AktualityAlzheimerova choroba – Das ist keine deutsche Krankheit

29. 9. 2021

Jedním druhem demence je Alzheimerova choroba. Toto onemocnění postihuje určitou část mozku a způsobuje pokles kognitivních funkcí. Pojmenování nese po svém objeviteli, lékaři německého původu Aloisovi Alzheimerovi. V době, kdy jí popisoval a publikoval závěry o ní, tedy v roce 1907, byla velmi vzácná. Člověk si až říká, kéž by tomu bylo i dnes.

Alzheimerova choroba – příznaky

  • Ztráta paměti – nejedná se o běžné potlačení nepodstatných detailů, nebo vypouštění marginálností, ale o trvalé zapomínání a nevybavení si
  • Běžné činnosti začínají být problém – zapomenout koupit to, co mi bylo řečeno se stává (mě tedy dost často). Lidé s tímto onemocněním si však ani nevybaví, že byli nakupovat.
  • Vyjadřování – pacient zapomíná běžná slova, snaží se je nahrazovat většinou nesprávnými. Tím se jeho vyjadřovací schopnosti neustále zmenšují.
  • Dezorientace – mnoho lidí s tímto onemocněním se dokáže ztratit i ve vísce s pár domky. Nevědí, kde jsou, co je za den, popřípadě rok.
  • Racionální uvažování – zhodnotit, jaké je počasí a podle toho se obléci řeší mnozí z nás. Lidé s ACH však ztrácí soudnost, oblékají si věci nesmyslně přes sebe, ženy se mohou naprosto nevhodně líčit.
  • Absence abstraktního myšlení – například nedokážou určit, kolik je hodin, nevybaví si i rodné číslo.
  • Přemisťování věcí – velmi často se stává, že odkládají věci jinam, než logicky patří. I když ruku na srdce, kdo z nás v poslední době nehledal třeba klíče?
  • Změny v chování – velmi časté jsou změny nálad. Z poklidné babičky se během vteřiny může stát zlá babice, která nevybíravým způsobem verbálně útočí na své okolí. Nebo se naopak uzavírají do sebe, jsou zmatení nebo vystrašení.
  • Rezignace – pacienti se mohou stát naprosto pasivními, bez zájmu o dění v okolí, bez zapojování se do běžných činností.

Člověk s Alzheimerovou chorobou potřebuje zorganizovat denní aktivity. Ty totiž strukturují čas celého dne, zaměstnávají ho, naplňují jej, dávají mu mantinely. Co do takových aktivit patří:

Ranní aktivity
  • ranní toaleta
  • výběr a příprava oblečení
  • snídaně včetně přípravy
  • káva a rozhovor při kávě
  • donesení novin, diskuse o některých článcích
  • drobné domácí, řemeslné či „umělecké“ činnosti
  • procházka
  • nákupy
  • příprava oběda
Odpoledne a večer:
  • úklid po obědě
  • odpolední vycházka nebo činnost venku, na zahradě a podobně
  • pokračování v drobných domácích, řemeslných nebo „uměleckých“ činnostech
  • návštěva přátel, výstavy atd.
  • příprava odpolední svačiny, kávy
  • příprava večeře
  • společenské hry, karty, prohlížení fotografií
  • výběr a sledování televizního pořadu

A jaké aktivity plánovat?

  • vybírat aktivity, které jsou smysluplné a pacienta těší
  • respektovat možnosti pacienta – fyzické i psychické
  • které jsou pro člověka nejnormálnější (opravdu výpočet faktoriálu to není)
  • zachovávat kontakty s rodinou a přáteli
  • vyhledávat činnosti důstojné a přiměřené pro dospělé
  • ty, které má pacient rád a těší ho
  • mít vždy na paměti, že cílem je činnost nikoli její výsledek

zdroj: http://www.alzheimer.cz 

  MUDr. Iva Holmerová, Ph.D https://cello-ilc.fhs.cuni.cz/CEL-68.html