Snažíme se zapojovat i do dalších projektů, které nám dávají smysl, rozvíjejí dále naše portfolio služeb nebo prohlubují znalosti našich pracovníků a pracovnic. Naší filozofií je ne množství, ale kvalita a smysluplnost. Zde naleznete výčet aktuálních projektů.

Dva životy Praha II

Projekt Dva životy Praha II.

Po velmi úspěšném stejnojmenném projektu jsme se rozhodli pro jeho pokračování. Je realizován v období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023. Nabídne opět služby lidem, kteří pečují o blízkého v domácím prostředí nebo se na péči připravují. Využít našich služeb mohou všichni pečující žijící nebo pracující na území hlavního města Prahy. Všechny aktivity jsou zcela zdarma.

Co můžete od projektu očekávat:
  • Kontaktuje Vás Rodinný průvodce, který s Vámi probere stávající situaci a vše, co Vám dělá starosti.
  • Společně připravíte plán pomoci.
  • K řešení problémů můžete využívat služeb našeho multidisciplinárního týmu, který se skládá z mnoha odborníků.

Projekt Dva životy – Praha II., r. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017117  je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OPZ.

Kontakty:
Tel.: +420 607 307 187
E-mail: dvazivoty@a-doma.cz

NOVA

Od 1. 6. 2020 realizujeme projekt NOVA, který je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců organizace zejména pro osobní asistenty a sociální pracovníky. Projekt potrvá do konce května 2022.

Cílem je zlepšení komunikace uvnitř organizace vůči klientům služby, její prezentace a v neposlední řadě získávání kvalitní zpětné vazby. Znamená to navržení systému efektivní komunikace a následné proškolení osobních asistentek a sociálního pracovníka. Jedná se o dlouhodobé akreditované školení, se kterým bude nápomocen i tým odborníků.

Projekt NOVA CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015067 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Kontakty:
Tel.: +420 722 936 114
E-mail: nova@a-doma.cz

Rodina jako základ péče o osoby s duševním onemocněním

Od 1. 11. 2019 realizujeme v pořadí šestý projekt organizace, který podtrhuje důležitost zahrnutí rodiny do péče o duševně nemocné. Realizace projektu s názvem Rodina jako základ péče o osoby s duševním onemocněnímve zkratce Rodina základ péče, potrvá do dubna 2022.

Projekt Rodina základ péče CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011252 je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a veškeré aktivity jsou pro klienty zcela zdarma.

Kontakty:
Tel.: +420 725 319 208
E-mail: rodinazakladpece@a-doma.cz

Znovu do života spolu II.

Projekt ukončen

Projekt Znovu do života spolu II. realizovaný v rámci OP PPR CZ.07.3.63/0.0/17_051/0000686. Je financovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Cílem projektu je udržení a další rozvoj činností komunitního centra se zaměřením na podporu mezigeneračního soužití se seniory v P4. Ověřením funkčnosti provozu centra bude udržení a rozšíření skupiny 40 seniorů (současný projekt) s různými funkčními, oboustranně výhodnými vztahy vzájemné výpomoci a sdílení aktivit v komunitě, nejpozději před ukončením realizace projektu o dalších 40 na celkový stav 80. Podmínkou vytvořených vztahů je mezigenerační vztah (vždy s jinou věkovou kategorií).

Kontakty:
Tel.: +420 725 070 061
E-mail: znovudozivotaspolu@a-doma.cz

Dva životy – Praha

Projekt ukončen

Od 1. 9. 2018 realizujeme v pořadí již třetí projekt pro rodinné pečující, kterým se odborně říká neformální pečovatelé. Projekt nese název Dva životy – Praha a v jeho rámci mohou podporu a pomoc využít pečující, kteří bydlí na území hlavního města Prahy.

Projekt Dva životy – Praha, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008187 je spolufinancování z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OPZ.

Kontakty:
Tel.: +420 607 307 187
E-mail: dvazivoty@a-doma.cz

fyzio
farmaceut
pravnik
mediator
sladovani