BlogDonedávna mnozí z nás netušili, že existuje zařízení jménem schodolez

30. 4. 2020

„Manžel se zhoršil v chůzi a bydlíme v domě bez výtahu. Ráda bych ho vzala na procházku na vozíku, ale už nesejde schody. Slyšela jsem, že je možné si pořídit schodolez. Ale prý je hrozně drahý. Dostaneme na něj někde příspěvek?“ Takto s různými obměnami začínají slova některých rodinných příslušníků, když se u opečovávaného změní stav a oni nemají přizpůsobenou domácnost. 

Pásový schodolez Domino 400. Foto firemní prospekt

Příspěvek na zvláštní pomůcku, poskytovaný na základě zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v sobě slučuje několik dříve poskytovaných klíčových příspěvků pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky, na úpravu bytu) a je určen k pořízení potřebného vybavení pro těžce postižené osoby. 

Nárok na tento příspěvek má osoba v dlouhodobém nepřiznivém zdravotním stavu (trvá déle než 1 rok):

• s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, 

• těžkým sluchovým postižením, 

• těžkým zrakovým postižením. 

Tohle se jmenuje schodolez Explorer a je samoovládací

Seznam jednotlivých diagnóz pro přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku je uveden v příloze k zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku:

1. na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je nižší než 10 000 Kč nebo 24 000 Kč se přihlíží na příjem osoby nebo osob ve společné domácnosti (nižší než osminásobek životního minima jednotlivce či posuzovaných osob. 

a. pokud ale někdo opakovaně pořizuje pomůcku, jejíž cena je nižší než 10 000 Kč nebo 24 000 Kč, je příspěvek poskytnut, i když je příjem osoby nebo osob ve společné domácnosti vyšší než osminásobek životního minima;

Nová generace schodolezů představovaná samoobslužným strojem iBotem firem Toyota a Segway

b. spoluúčast je 10% předpokládané ceny zvl. pomůcky, nejméně však 1000 Kč.

2. Maximální výše příspěvku na zvl. pomůcku je 350 000 Kč; v případě pořízení schodišťové plošiny pak 400 000 Kč.

3. Maximální výše příspěvku na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč. 

4. Součet vyplacených příspěvků nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout 800 000 Kč, resp. 850 000 (v případě poskytnutí příspěvku na pořízení schodišťové plošiny).

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku najdete v příloze č. 1 k vyhlášce 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.