AktualityZaměstnavatelé podceňují benefity pro pečující zaměstnance

29. 1. 2024
Každý pátý zaměstnanec v ČR má na starosti péči o někoho blízkého. Dalo by se tedy předpokládat, že poskytnutí podpory těmto rodinným pečujícím ze strany jejich zaměstnavatelů by mělo být standardní praxí. Realita je ovšem jiná, většina českých firem na pečující osoby příliš nemyslí a tím si zakládá na budoucí problémy.
Podpora zaměstnanců, kteří se nacházejí v roli pečovatelů, by neměla být vnímána jako zbytečný luxus nebo potenciální příležitost pro zneužití systému. Naopak, zaměstnanci, kteří jsou v této situaci, čelí mnoha výzvám, jež vyžadují jejich pozornost a energii. Péče o rodinného příslušníka (ať už se jedná o dítě, zdravotně postiženého partnera, či stárnoucího rodiče) může zahrnovat širokou škálu úkolů – od fyzické péče přes logistickou organizaci až po administrativní záležitosti. Tyto aktivity mnohdy vyžadují čas, který by jinak pečující věnoval práci pro svého zaměstnavatele.
„Když se zaměstnanci snaží skloubit pracovní povinnosti s pečovatelskými, může to vést k jejich nečekaným absencím v zaměstnání, opožděním a dokonce k poklesu výkonnosti v práci. Tato situace není ideální ani pro zaměstnance, kteří se cítí rozpolcení mezi dvěma důležitými oblastmi svého života, ani pro zaměstnavatele, kteří čelí nepředvídatelnosti a možným komplikacím v plnění pracovních povinností ze strany pečujícího zaměstnance,“ říká Jitka Zachariášová, ředitelka organizace A DOMA, z. s., která se problematice pečujících osob dlouhodobě věnuje.
„Zaměstnavatelé sice poskytují různé benefity – masáže, multisport karty, týden dovolené navíc, psychoterapeutickou podporu apod. Myslím si ale, že většina firem nenabízí ucelenou multidisciplinární podporu pro pečující zaměstnance. Ti chtějí odvádět kvalitní pracovní výkon, ale povinnosti spojené s péčí, hledáním pomoci či řešení a dalšími administrativními nebo koordinačními činnostmi vedou k jejich přetížení. Obvykle se řeší až jeho důsledky – vyčerpání, případně až vyhoření. Ve firmách je přitom třeba změnit nastavení komplexní pomoci, podpořit zaměstnance v řešení již samotných příčin tohoto stavu a předcházet rizikovým situacím ještě dříve, než vůbec nastanou,“ říká RNDr. Michaela Hrdličková, bývalá ředitelka společnosti Biogen s.r.o. v ČR, která se mimo jiné věnuje mentoringu v oblasti leadershipu.
Předcházení problémů je efektivní a účinný nástroj, s nímž právě organizace A DOMA rodinným pečujícím pomůže. Pečující provází její Rodinný průvodce, který společně s nimi řeší jejich problémy „na klíč“. Na konkrétní případ přitom není Rodinný průvodce sám, ale podporuje pečující s pomocí multidisciplinárního týmu (klinický farmaceut, fyzioterapeut, trenér paměti, ergoterapeut a další odborníci). Společně nalézají řešení nepříznivých situací, dlouhodobě pracují s celou rodinou formou diagnostiky a koučování až po její odpojení.

 

Benefity pro pečující zaměstnance by měly být součástí společenské odpovědnosti
Pojem společenská odpovědnost firem je českým překladem anglického výrazu Corporate Social Responsibility, pro který používáme zkratku CSR. Je vymezen jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, v nichž podnikají. Stejně jako udržitelností se společenská odpovědnost zabývá nejen otázkami životního prostředí, ale také sociálními otázkami včetně spokojenosti zaměstnanců a ekonomickými otázkami, jako například etikou podnikání, podporou lokálních výrobců atd.
„Velký problém spočívá v tom, že zaměstnavatelé dnes ani nevědí, kolik jejich zaměstnanců pečuje o své blízké. Je to dáno tím, že se tím pečující nechlubí, o jejich péči vědí mnohdy jen nejbližší spolupracovníci, kteří znají důvody absence kolegů v zaměstnání zapříčiněné například častými návštěvami u lékařů nebo obecně zajišťováním péče. Dalším faktorem je, že pomoc pečujícím, kterou realizuje organizace A DOMA, z. s., není v ČR systematicky podporována. Lidé si přínos metody Rodinný průvodce většinou uvědomí, až když jim pomůže vyřešit jejich problémy spojené s péčí. Pokud by se na nás obrátili hned na začátku nastalé situace, předešli by celé řadě problémů, které s sebou péče přináší a které potom musí řešit za pochodu,“ říká Jitka Zachariášová, jež je také autorkou metody Rodinný průvodce®.