AktualityČesko potřebuje propojení zdravotních a sociálních služeb

8. 9. 2023

Česká republika se dlouhodobě potýká s nedostatečným propojením zdravotních a sociálních služeb. Od roku 2024 by měly být nastaveny legislativní procesy a právně ukotvena zdravotně-sociální péče. Zatím se to týká pobytových služeb, kde by měl vzniknout nový typ zdravotně-sociální pobytové služby. Pokud se tak nestane, může stát přijít o 8,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy. 

V momentě, kdy se člověk dostane do situace, že potřebuje zdravotní nebo sociální pomoc, nezajímá ho, odkud jsou tyto služby hrazeny. Je ve stavu dezorientace a frustrace, který přichází při hledání pomoci. 

„Naše nezisková organizace již několik let propojuje zdravotní a sociální odborníky ve prospěch klientů, aby měli ve složité životní situaci k dispozici člověka – Rodinného průvodce®. Ten při komplexní analýze zjistí jejich problémy a pomůže jim zorientovat se v systému zdravotních a sociálních služeb a najít adekvátní řešení své situace,“ říká Jitka Zachariášová, ředitelka neziskové organizace A DOMA, z. s., a dodává: „Letos 26. října pořádá organizace A DOMA odbornou konferenci na téma První pomoc pro pečující, aneb co skutečně potřebují a co jim může současný systém sociálních a zdravotních služeb nabídnout. Cílem této konference je rozšířit střípky současné praxe v oblasti harmonizace sociálních a zdravotních služeb vstřícných k neformálně pečujícím.“

Konference se uskuteční v prostorách renesančního Martinického paláce na Hradčanském náměstí v Praze. Mezi odborníky, kteří přislíbili svoji účast, bude doc. Ing. Sedmihradská PhD., JUDr. Švarcová, Ing. Mikletičová, Mgr. Slavíková, Ing. Bezděk, MUDr. Kalvach, MUDr. Kučera, Mgr. Vočka a další osobnosti, které mají dlouholetou praxi ve zdravotní nebo sociální oblasti. Jejich zkušenosti mohou být inspirací pro zlepšení spolupráce na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb. Nedílnou součástí celé pečovatelské struktury, jíž se bude rovněž věnovat podzimní konference, je pohled ekonoma na hodnotu péče, kterou svým blízkým poskytují neformálně pečující. 

První pomoc pečujícím je nový projekt organizace A DOMA, z. s., který realizuje od 1. 7. 2023. Je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost+, a proto jsou všechny aktivity pro účastníky zcela zdarma. V něm Rodinný průvodce®, který identifikuje skutečné potřeby pečujících a řídí jejich případ, pomůže ve spolupráci s multidisciplinárním týmem osvědčenou a léty prověřenou metodou rodinným pečujícím zvládat jejich náročnou životní roli. V týmu jsou odborníci nejen zdravotnických profesí, ale také experti na sociální a právní problematiku.

Návštěvníci konference První pomoc pro pečující se mohou těšit také na ukázky z nového českého filmu Tancuj Matyldo, který jim představí jeho producentka a scenáristka Mgr. Nataša Slavíková. „Příběh pojednává o životě úspěšného exekutora a jeho syna, jejichž matka a babička Matylda onemocněla Alzheimerovou chorobou a tato situace převrátí život všem vzhůru nohama. V hlavních rolích tragikomického snímku se představí Karel Roden, Regina Rázlová a Antonio Šoposki. Jeho oficiální premiéra je naplánována na listopad 2023,“ říká Mgr. Nataša Slavíková. 

Cena vstupenky na konferenci První pomoc pro pečující je 490 Kč. Více informací k dispozici na Konference 2023 – www.a-doma.cz. Registrace je možná do 2. října 2023.

Regina Rázlová a Karel Roden ve filmu Tancuj, Matyldo

Osvěta – film Tancuj Matyldo

Příběh nového českého filmu Tancuj Matyldo obsahuje motivy, jako jsou nemoc, smrt, rozpad tradičních rodinných vazeb atd. a jako takový nemůže být bezstarostnou komedií. Nicméně v žádném případě dopředu nerezignuje na diváka a neplánuje vytvořit film zatěžkaný a depresivní. Naopak, v tématu hledá momenty naděje, životní optimismus a možnosti vlastního obohacení. Autoři díky osobní zkušenosti vědí, že téma přináší množství komických či tragikomických situací. Film vypráví příběh bez laciného sentimentu, s humorem, aniž by ale zlehčoval vážnost věci. Navíc tím, jak se z Alzheimerovy choroby stává novodobá epidemie, přibývá i těch, kterých se tato problematika bude stále více týkat. 

Rodinný průvodce

Rodinný průvodce je specialista, který se dokáže vcítit do rodinného pečujícího nebo rodiny v obtížné situaci a dlouhodobě jim pomáhá najít řešení v péči o blízkého. Řídí celou situaci a společně s multidisciplinárním týmem předkládá pečujícímu nový pohled na řešení nepříznivé situace. Dlouhodobě pracuje s pečujícím formou diagnostiky a koučování až po jeho odpojení.