BlogJaké novinky nás čekají v roce 2020?

8. 1. 2020

Konečně někdo moudrý přišel na to, že lékaři v první linii předepisují velké množství léků a to i v případech, kdy by nemocný vystačil s přírodní léčbou bez chemie a možných komplikací. Jenže léková lobby je mocnější a má lákavější podmínky pro distribuci svých výrobků. A tomtu lákání málokterý praktický či odborný lékař odolá. A tak se roztočil uzavřený kruh ve kterém hrají hlavní role pacient, diagnoza, lékař, léčebný přípravek, zdravotní pojišťovna, úhradová vyhláška a tím hlavním komponentem jsou samozřejmě peníze.

Je proto chvályhodné, že do miliardového kolotoče různorodých zájmů vstupuje stát a tvoří pravidla hry. Důležitým pravidlem, které je uváděno již nějaký čas do života je, aby lékař na kterémkoliv stupni měl možnost nahlédnout do pacientovy dokumentace a po uvážení předepsat takový lék, který by nekolidoval s již užívanými léky od jiných lékařů. Nevhodná medikace může vést v určitých kombinacích k fatálním koncům.

Databáze tohoto typu ukáže, jestli si pacient vyzvdl v lékárně předepsaný lék a že je tedy nanejvýš prevděppodobné, že je lék užíván. Je zcela na pacientovi zda lék podle pokynů lékaře užívá. Je to složitá situace v případech, kdy jde o život a vše závisí jen na pravdivých sděleních.

Jaké novinky nás čekají v roce 2020?

Novinkou je tedy předpokládaný souhlas s tím, že lékař má možnost nahlédnout do lékové dokumentace (záznamu). Jde o stejný princip jako je to s dárcovstvím orgánů pro transplantaci, kde předpokládaný souhlas je vždy a je možné jej odvolat jen kvalifikovaným záznamem do zdravotní dokumentace. Stejně tak to bude nyní i s nahlížením ostatních lékařů do lékového seznamu pacienta.

Pokračováním v novinkách by se dalo např. změnami pravidel při povinném očkování, ale to je oblast, která už se tolik kategorie seniorů netýká.

Další novinkou je např. ve druhé polovině roku by měly začít platit novely zákona o léčivech a o veřejném zdravotním pojištění, které zavádějí takzvaný emergentní systém dodávek léků do lékáren. Poslanecká sněmovna bude o novele zákona jednat v lednu 2020 a není jasné, jak rozprava k tématu a hlasování dopadnou. Vliv lékárenské lobby je poměrně silný a od lékárníků zaznívají v hojné míře kritické postoje.

Dalším mediálně vděčným tématem jsou novinky v problematice příspěvků na léčebné konopí předepisované několika stovkám pacientů v republice. S jeho pomocí se snižuje chronická bolest u neléčitelných stavů, pomáhá nemocným s rakovinou, AIDS nebo sklerozou multiplex.

A posledními novinkami je úprava fungování zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven tak, aby byly peněžní toky transparentní a pod větší kontrolou klientů a státu. Opatření také řeší nové složení správních rad pojišťoven.

Úplně poslední novinkou, odkoukanou v zahraničí, je spuštění pilotního projektu tzv. sdílené praxe, kdy jednu ordinaci bude používat několik lékařů. Jde o řešení situace, kdy je třeba v místě mít praktického lékaře, ženského, psychologa, školního atp. Od tohoto modelu si ministerstvo zdravotnictví slibuje částečné vyřešení zajištění lékařské péče v odlehlých oblastech.