AktualityÚčast na konferencích

19. 9. 2018

 

 

17. 9. 2018 se ředitelka A DOMA z. s. Jitka Zachariášová zúčastnila setkání poskytovatelů sociálních služeb, kteří zajišťují pomoc obyvatelům MČ Praha 11. Přítomen byl starosta ing. Petr Jírava a vedoucí sociálního odboru Mgr. Gabriela Hostomská. Cílem bylo předat informace o potřebách sociálních služeb v této lokalitě a dotačních řízeních, kterými jsou podporováni poskytovatelé. Ředitelka A DOMA z.s. naopak přítomné seznámila s projektem na podporu rodinných pečujících Dva životy – Praha, který organizace 1. 9. 2018 zahájila.

 

Dne 18. 9. 2018 byla v Senátu Parlamentu České republiky uspořádána konference zaměřená na rehabilitaci lidí po cévních mozkových příhodách či nádorech mozku. Tématem setkání bylo také stanovení míry nezávislosti klientů. Organizace A DOMA z. s. již při sociálním šetření hodnotí míru soběstačnosti a sebeobslužnosti. Tím se také potvrzuje, že poskytování osobní asistence v naší organizaci reaguje na nové trendy, ještě dříve než jsou v praxi sociálních služeb zaváděny.

Ředitelka A DOMA z. s. Jitka Zachariášová účastníky seznámila s dobrou praxí při podpoře rodinných pečujících. Odezvou bylo velice kladné vyjádření odborné veřejnosti k projektu Dva životy – Praha. Výstupem bylo obdržení pozvání s možností dále prezentovat pomoc a podporu multidisciplinárního týmu široké veřejnosti.