BlogPříspěvek na péči

30. 3. 2020

Pečujete o svého blízkého? A víte, na co vše máte nárok?

Stále častěji se setkáváme během sociálního šetření s tím, že lidé nevědí, že mají nárok na finanční podporu, když už se sami o sebe nezvládají postarat, potřebují pomoc sociální služby a nemají na to finanční prostředky. Stejně tak se setkáváme s ostychem o cokoliv žádat nebo s domněnkou, že když mají poměrně vysoký důchod, tak by určitě nárok na nic neměli.

Nárok na příspěvek na péči mají osoby, které nejsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopny se o sebe samostatně postarat. Příspěvek na péči slouží k tomu, aby dotyčná osoba mohla finančně odměnit pečující osobu či z něj hradit využívání sociální služby. Pobírání příspěvku na péči neomezuje možnost pečujícího být zaměstnán či podnikat.

Jaká je výše příspěvku na péči?

Výše příspěvku na péči se odvíjí od stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby stanoveném v rozhodnutí o přiznání příspěvku. Zákon o sociálních službách rozlišuje čtyři stupně závislosti. K nim zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách stanovuje níže uvedené výše příspěvku.

Níže uvedená tabulka se týká osob starších 18 let věku.

Stupeň závislosti Neschopnost zvládat (počet) základních životních potřeb Výše příspěvku
I. stupeň (lehká závislost) Tři nebo čtyři základní životní potřeby 880 Kč
II. stupeň (středně těžká závislost) Pět nebo šest základních životních potřeb 4 400 Kč
III. stupeň (těžká závislost) Sedm nebo osmzákladních životních potřeb 8 800 Kč*
12 800 Kč**
IV. stupeň (úplná závislost) Devět nebo desetzákladních životních potřeb 13 200 Kč*
19 200 Kč**

*pokud žije žadatel o příspěvek na péči v zařízení sociálních služeb (např. domov pro seniory, domov se zvláštním režimem…)
** pokud žije žadatel v domácnosti

Kde a jak žádat o příspěvek na péči?

Žádost o příspěvek na péči se podává na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v místě trvalého bydliště osoby, která o něj žádá (tzn. osoba, která není schopna se o sebe postarat).

Potřebné tiskopisy vám poskytnou na každém Úřadu práce ČR či jej naleznete na jejich webových stránkách.

Pokud byste však ocenili, že za vás tiskopis někdo vyplní, odevzdá a poradí vám, na co si dávat pozor v průběhu celého řízení. Můžete využít našich služeb a tuto pomoc si objednat zde: https://www.adamus-sro.cz/obchod/