BlogJe česká aktivní drogová scéna daňí za naši vycinkanou demokracii?

28. 2. 2020

Zrovna před pár dny jsem se musel rozčílit u zpravodajství jedné televize, když přinesla záběry „z honu na čarodějnice“, abych byl přesný z honu na prodejce a prodavačky, kteří prodali láhev alkoholu nastrčenému figurantovi. Na něm bylo znát, že ještě není úředně uznaným konzumentem vína ani ohnivé vody a přesto se mu podařilo láhve s kýženou tekutinou získat. Prodejci si pak vysloužili udání na Obchodni inspekci a potažmo u policie. Jiná tv stanice přinesla záběry jak městští i státní policisté procházejí nálevny alkoholu ze dne, kdy se rozdávalo ve školách vysvědčení, tyto orgány úřední moci prolustrovaly stovky školáků zda požili či nikoliv. Naše dítě je už veliké a tak by mne zmíněný hon na čarodějnice mohl nechávat klidným. Ale nenechal.  

Už jsem se dříve zmínil o ostudě, která probíhá na Václavském náměstí každý podvečer a každou noc. Tam a v přilehlém okolí se vesele prodávají drogy a prodejci tohoto svinstva zcela jistě nekontrolují plnoletost svých zákazníků podle občanských průkazů. A to mě silně vadí, jak je jednoduché proslídit hospůdky, kde si pár študáků koupí pivo nebo láhvinku bílého a když je lovci skalpů dopadnou mají jedni starosti s budoucností a druzí se musí upsat a sepsat protokoly. Ale ruka státní resp. úřední moci se tak alespoň vyhne složitému a jistě i nebezpečnému zásahu proti distributorům drog. Je takhle aktivní drogová scéna daňí za naši vycinkanou demokracii? Proč máme tak neúčinné zákony které jsou tak blahosklonné vůči občanům černé pleti pocházejících kdoví odkud z Afriky. Je to kvůli tomu, aby jsme nebyli nějakým evropským chytrolínem nařčeni z rasismu a xenofobie?  

Pro člověka představují drogy velké nebezpečí. Jsou to omamné látky, které v sobě obsahují psychotropní účinky, jež ovlivňují psychiku člověka a mohou vyvolat závislost. A to jednak psychickou nebo fyzickou. Ta fyzická vzniká tak, že se droga stane součástí metabolismu, při vysazení má tělo abstinenční příznak tzv. absťák. U některých drog může takový stav přivodit i smrt. Existuje mnoho druhů drog. Podívejte se na ty nejnebezpečnější.

Droga s nevinným názvem: Koupelová sůl

Droga, která se teprve přednedávnem objevila na ulicích, je stejně jako extáze nebo metamfetamin čistě laboratorním produktem. Na ulicích je také známá jako „koupelový prášek, jídlo pro rostliny nebo bylinné kadidlo“. Droga způsobuje paranoiu a halucinace. Oborníci také uvádějí, že je víc psychoaktivní než extáze, ale má podobné účinky. Lidé si pak myslí, že jsou nepřemožitelní a mají násilné sklony.

Ďáblův dech

Tato droga má sílu eliminovat svobodnou vůli a vymazat paměť a v současné době je nejvíce rozšířená v ulicích Kolumbie. Účinná látka skopolamin se „těží“ ze stromu, který je běžně rozšířený v lesích Jižní Ameriky. Nebezpečí této drogy spočívá i v tom, že kvůli tomu, že je bez chuti a zápachu, může být vhozena do tváře i nevinnému kolemjdoucímu na ulici, který během několika minut ztratí paměť i svobodnou vůli. Lidé se tak stávají například drogovými poslíčky nebo se musí věnovat prostituci.

Česká specialita: Metamfetamin

Metamfetamin jako další droga, která stimuluje lidský mozek, byla vskutku velkým objevem na poli farmacie. Metamfetamin velmi účinně potlačuje únavu a potřebu spánku, zrychluje psychomotorické tempo, očekávaným účinkem je rovněž euforie a zvýšená sebedůvěra. Návyk bývá často provázený depresemi, citovou labilitou, největším rizikem je pak toxická psychóza připomínající paranoidní schizofrenii. V České republice je častěji prodáván v podobě bílého nebo různě zbarveného prášku. Na ulici se prodává jako perník, piko či peří. V sousedním Německu se této droze také říká „tschecho“, protože většina pochází právě od nás.

Nemáš něco na uklidnění….

