AktualityPracujete v sociálních službách? Zvyšte svoji kvalifikaci.

25. 3. 2022
Nabízíme akreditované kurzy určené právě pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

 

30. 5. 2022 od 9:00 hodin 

Role a dovednosti Rodinného průvodce v systému case managementu

Číslo akreditace: A2019/1326-SP

Vzdělávací program je určen pro sociální pracovníky, kteří vstupují do domácího prostředí pečující osoby (neformální pečující)a potřebují budovat vztah s pečující osobou, identifikovat problematické oblasti, s kterými se pečující při pečování setkávají. Důležité je detailní znalost rodinného prostředí v minulosti a současnosti nejen u hlavní pečující osoby, ale také vedlejších pečovatelů, kteří se na péči podílí a návazná spolupráce s týmem odborníků. Na příkladech dobré praxe budou představeny negativní aspekty při pečování, s názornou ukázkou vytvoření Plánu podpory a Dotazníkem, který mapuje vývoj pečování s dalším vyhodnocením.

Absolvent kurzu získá poznatky o tom, jaká je podstata činnosti Rodinného průvodce (case managera) při budování vztahu, identifikování potřeb nebo stanovení cílů podpory s pečující osobou (neformální pečovatel). Získá znalosti a osvojí si dovednosti, které povedou k větší efektivitě a jistotě při působení na pečující osoby a spolupráci s multidisciplinárním týmem. Tyto dovednosti si také prakticky vyzkouší. Absolvent kurzu bude schopen budovat vztah, zajistit a nastavit realizovatelné cíle vedoucí k pomoci a podpoře pečující osoby.

Cena: 1.950 Kč

 

20. 9. 2022 od 9:00

Sociálně zdravotní pomezí ve vztahu k potřebám rodinných pečujících

Číslo akreditace: A2021/0764-SP/PC/PP

Vzdělávací program je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a neformálně pečující, kteří se podílí na zajištění péče a podpory rodinným pečujícím v rámci potřeb z oblasti sociálně zdravotní činnosti. Důležitou roli zde hraje osvojení znalostí a dovedností, jak se orientovat v kontextu specifických potřeb, které vyplývají z nejčastějších zdravotních omezení opečovávaných osob. Propojení nároků, které vyplývají ze zdravotních služeb se sociální potřebností rodinných pečujících ve prospěch jejich blízkých.

Cena: 1.950 Kč

 

Oba akreditované kurzy proběhnou na adrese: A DOMA, Na Strži 1683/40, Praha 4, 3. patro. Během kurzu je zajištěno pro účastníky občerstvení a oběd. Všichni také obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 

Přihlaste se telefonicky na 733 194 952 nebo e-mailem: info@a-doma.cz

Po závazném přihlášení obdržíte informace o platbě. 

 

Jitka Zachariášová

Profil lektora kurzu Role a dovednosti Rodinného průvodce v systému case managementu

Jitka Zachariášová od roku 1999 poskytuje služby pro klienty v domácím prostředí, je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou organizace A DOMA z. s. Od roku 2015 je realizátorkou a tvůrcem projektů na podporu rodinných pečujících. Vytvořila efektivní model jejich podpory, který je postaven na Rodinném průvodci a multidisciplinárnímu týmu. Přináší moderní způsob podpory pečujícím. Ten je postaven na důsledném zjišťování potřeb pečujících, opečovávaných a celé jejich rodiny, ale i na řešení dalších lidských potřeb, které mohou mít přímou či nepřímou souvislost s péčí o blízkého. Rodinný průvodce řídí případ a společně s multidisciplinárním týmem předkládá pečujícím nový pohled na řešení nepříznivé situace. Dlouhodobě pracuje s pečujícím metodou diagnostiky, koučování až po jejich odpojení.

 

Mgr. Hana Tůmová
Profil lektora kurzu Sociálně zdravotní pomezí ve vztahu k potřebám rodinných pečujících

Mgr. Hana Tůmová pracuje v současné době v pobytovém zařízení na pozici vrchní sestry a sociální pracovnice. Celou profesní kariéru se věnuje oblasti zdravotní a sociální, učila jednak na Střední zdravotnické škole v Benešově nebo pracovala na ÚP v oddělení hmotné nouze. Od roku 2016 spolupracuje s organizací A DOMA z. s. v projektech na podporu rodinných pečujících v rámci sociálního poradenství.