AktualityInfarkt myokardu – souboj o každou minutu

12. 11. 2020

Na toto srdeční onemocnění zemřelo v roce 2018 3 989 lidí (zdroj: ČSÚ). To činí 3,5% z celkového počtu úmrtí. I přes poměrně malé procento smrtnosti, je tato nemoc velmi nebezpečná. Proč? Protože od příznaků k mortalitě může dojít velmi rychle. Laicky se mu říká infarkt.

 

Jedná se o náhlé snížení až přerušení přítoku krve do části srdce. Může k němu dojít při zúžení koronární tepny (třeba při arteroskleróze) nebo ucpáním tepny krevní sraženinou (trombem). Pokud se tepna uzavře, dochází po 20 minutách k odumírání. To postupuje ve stěně srdce od vnitřní části směrem ven a souvisí to s průběhem cév ve svalovině. Celkově trvá 4-12 hodin než odumře veškerá svalovina v postižené oblasti. To vše záleží na dalších faktorech. V každém případě platí, že s narůstajícím časem odumírá více buněk a poškození se zvětšuje a stává se nevratným. Proto je to souboj o každou minutu.

Není asi překvapením, že projevy onemocnění se liší u mužů a žen. Nejčastějším příznakem je náhlá bolest na hrudi, která se může projevit u obou pohlaví. Muži  častěji pociťují ostrý tlak uprostřed hrudníku nebo svírání za hrudní kostí. Bolest se někdy rozšíří i do levé ruky nebo dolní čelisti. Většinou trvá déle než pár minut nebo ustupuje a postupně se opět vrací. Dalším příznakem je nadměrné pocení a dušnost, bolesti zad, břicha a čelisti, které se dostavují náhle, často i ve spánku.

Ženy poměrně často vůbec nepoznají, že mají infarkt. Příznaky mají totiž mnohem nenápadnější než muži a často se objevují i dříve, než k infarktu skutečně dojde. Některé ženy také pociťují bolest na hrudi, u většiny to ale není obvyklé. Jaké jsou tedy hlavní příznaky u žen? Patří sem: velká únava, pocit závratě, omdlévání, nevolnost a zvracení, potíže s dýcháním, studený pot, bolesti v zádech a také bolest v čelistech, krku a pažích.

Co však dělat, když u sebe, nebo někoho v okolí, zpozoruješ příznaky infarktu:
 • Nepanikař, ale začni jednat!
 • Volej 155!
 • Zkontroluj vědomí – promluv na něj, štípni ho do ucha.
 • Zkontroluj dýchání – zakloň mu hlavu a pozoruj, jestli se mu zvedá hrudník
 • Stlačuj hrudník – v případě, že je člověk v bezvědomí a nedýchá.
 • To vše do doby, než dorazí ambulance.
Čeho se naopak vyvarovat:
 • Neotálej s přivoláním ambulance.
 • Nenechávej postiženou osobu odpočívat. Odpočinek to opravdu nespraví.
 • Nikdy nepodávej tlumící prostředky a léky proti bolesti.
 • Nenechávej těsné oblečení.
 • Nepokládej postiženou osobu do polohy vleže, nejlépe je do polohy v sedě.
Jak následně o pacienta pečovat

Odborníci doporučují začít co nejdříve s rehabilitací. Už první dny po prodělání onemocnění se povoluje sedět několik desítek minut mimo lůžko. Zátěž se postupně přidává a pokud ji pacient dobře zvládá, může být do 10 dnů propuštěn z nemocnice. Musí být však pod lékařským dohledem a absolvovat kontroly na kardiologii. Je velmi vhodné nasadit nízkocholesterolovou dietu, do jídelníčku více zařadit ovoce a především zeleninu. Důležité je také dodržování pitného režimu. U obézních pacientů je nutná redukce váhy, u všech se doporučuje přiměřená fyzická aktivita věku a zdravotnímu stavu. Co se naopak zakazuje úplně je kouření, nevhodná je i konzumace alkoholických nápojů. Buď velice opatrný při asistenci chůze do schodů, pacient se musí pohybovat pozvolna a nezadýchávat se. Naprosto nevhodné jsou činnosti prováděné v předklonu. Pacient také nesmí vykonávat těžké práce nebo nosit těžká břemena.

Jakoukoli změnu zdravotního stavu, přitížení, dušnost, změnu barvy v obličeji je nutné nahlásit rodinným příslušníkům, popřípadě ošetřujícímu lékaři.

Zdroje:

https://zdravi.euro.cz/leky/infarkt-priznaky-zeny-muzi/

https://www.ikem.cz/UserFiles/article/files/1445240891infarkt-myokardu.pdf

https://www.ikem.cz/cs/infarkt-myokardu/a-429/

https://ose.zshk.cz/vyuka/lekarske-diagnozy.aspx?id=6