BlogKošili můžeš měnit každodenně, zdravotní pojišťovnu jen jednou ročně

7. 2. 2020

Ti, kdo tvořili zákony o působení zdravotních pojišťoven umožnili pojištěncům, že mohou jednou za rok pojišťovnu změnit. Seniorům, poživatelům starobních důchodů, je taková možnost celkem k ničemu, ale jinak jde o významné opatření zejména pro věkově mladší a střední generaci zaměstnanců. Ti v určitých životních etapách mohou změnit zaměstnavatele a ten nový může mít exkluzivní smlouvu s některou zdravotní pojišťovnou. Taková smlouva může obsahovat pro její pojištěnce bezplatnou úhradu nadstandardních výkonů a služeb. Může to být v oblasti lázeňské péče, stomatologických výkonů, protetických a rehabilitačních pomůcek a podobně. 

Změna zdravotní pojišťovny je důležitým krokem a tomuto rozhodnutí by měla předcházet zralá úvaha. Už podle názvu lze dovodit pro jaké okruhy pojištěnců má sloužit. Lze předpokládat, že například dobrovolný hasič přejde k pojišťovně ministerstva vnitra která eviduje útvary sloužící pod MV a těmi jsou také profesionální hasiči, ale také dobrovolní hasiči. Pro lepší přehlednost uvádíme seznam českých zdravotních pojišťoven a jejich číselného označení:

  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207
  • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 213
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 201
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 111
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 211
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209.

Jak změnit pojišťovnu

„Změnit zdravotní pojišťovnu není vůbec náročné. Stačí ve stanoveném termínu poslat přihlášku do nové pojišťovny. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR ji umožňuje vyplnit i online. Možné je také její tištěnou podobu poslat poštou nebo přinést osobně na kteroukoliv z našich poboček,“ vyjmenovává Hana Kadečková. Po odeslání přihlášky již není nutné se u původní pojišťovny odhlašovat. Je však potřeba tuto změnu nahlásit svému zaměstnavateli a následně i ošetřujícím lékařům.  Zaměstnavateli se doporučuje podat písemné oznámení, které je povinen potvrdit. Protože je výše pojistného dána zákonem, zůstane stejná i po přechodu k nové pojišťovně.

Průkaz pojištěnce posílá nově vybraná zdravotní pojišťovna automaticky poštou přibližně měsíc před zahájením pojistného vztahu. Průkaz je ale platný až od 1. července. Do té doby se pojištěnec musí u lékaře prokazovat kartičkou původní pojišťovny.

Zdravotní pojištění v České republice je ze zákona povinné pro všechny, kteří mají u nás trvalý pobyt, a rovněž pro ty, kteří trvalý pobyt nemají, ale jsou zaměstnáni u zaměstnavatele, který sídlí na území ČR.

Redakce a použitím textu Marty Molínové ze serveru vitalnisenior.cz