Ketamin je léčivo používané v humánní i veterinární medicíně jako anestetikum. Kromě anestetického účinku způsobuje halucinace a vyšší krevní tlak. Účinek trvá od 45 minut do několika hodin, ale osoba se cítí v pořádku až přibližně za 24 až 48 hodin. Aplikuje se v této souvislosti injekčně, šňupáním nebo kouřením. Vyvolává ketaminový trip, projevující se např. halucinacemi a pocity oddělení od vlastního těla. Psychickou závislost může vyvolat poměrně rychle.

Metadon – náhražka heroinu

Ačkoliv se metadon chemicky nepodobá morfinu nebo heroinu, působí stejně. Vyvolává příjemný stav spojený s klidnou otupělostí. Trvání této drogy, která se rozpouští v tucích, je až 48 hodin a může vyvolat silnou závislost. Na druhou stranu se používá při odvykacích programech. Podobně jako jiné opiáty tak i metadon způsobuje zácpu, působí proti kašli a ztěžuje dýchání. Pokud se bere v nesprávných dávkách, může zapříčinit i smrt. Velké riziko spočívá v užívání metadonu ve spojení s alkoholem či s jinými drogami nebo léky, vzniklé vedlejší účinky jsou smrtelně nebezpečné.

Kokain – přírodní droga užívaná staletí

S prvním užitím kokainu se mohou dostavit spíše nepříjemné účinky – jako pocit srdeční slabosti, závrať, bledost, nervozita, pocení, s dalšími dávkami již navozuje euforii, pocit radosti, vzrušení a veselosti, zvýšené sebevědomí, sebejistotu, rozhodnost až přeceňování vlastních sil, odpadá únava i pocit hladu. Někteří přirovnávají působení kokainu k silné kávě, jiní udávají pocit intenzivního rozjasnění mysli. Žádaným účinkem je ztráta zábran, povzbuzení libida, touha po pohybu i zvýšené pracovní nasazení. Častí uživatelé kokainu šňupáním mívají problémy s krvácením z nosu a s ucpanými nosními cestami.

Lék, který léčí deprese

Další nebezpečnou drogou je benzodiazepin, který má také psychoaktivní charakter a v medicíně se používá pro léčbu deprese. Pokud se pak začne užívat ve vyšší míře, než předepsal lékař, stává se nebezpečným. Droga účinkuje primárně na nervový systém, ale podle odborníků má řadu vedlejších účinků jako například ospalost a paradoxně těžkou depresi. Je to velmi návyková droga.

Opium

Opiátová závislost provází lidstvo již velmi dlouho. Opiáty umožňují prožívat příjemné uvolnění, zklidnění, dotyčný je „nad věcí“, všechny problémy jakoby ustoupily do pozadí. Předávkování vede k ospalosti až kómatu, v nejtěžších případech dochází k zástavě dechu a oběhu. Nebezpečí opiátů spočívá především v rychlém rozvoji fyzické závislosti, ve způsobu aplikace (převážně injekčně) a v možném předávkování.

Heroin – favorit mezi narkomany

Heroin je návyková droga, vyvolávající silnou euforii, která často mizí spolu se zvyšováním dávek. Nástup účinku heroinu je závislý na způsobu užití. Šňupání heroinu způsobuje prudký nástup účinku během 10 až 15 minut. Kouření heroinu způsobuje adrenalinový nástup účinků během 2 až 5 minut. Aplikace jehlou způsobuje okamžitý nástup během 7 až 8 sekund.

LSD

Účinky LSD se případ od případu liší v závislosti na předchozích zkušenostech, momentální náladě i průběžném životním rozpoložení, aktuálním okolním prostředí a samozřejmě množství drogy. LSD se běžně užívá orálně, ve formě papírků. Účinek nastupuje asi 30 minut po požití a trvá přibližně 12 hodin. Zážitky přitom mohou být jednoznačně pozitivní, ale i výrazně negativní. Často je uváděno zřetelné vnímání myšlenek zatlačených do povědomí či nevědomí, právě toho se využívalo v psychoterapii.

A tady je pro nezasvěcené přehled přibližných cen drog na českém trhu

Název drogy a pouliční prodej (cena Kč/gram)

Amfetamin 600-1200, Extáze 100-500, Hašiš 150-500, Heroin 800-1800, Braun/1 ml 100, Kokain 1500-3000, LSD/Halucinogeny 70-300, Marihuana 20-300, Marihuana-scunk 100-350, Metamfetamin 400-2000, Opium 1 ml 100.