BlogŠpanělská chřipka zabíjela víc než válka

14. 3. 2020

Nejhroznějším zabijákem – alespoň z hlediska počtu mrtvých za nejkratší časový úsek – byla na počátku 20. století španělská chřipka. na španělskou chřipku umírali ti s nejsilnější imunitou, zejména mladí lidé ve věku 20 až 40 let. Rychlost nákazy: na rozdíl od běžné chřipky se virus H1N1 dokázal množit i v plicích, takže úmrtnost 20 procent stačila na to, aby nemoci podlehlo za půl roku až sto milionů lidí. Jen pro srovnání: Světová válka stála patnáct milionů lidských životů. Začala 4. března 1918 v kansaském vojenském táboře Funston. Napřed se na marodku dostavil kuchař s běžnými příznaky chřipky, do dvou dnů onemocnělo dalších 522 lidí. Veškerá léčba selhala. Nepomohly gázové roušky, zákaz kašlání či podávání rukou na ulicích, marná byla dezinfekce telefonních sluchátek alkoholem, o vytrhávání mandlí a zubů nebo nošení kousku síry v kapse ani nemluvě. Nakažení přeplnili nemocnice, mrtví márnice. Úřady, školy a obchody zavřely. Města se hroutila. Aby zabránili panice, uvalili vojáci na informace o zabijácké nemoci přísné embargo. Bylo to možné především pro to, že se nemoc objevila ve vojenských leženích a rychle se šířila.

Pandemických nemocí svět prodělal několik a všechny se tragicky podepsaly na osudech zasažených států a národů. Plané neštovice se objevily začátkem sedmdesátých let na území bývalé Jugoslavie, je zvlekl muslimský poutník, který se vydal na pouť do Mekky a pak zpátky. Po měsíci hospitalizace zemřel, ale mezitím stačil nakazit stovky osob. Díky mezinárodní solidaritě se spjily zdravotnických organizací bez ohledu na politicky rozdělený svět a byly přeočkovány tisíce obyvatel Jugoslavie a variola mohla být v podstaě eliminována. Poslední oběť pandemické vlny neštovic zemřela v roce 1978 ve Velké Británii. Objevily se nové choroby schopné vyhubit tisíce lidí. V roce 2010 byl objeven nový druh tuberkulózní bakterie. Kuba přiznala epidemii cholery v Havaně v roce 2013. Poslední epidemie moru na Madagaskaru proběhla v roce 2017. Byly to i další nové nemoci jako AIDS, ebola, BSE (nemoc šílených krav). Viry mutující ze zvířat na člověka (ptačí chřipka, prasečí chřipka, SARS, MERS) a je jen otázkou času, až se objeví takový vir, který bude stejnou měrou smrtící jako nakažlivý.

Ilustrační foto 123RF.com

V současné době se řeší marginální problém vygenerování vakciny proti koronaroviru a pracují na tom jak v Číně, Rusku, Japonsku, Spojených státech a v celé řadě evropských laboratoří. Problém je v tom, že když se bádá a pracuje pod veřejným tlakem, není to optimální prostředí pro úspěch. Musíme ale doufat, že díky nových technologiím a technickému vybavení které mají dnes laboratoře k dispozici, se celý proces vývoje vakcin urychlí a že se v nějaké historicky krátké době dočkáme.

Je to jen pár dní, co oznámil Anthony Fauci, šéf amerického Národního institutu pro alergie a nakažlivé nemoci, pravidla, kterých by se měli lidé držet při současné pandemii koronaviru. Vycházejí z výzkumu australského epidemiologa Craiga Daltona. Dalton společně se dvěma kolegy vydal seznam kroků, jichž by se lidé měli v době začínající pandemie držet. Jde asi o pět desítek věcí, které není těžké dodržovat, a mohou výrazně zpomalit šíření epidemie populací. Rozdělil je do čtyř oblastí podle míst, kde by se lidé měli těchto zásad držet.

„Můžete se držet těchto kroků a tím snížit přenosnost i sílu nemoci. Čím dříve s těmi kroky začnete, tím lépe,“ okomentoval pravidla jejich autor.

