatizující, postiženi tak jsou nejen opečovávaní, ale i jejich rodiny.

Do našeho Střediska pro pečující přicházejí rodinní příslušníci, kteří oznamují: Tatínkovi hlava funguje dobře, jen si občas nedokáže na něco vzpomenout, občas založí klíče a pak je všichni hledáme. V roce 2018 jsme se nechali inspirovat jednoduchými testy Mini Cog, abychom při návštěvách v domácnosti pečujícím ukázali, že je potřeba upozornit praktického lékaře na počínající kognitivní problém. Doporučujeme i vhodnou aktivizaci, již navrhne trenér paměti,“ doplňuje Jitka Zachariášová, zakladatelka a ředitelka A DOMA, z. s.

Rodinný průvodce pomáhá pečujícím najít řešení, jak zvládat překážku, kdy opečovávaný ztrácí náhled na svůj zdravotní stav. Současně odmítá přijmout péči profesionálů, ať už se jedná o terénní služby (ty pečující najdou, když do vyhledavače zadají iregistr.mpsv.cz), nebo zavrhuje návštěvu u odborného lékaře. Záleží na podpoře celé rodiny, na jejím zájmu věci řešit, „neuhnout“ či nenechat se zviklat odporem blízkého. Včasné diagnostikování a nasazení vhodné léčby ovlivní průběh nemoci. Napomůže i pečujícím osobám nevyčerpat své síly hned na začátku.

Osvěta
Organizace A DOMA, z. s., se stala partnerem osvětové kampaně filmu Tancuj, Matyldo o příběhu úspěšného exekutora Karla Jaroše a jeho syna Pavla, jejichž matka a babička Matylda onemocněla Alzheimerovou chorobou a tato situace převrátí život všem vzhůru nohama. V hlavních rolích tragikomického snímku se představí Karel Roden, Regina Rázlová a Antonio Šoposki.

Rodinný průvodce
Rodinný průvodce je specialista, který se dokáže vcítit do pečujícího nebo rodiny v obtížné situaci a dlouhodobě pomáhá najít řešení v péči o blízkého. Řídí celou situaci a společně s multidisciplinárním týmem předkládá pečujícímu nový pohled na řešení nepříznivé situace. Dlouhodobě pracuje s pečujícím formou diagnostiky a koučování až po jeho odpojení.

O A DOMA
Nezisková organizace A DOMA, z. s., letos slaví 16 let od svého založení. Poskytuje službu osobní asistence seniorům či lidem se zdravotním a duševním znevýhodněním od 18 let věku. Kromě toho se už od roku 2015 zaměřuje na podporu těch, kteří pečují o své blízké – na rodinné pečující. Podporu jim nabízí v rámci služby Střediska pro pečující a několika projektů.