BlogVíte, jaké jsou služby sociální péče a jak které fungují?

2. 4. 2020

Z nedávného výzkumu Institutu sociální práce ve spolupráci s agenturou NMS Market Research vyplynulo, že více než dvě třetiny (69,2%) dotázaných by chtělo žít doma, i když budou závislí na péči druhých osob z důvodu pokročilého věku či zhoršeného zdravotního stavu. Mnozí se však domnívají, že péče doma je nedostupná, nevhodná či nebezpečná. Proto automaticky považují pobytové služby za jediné východisko.

Víte, jaké jsou rozdíly mezi terénní a ambulantní (pobytovou) službou? Víte, kde najdete kontakty na dané služby sociální péče? Potřebovali byste poradit, jak ideálně naplánovat péči o Vašeho blízkého?

Na tyto otázky najdete odpověď níže.

Název služby
Terénní
Ambulantní
Pobytová
Pro koho
Úhrada
OSOBNÍ ASISTENCE
ANO
NE
NE
Osoby se zdravotním postižením, senioři a osoby s chronickým onemocněním, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
ANO
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
ANO
ANO
NE
Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
ANO
TÍSŇOVÁ PÉČE
ANO
NE
NE
Osoby, které jsou vystaveny stálému riziku ohrožení zdraví nebo života, popřípadě náhlého zhoršení zdravotního stavu
ANO
PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY
ANO
ANO
NE
Osoby, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace.
ANO
PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
ANO
NE
NE
Osoby se zdravotním postižením chronickým onemocněním, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
ANO
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
ANO
ANO
ANO
Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které jinak pečuje osoba blízká v domácím prostředí.
ANO
CENTRA DENNÍCH SLUŽEB
NE
ANO
NE
Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
ANO
DENNÍ STACIONÁŘ
NE
ANO
NE
Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
ANO
TÝDENNÍ STACIONÁŘ
NE
NE
ANO
ANO
DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
NE
NE
ANO
Osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
ANO
DOMOVY PRO SENIORY
NE
NE
ANO
Osoby se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
ANO
DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
NE
NE
ANO
Osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách, osobám se stařeckou, Alzheimerovou dalšími typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
ANO
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
NE
NE
ANO
Osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
ANO

 

Kde najdete kontakty na jednotlivé organizace, které tyto služby sociální péče nabízejí?

Informace vám mohou sdělit na sociálních odborech města/městských částí nebo je samostatně najdete na webu Registru poskytovatelů sociálních služeb.

Nebo můžete využít podpory Rodinného průvodce, který Vám poradí, jak naplánovat či přeplánovat péči o Vašeho blízkého tak, abyste ušetřili co nejvíce času, energie a peněz.