BlogLidé nevědí, že mají nárok na finanční podporu

28. 3. 2020

Zažili jsme pomoc od státu v naší rodině, a tak vím, že tento typ příspěvku opravdu funguje. Naše babička se stala po své devadesátce tzv. imobilní, nemohla už sejít z druhého patra dolů, a tak by zůstala zcela izolována ve svém bytě. Naštěstí její dcera bydlela ve vedlejší obci, kam jezdil autobus několikrát denně, a tak mohla za matkou dojet, nakoupit, poklidit, pomoci s hygienou, doprovodit ji k lékaři, vyzvednout léky atd. atd. Těch drobností při obstarávání životních potřeb je celá řada včetně obyčejného posezení a popovídání si o všem možném. Nechci být rozhodcem v rozhodování o tom, jak je třeba finančně ohodnotit činnost pečující osoby. Od své příbuzné však vím, že tato pomoc, byť ve formě rodinné péče, se nedá penězi vyčíslit. I proto je každá finanční podpora dobrá.

 

Pečujete o svého blízkého? A víte, na co vše máte nárok? 

Stále častěji se setkávám během sociálního šetření s tím, že lidé nevědí, že mají nárok na finanční podporu, když už se sami o sebe nezvládají postarat, potřebují pomoc sociální služby a nemají na to finanční prostředky. Stejně tak se setkávám s ostychem o cokoliv žádat nebo s domněnkou, že když mají poměrně vysoký důchod, tak by určitě nárok na nic neměli. 

Nárok na příspěvek na péči mají osoby, které nejsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopny se o sebe samostatně postarat. Příspěvek na péči slouží k tomu, aby dotyčná osoba mohla finančně odměnit pečující osobu či z něj hradit využívání sociální služby. Pobírání příspěvku na péči neomezuje možnost pečujícího být zaměstnán či podnikat.

Jaká je výše příspěvku na péči?

Výše příspěvku na péči se odvíjí od stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby stanoveném v rozhodnutí o přiznání příspěvku. Zákon o sociálních službách rozlišuje čtyři stupně závislosti. K nim zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách stanovuje níže uvedené výše příspěvku.

Níže uvedená tabulka se týká osob starších 18 let věku. 

*pokud žije žadatel o příspěvek na péči v zařízení sociálních služeb (např. domov pro seniory, domov se zvláštním režimem…)
** pokud žije žadatel v domácnosti

Kde a jak žádat o příspěvek na péči?

Žádost o příspěvek na péči se podává na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v místě trvalého bydliště osoby, která o něj žádá (tzn. osoba, která není schopna se o sebe postarat). Potřebné tiskopisy vám poskytnou na každém Úřadu práce ČR či jej naleznete na jejich webových stránkách. Pokud byste však ocenili, že za vás tiskopis někdo vyplní, odevzdá a poradí vám, na co si dávat pozor v průběhu celého řízení. Můžete využít našich služeb a tuto pomoc si objednat zde: https://www.adamus-sro.cz/obchod/