BlogNebojte se požádat o kompenzační pomůcky pro hůře pohyblivé

2. 5. 2020

Chůze a pohyb vůbec, je pro člověka velmi důležitý, nemá cenu vyjmenovávat a vypočítávat co všechno například chůzí docílíme. Jakmile ztratíme z jakéhokoliv důvodu možnost chodit a hýbat se, staneme se bezmocní a odkázaní na druhé. To je deprimující představa a tak se všemi silami a prostředky snažíme nebýt závislí na jiných. Raději se pohybovat pomalu, ale hlavně nebýt odkázný na jiné lidi. Odborně se stav nepohyblivosti, nemožnosti se pohybovat vlastní silou, se nazývá imobilizační syndrom a je to je komplex symptomů pocházející z inaktivity čili nečinnosti. Je to sekundární porucha, jejíž příčina je v nehybnosti či snížené aktivitě. Rozvíjí se jako odezva organismu na klidový režim pacienta, který může být naordinovaný nebo nevyhnutelný. Může jít o krátkodobou záležitost, nebo se může jednat o dlouhodobý až trvalý stav. Mezi nejčastější příčiny nepohyblivosti pacientů patří bolest, poruchy kosterního a svalového systému, poruchy nervového systému, celková slabost, psychické problémy nebo infekční procesy. Neschopnost pohybu či slabost může pocházet z psychických či fyzických příčin a pacienta značně omezuje. Imobilita (neschopnost pohybu) může

Vodící pes se stane nerozlučným přítelem a pomocníkem…               Foto 123RF.com

být primární, tedy přímý následek choroby či úrazu (např. míšní léze), nebo sekundární, která se vyvíjí druhotně (např. stav po infarktu myokardu, úrazu a operaci apod.). Je třeba si vážit i té nejmenší možnosti pohybové aktivity a tyto možnosti rozvíjet. Za pomoci pevné vůle, cvičení, rehabilitací a také kompenzačních pomůcek.

Kompenzační pomůcky pro hůře pohyblivé

Jak jste se dozvěděli v jiném článku, existují různé druhy kompenzačních pomůcek. V tomto článku se dozvíte více informací o některých kompenzačních pomůckách pro osoby s poruchou mobility. 

Kompenzační pomůcky jsou nástroje, přístroje či zařízení vyrobená nebo speciálně upravená k odstranění bariér v prostředí a komunikaci. Tyto pomůcky člověk využívá ke kompenzaci poruch pohybového systému, smyslových orgánů, kognitivních a komunikačních funkcí. Umožňují tak člověku samostatně vykonávat běžné denní činnosti a další pracovní či volnočasové aktivity.

V roce 2019 však došlo ke změně hrazení kompenzačních pomůcek z veřejného zdravotního pojištění. Rádi bychom vás proto seznámili s těmito změnami a současně Vás informovali o tom, na které pomůcky máte nárok a který lékař Vám je může předepsat. 

Lidé s poruchou mobility si nově, od 1. srpna 2019, musí samostatně hradit hole a tzv. bílý program (sedačky do vany, židle do sprchového koutu, toaletní křesla) s výjimkou nástavců na WC. 

Níže v tabulce je popsáno, kdo Vám může dané pomůcky předepsat, po jak dlouhé době můžete zažádat o nové, a zda je nutné schválení revizním lékařem (RL).

Každá kategorie má přesně definovaný popis zdravotnické pomůcky a jeho indikační omezení podle Seznamu ZP SÚKL, který najdete v příloze zákona č. 282/2018 Sb.

