Aktuality2. akviziční workshop

10. 7. 2017

Druhá akce našeho komunitního centra – aktivizační workshop s přednáškou geriatra MUDr. Zdeňka Kalvacha se uskutečnila v pondělí 10. července 2017. Zájem byl větší než kapacita sálu. K seniorům, kteří po úspěchu květnové přednášky přivedli své přátele a známé, přibyli noví zájemci o dění v komunitním centru. Vlastní přednášce předcházela informace ředitelky A Doma z.s., paní Jitky Zachariášové, o poskytovaných službách a aktualitách v projektu Znovu do života spolu. Dorazili hosté – Mgr. Iva Kotvová, zástupkyně starosty MČ Praha 4, JUDr. Michaela Kepková, vedoucí oddělení sociálních dávkových systémů Ministerstva práce a sociálních věcí a PhDr. Jitka Plíšková, ředitelka Domova pro seniory Pyšely.

MUDr. Zdeněk Kalvach, uznávaný geriatr a exmístopředseda České geriatrické a gerontologické společnosti velmi srozumitelně ve své přednášce na téma Jak žít déle ve zdraví vysvětloval, co je to geriatrie, a jaký životní styl nám umožní do vysokého věku udržet tělo i duši výkonné a svěží. Zájem o diskusi byl velký, MUDr. Kalvach více než hodinu odpovídal na dotazy – hlavně o tom, jakou péči poskytuje geriatrická medicína a kde by mohli senioři kvalitní geriatrickou péči získat

Naše setkání jsme zakončili informací:

  • o slevových kuponech od místních obchodníků (rozdány zájemcům)
  • o seznamu kontaktů na řemeslníky v Praze 4, kteří souhlasili s poskytnutím svých služeb pro seniory. Šlo o reakci na požadavek seniorů na minulém workshopu, kde si stěžovali na nedostatek kontaktů na řemeslníky. Seznamy byly rozdány zájemcům a průběžně budeme sledovat zpětnou vazbu (reference seniorů na poskytnuté služby)

Příští akce komunitního centra je naplánovaná na září 2017.