BlogRoztroušenou sklerózu je možné při včasném odhalení potlačit, ne však vyléčit

29. 4. 2020

Zase jedna z nemocí, kterou na člověku na první pohled nepoznáte. Pak se dotyčný pohne a vydá se na cestu a uvidíte, že jeho krok je nejistý, ruce jakoby se snažily zachytit nějakého pevného bodu. Před desítkami lety jsme bydleli na Jižním Městě v Praze 4. Koukali jsme se přes malý parčík do oken sousedům odnaproti a záviděli jim balkonovou lodžii přes šířku dvou pokojů, ten jsme my neměli. Nechtěně jsme byli svědky toho, jak se vyvíjel jejich život. Mladí manželé měli dcerku a ta si s otcem hrávala na dlouhé lodžii. On pak zůstával stát, pokuřoval a rozjímal do doby než ho zavolala manželka dovnitř. Po čase si dal na balkon plastovou židli, seděl, četl noviny a kouřil. Zajímalo mě, co asi dělá, byl doma celý den. Já pracoval doma a jednou dvakrat týdně jsem odnesl práci do nakladatelství a doma pak zpracovával tzv. korektury. Pak se stalo, že jsem na jeho paní narazil při nákupu v samoobsluze a dal se s ní do řeči. Jsem od přírody zvídavý (dá se to definovat i jako zvědavý) a tak jsem se dozvěděl, že její muž je v plném invalidním důchodu, že je na tom velmi špatně psychicky, že se cítí nepotřebný a že vinou toho trápní je nemoc skleroza multiplex čili roztroušená skleroza. Doma jsem si pak v chytrých knihách našel o nemoci něco bližšího a jsa poučen jsem v duchu politoval mladého muže i jeho rodinu. Vycházel z bytu na balkon stále obtížněji, cigaretu si neodpustil a věnoval se četbě. Změnilo se jen to, že když jsem vycházel z domu, zamával jsem mu a od odpovídal. Pak jsme se odstěhovali a pán s roztroušenou sklerozou se nám ztratil z dohledu.

Roztroušená skleróza je onemocnění, při němž imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu, což vede k neschopnosti přenosu nervových vzruchů z mozku do těla a tím může dojít i k postižení jakékoliv funkce organismu. Roztroušená skleróza postihuje především osoby ve věku mezi 20 až 40 lety věku. Není považována přímo za dědičné onemocnění, přesto dědičné dispozice jsou rizikovým faktorem, který zvyšuje riziko jeho vzniku. Pokud se roztroušená skleróza vyskytla v rodině, je riziko jejího vzniku u příbuzných nemocného vyšší než v běžné populaci. Nemoc se projevuje více způsoby, jelikož postihuje jakoukoliv část mozku a míchy. Nejčastějšími prvními příznaky je zánět očního nervu, kdy má člověk bolesti za očima, rozmazané nebo zhoršené vidění, horší vnímání barev. Dalšími příznaky je zapomětlivost, porucha soustředění, porucha vyprazdňování, únava, narušení koordinace pohybů, mravenčení těla, atd. Za příčiny, které nejsou úplně jasné, se kromě dědičné dispozice považuje nedostatek vitaminu B a D a faktory prostředí. 

Projevy sklerozy multiplex tlumí canabis THC. Foto 123RF.com

Roztroušená skleróza má dopad také na duševní, ekonomický a společenský život lidí s tímto onemocněním a jejich blízkých. Nemoc je ovlivňuje v jejich každodenních životech. Například zaměstnání je pro pacienty s RS důležité nejen jako zdroj příjmů, ale i pro udržení jejich psychické pohody a kondice. Nepředvídatelnost příznaků onemocnění může mít velký dopad na vytváření společenských závazků. Kvůli nepředvídatelnosti může dojít ke zmeškání aktivit, jako jsou svatby, narozeninové oslavy a rodinná setkání. Člověk s onemocněním nevytváří dlouhodobé plány, jelikož neví, jak se bude v ten čas cítit. Rovněž na vztahy s nejbližšími má RS negativní dopad. 

Roztroušenou sklerózu je možné při včasném odhalení potlačit, ne však vyléčit. I její potlačení je však možné pouze v počáteční fázi. Léčba nespočívá jen v podávání léků,  je dobré ji podpořit zdravým životním stylem, lehkým cvičením a vyvarováním se stresu. Velice důležité je naučit se s roztroušenou sklerózou žít, k čemuž člověku mohou dopomoci specializované poradny a odborníci. 

Použité zdroje: 

https://zdravi.euro.cz/leky/roztrousena-skleroza-priznaky-faze-lecba-nemoci/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Roztrou%C5%A1en%C3%A1_skler%C3%B3za

https://www.mojemedicina.cz/pruvodce-pacienta/diagnozy/roztrousena-skleroza/zivot-s-rs.html