AktualityRecenze pro společnost A DOMA z.s.

8. 1. 2023

Všichni lidé, kteří o někoho pečují, podstupují náročnou a často dlouhou cestu „pomáhání“ blízké osobě či osobám. Proto potřebují podat pomocnou ruku, poskytnout určité odlehčení.

Středisko pro pečující společnosti A DOMA propojuje podporu s konkrétní pomocí a vytváří takový „přístav“ informací o všech zdravotních a sociálních službách, které k péči o blízkou osobu neodmyslitelně patří.

Zkušený tým mnoha odborníků dokáže poradit a pomoci. Metoda Rodinného průvodce již usnadnila péči tisícům vyčerpaných rodin.

Porovnáme-li rozsah a odbornost této služby s jinými podobně zaměřenými službami, myslíme si, že společnost A DOMA je výrazná kvalita na našem trhu sociálních služeb.

Rovněž v oblasti workshopů je společnost A DOMA jasná, konkrétní, profesionální a solidní. Zkušenost jsme získali jak spoluprací, tak přímo workshopem, který pro naši službu denního stacionáře v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích společnost A DOMA zorganizovala.

Tato oblast intervence a podpory rodinám přinesla velké ocenění ze strany zúčastněných pečujících. Rozhovorem s nimi jsme se dozvěděli, že takovou míru pochopení, porozumění, účinné pomoci a informací potřebovali a jejich očekávání byla naplněna.

Myslíme si, že tato vize pomoci je unikátní a ucelený model, který je vyzkoušený v praxi a má smysl.

 

Bc. Libuše Kubínová                                     S.M. Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká

vedoucí denního stacionáře                                            ředitelka organizace