BlogDistribuce Euroklíčů

29. 5. 2019

STP v ČR, o.s. je od roku 1995 distributorem Euroklíčů pro zdravotně postižené v rámci celé České republiky.
Euroklíče jsou využitelné zpravidla na veřejně přístupných sociálních zařízeních (WC) a u technických kompenzačních zařízení (výtahy, schodišťové plošiny, apod.). Je možné je používat nejen v ČR, ale hlavně při cestách ve státech EU, kde je možnost jejich využití podstatně vyšší. Možnost vlastnit Euroklíč odstraňuje nejistotu a řadu psychologických bariér a tím posiluje samostatnost a nezávislost osob se sníženou schopností pohybu v každodenním životě.