AktualityWorkshop – Přehled nepojistných sociálních dávek

18. 2. 2018

Workshop – Přehled nepojistných sociálních dávek

Dne 6.2. letošního roku se v našem Komunitním centru A DOMA konala přednáška o sociálních dávkách poskytovaných Úřadem práce ČR 2018. S touto problematikou nás seznámila JUDr. Michaela Kepková z Ministerstva práce a sociálních věcí. Zájem byl veliký, prostory byly zaplněny stálými klienty centra, ale přišli i nováčci z řad mladší generace.

Probrali jsme teoreticky, ale i na příkladech „Dávky pomoci v hmotné nouzi“, které dle zákona mohou obdržet osoby či rodiny nemající dostatečné příjmy a jejich sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Zároveň musí platit, že si příjmy nemohou tyto osoby z objektivních důvodů zvýšit a tím danou situaci vyřešit.

Mezi tyto dávky patří:

  • Příspěvek na živobytí
  • Doplatek na bydlení
  • Mimořádná okamžitá pomoc

Tyto dávky upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi. Tyto 3 dávky vyvolaly vlnu otázek, na kterou paní doktorka trpělivě odpovídala.

V závěrečné části jsme probrali Příspěvek na péči, který se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Upravuje jej zákon č.108/2016 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č.505/2006 Sb.

Příspěvek může být přidělen jak dítěti, tak i dospělé osobě. U obou kategorií se rozlišují čtyři stupně závislosti dle zdravotního stavu jedince.

Na úplný závěr byly zodpovězeny poslední otázky a v podvečerních hodinách jsme se rozešli zpět do domovů. Další přednáška se bude konat 21.2. v 18 hod a bude na téma: Tradiční čínská medicína. Pokud jste nestihli dorazit na již proběhlou přednášku, tu budoucí si ujít nenechejte a zarezervujte si své místo?! Těšíme se na Vás!