Napsali o násKaždý pátý zaměstnanec v ČR o někoho pečuje

2. 10. 2022

2. 10. 2022 – Bydlet.cz 

Na 2. října připadá Mezinárodní den pečujících. V České republice se péče o blízkého aktuálně týká více než 1 100 000 pracujících a toto číslo bude v následujících letech dále růst. Mnoho z pečujících si však neví rady, jak skloubit svůj osobní život s pracovním, často jsou bezradní a propadají skepsi a depresím. Pomoci jim může metoda Rodinný průvodce.
Péče o blízkou osobu se v životě dotkne velké části populace, ať už se jedná o rodiče, prarodiče, postižené dítě nebo o partnera po autonehodě či po prodělané nemoci, o které je třeba se starat. Péče s sebou přináší mnoho povinností a je časově velmi náročná, takže i samotný pečující se může rychle dostat do psychických či finančních problémů. Průměrná doba péče o blízkou osobu se přitom pohybuje kolem 9 let. Pečujícím a celé rodině v obtížné situaci může pomoci rodinný průvodce.
„Rodinný průvodce je specialista, který se dokáže vcítit do pečujícího nebo rodiny v obtížné situaci a dlouhodobě pomáhá najít řešení v péči o blízkého. Řídí celou situaci a společně s multidisciplinárním týmem předkládá pečujícím nový pohled na řešení nepříznivé situace. Dlouhodobě pracuje s pečujícím formou diagnostiky a koučování až po jejich odpojení,“ říká Jitka Zachariášová, autorka metody Rodinný průvodce a ředitelka neziskové organizace A DOMA, která se problematice pečujících věnuje.
„V roce 2021 bylo vyplaceno 367 000 příspěvků na péči. Přitom o jednoho nemocného se musí starat až tři pečující. Dle dat MPSV je patrné, že počet obyvatel s nárokem na příspěvek na péči se i v dalších letech bude dramaticky zvyšovat a tento problém se bude týkat čím dál tím většího procenta obyvatel,“ říká Mgr. Petr Mach, sociální pracovník a metodik neziskové organizace A DOMA.
Nezisková organizace A DOMA, z. s., letos slaví 15 let od svého založení. Poskytuje službu osobní asistence seniorům či lidem se zdravotním a duševním znevýhodněním od 18 let věku. Kromě toho se už od roku 2015 zaměřuje na podporu těch, kteří pečují o své blízké – na rodinné pečující. Podporu jim nabízí v rámci služby Střediska pro pečující a několika projektů.
Zdroj: www.a-doma.cz
Autor: AliaWeb, spol. s r.o. || Tipy a triky