Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo před časem nesouhlas Etické komise Ministerstva zdravotnictví se zněním návrhu zákona „O důstojné smrti“. Celé znění stanoviska uvádíme níže.   Členové Etické komise Ministerstva zdravotnictví vyjadřují zásadní nesouhlas se...