 

Pomůcky k chůzi
BERLE 2 ks/2 roky Bez schválení RL Prak. lékař, ortoped, geriatr, chirurg, neurolog, ortop. protetik, rehabilitační lékař, revmatolog
BERLE SPECIÁLNÍ 2 ks/2 roky Bez schválení RL Prak. lékař, ortoped, geriatr, chirurg, neurolog, ortop. protetik, reh. lékař, revmatolog, diabetolog, internista, traumatolog
BERLE PODPAŽNÍ 1 pár/2 roky Bez schválení RL Prak. lékař, ortoped, geriatr, chirurg, neurolog, ortop. protetik, reh.lékař, revmatolog, diabetolog, internista, traumatolog
CHODÍTKA 1 ks/5 let Bez schválení RL Prak. lékař, ortoped, geriatr, chirurg, neurolog, ortop. protetik, reh.lékař, revmatolog
CHODÍTKA S VYSOKOU OPOROU 1 ks/5 let Bez schválení RL Geriatr, neurolog, ortoped, ortop. protetik, reh. lékař, revmatolog
Pomůcky pro koupelnu a na toaletu
NÁSTAVCE NA WC 1 ks/3 roky Bez schválení RL Prak. lékař, geriatr, neurolog, ortoped, reh. lékař, revmatolog
Lůžka polohovací a příslušenství
LŮŽKA POLOHOVACÍ 1 ks/10 let Schválení RL Prak. lékař, geriatr, neurolog, internista, ortoped, reh. lékař
Pomůcky antidekubitní a polohovací
MATRACE ANTIDEKUBITNÍ 1 ks/3 roky Schválení RL Geriatr, chirurg, neurolog, ortoped, reh. lékař
PODLOŽKY ANTIDEKUBITNÍ PŘI NÍZKÉM RIZIKU DEKUBITŮ 1 ks/3 roky Bez schválení RL Geriatr, neurolog, ortoped, reh. lékař
PODLOŽKY ANTIDEKUBITNÍ OD STŘEDNÍHO RIZIKA DEKUBITŮ 1 ks/3 roky Schválení RL Geriatr, neurolog, ortoped, reh.lékař
PODLOŽKY POLOHOVACÍ OD STŘEDNÍHO RIZIKA DEKUBITŮ 1 ks/3 roky Schválení RL Geriatr, neurolog, ortoped, reh.lékař
Vozíky a příslušenství
VOZÍK MECHANICKÝ STANDARDNÍ 1 ks/5 let Schválení RL Prakt. lékař, diabetolog, geriatr, internista, neurolog, ortoped, reh. lékař, pediatr
VOZÍK MECHANICKÝ ODLEHČENÝ 1 ks/5 let Schválení RL Internista, neurolog, ortoped, reh. lékař, pediatr
VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ A DĚTSKÝ 1 ks/5 let Schválení RL Neurolog, ortoped, reh. lékař
VOZÍK MECHANICKÝ BARIATRICKÝ A DVOUOBRUČOVÝ 1 ks/5 let Schválení RL Neurolog, ortoped, reh. lékař
VOZÍK MECHANICKÝ POLOHOVACÍ 1 ks/5 let Schválení RL Internista, neurolog, ortoped, reh.lékař
VOZÍK ELEKTRICKÝ 1 ks/7 let Schválení RL Neurolog, ortoped, reh. lékař
Zvedáky pojízdné a příslušenství
ZVEDÁKY POJÍZDNÉ 1 ks/10 let Schválení RL Geriatr, neurolog, ortoped, reh.lékař, internista
ZÁVĚSY 1 ks/ 3 roky Schválení RL Praktický lékař, geriatr, neurolog, ortoped, reh.lékař, internista
Vlastnictví pomůcek:
Polohovací lůžka, vozíky a zvedáky podléhají režimu cirkulace a zůstávají ve vlastnictví pojišťovny. Je-li však u těchto pomůcek doplatek vyšší než 2 000 Kč, zůstává pomůcka ve vlastnictví pojištěnce, který ale má možnost pomůcku přenechat pojišťovně k následné cirkulaci se zvýhodněnou úhradou oprav během užitné doby. 

 

V případě, že byste potřebovali poradit či zařídit zajištění kompenzačních pomůcek pro Vás nebo Vašeho blízkého. Neváhejte se na nás obrátit a objednat si tak službu „Zajištění kompenzačních pomůcek“ na webových stránkách https://www.adamus-sro.cz/obchod/zajisteni-kompenzacnich-pomucek/