Jak se chovat v zaměstnání

 • • Žádné podávání rukou
 • • Zaveďte a dodržujte pravidla o kašlání a kýchání
 • • Videokonference jsou základní forma setkávání
 • • Odložte větší setkávání
 • • Vynucujte čištění rukou u vchodu
 • • Připomínejte pravidelnými e-maily zaměstnancům mytí rukou
 • • Neobědvejte v kantýně, ale u svého stolu
 • • Snažte se nedotýkat obličeje – zkuste to dělat formou hry
 • • Nemocní zůstanou doma a budou okamžitě izolováni
 • • Nutné schůze absolvujte venku na vzduchu, nikoliv v uzavřených místnostech
 • • Zaměstnanci s kontakty na nemocné by měli zůstat doma
 • • Dezinfekce povrchů, na něž se často sahá, by měla probíhat pravidelně a vždy po střídání zaměstnanců
 • • Pracujte z domova, je-li to alespoň trošku možné
 • • Častěji otevírejte okna
 • • Omezte práci s jídlem a jeho sdílení na pracovišti
 • • Zvažte pracovní cesty zaměstnanců
 • • Zvyšte úroveň hygieny a věnujte pozornost nemocem u zaměstnanců kantýn i jejich blízkých
 • • Analyzujte, kdy je najednou na jednom místě příliš mnoho osob, a zabraňte tomu přesunem akcí a změnami v plánovacích kalendářích

Opatření ve školách

Může se hodit i po jejich otevření, kdy stále bude existovat riziko nákazy, ale už bude probíhat výuka.

 • • Povinné čištění rukou u vchodu a dále v pravidelných intervalech
 • • Zabraňte aktivitám, které povedou k mísení žáků mezi třídami a ročníky
 • • Prosazujte pravidla dodržování etikety ohledně kašlání a kýchání
 • • Přísně dodržujte pravidlo, že do školy smí jen zcela zdraví lidé
 • • Snažte se nedotýkat obličeje
 • • Dezinfikujte často používané povrchy, zejména při změnách uživatelů
 • • Zaveďte venkovní výuku
 • • Častěji otevírejte okna
 • • Zlepšete úroveň hygieny a vyhledávání nemocných mezi zaměstnanci, kteří připravují jídlo, i mezi jejich blízkými
 • • Prověřte aktivity po vyučování, které vedou k mísení dětí z různých tříd a věkových skupin

Domácí pravidla

Pravidla platná pro všechny domácnosti:

 • • Častěji si myjte ruce
 • • Snažte se nedotýkat obličeje
 • • Dezinfikujte pravidelně často používané plochy
 • • Zvyšte ventilaci vzduchu v domě otevíráním oken nebo změnou nastavení klimatizace
 • • Prosazujte pravidla o kašlání a kýchání

Pravidla navíc pro domácnosti s nemocnými osobami:

 • • Je-li to možné, nemocní členové domácnosti by měli být ve vlastní místnosti
 • • Dveře do místnosti s nemocným by měly zůstávat zavřené
 • • Jak nemocný, tak člen domácnosti, který se o něj stará, by měli nosit roušky nebo jinou ochranu obličeje
 • • Zvažte další opatření pro osoby ve věku nad 65 let a další zranitelné členy domácnosti

Pravidla pro obchody/zábavu/dopravu

 • • Dezinfekce rukou u vchodu
 • • Snažte se platit kartou, ne hotovostí
 • • Pravidelně čistěte často používané povrchy
 • • Vyhněte se přeplněným prostorám lepším plánováním, on-line nákupy a omezením množství osob na jednom místě
 • • Zvyšte úroveň hygieny u osob zodpovědných za přípravu jídla a u jejich blízkých
 • • Řidiči veřejné dopravy a taxikáři by měli mít co nejčastěji otevřená okénka, aby zvýšili proudění vzduchu
 • • Často dotýkaná místa v dopravě by měla procházet pravidelnou očistou