BlogPřáli jste si někdy žít v Holandsku?

24. 2. 2020

Ono má správně být napsáno v Nizozemí, ale já jsem zvyklý na Holandsko a čtenáři těchto řádek jistě nebudou dezorientováni a bude jim jasné o kterou zemi a její společenskou zvláštnost se jedná. Zpráva z levicového tisku hovoří o nizozemských zákonodárcích, kteří chtějí pro lékaře uzákonit možnost odmítnout náročné chirirgické zákroky u pacientů statších 70 let. Podle návrhu zákona předloženého Dolní parlamentní komoře by lékaři určili hodnotu poskytování léčby osobě v nouzi. Členka Sněmovny reprezentantů Corinne Ellemeet (47) z Groenlinks (GL – Zelená levice) předložila návrh v únoru 2019 a nedávno jej představila v dolní komoře Nizozemska.

Ve vyspělých zemích není přesně definován termín „stáří“. V Nizozemsku budou lidé narození po roce 1955 pobírat státní důchod až od věku 67 let a 3 měsíců. Očekává se, že tento věk se stárnutím populace zvýší a posune na 70. Průměrná délka života je dnes mírně nad 81. Ellemeetová trvala na tom, že má zájem pouze na tom, aby byla starším lidem poskytována co nejlepší péče. „Nejedná se o úsporu peněz,“ řekla, ale o vyhýbání se „nadměrnému zacházení“, protože operace nejsou vždy prospěšné a dokonce mohou pacienta nepřiměřeně zdravotně zatěžovat.

Logika jejího návrhu je však založena na nákladové efektivnosti. Zdůraznila, že 70 procent pacientů v nizozemských nemocnicích má více než 70 let, což naznačuje, že by neměli být léčeni stejným způsobem jako mladší pacienti. „Screeningový proces by měl být zaveden v případech, když se zvažuje pokročilá a nákladná léčba,” řekla, „včetně srdečních operací, léčby rakoviny, dialýzy ledvin apod.”

„Ústřední otázkou je toto: Co děláme s pacientem? Hospitalizace, anestézie, bolest a nával drog. Výzkum ukazuje, že nadměrné léčení starších pacientů je stále každodenní událostí,“ uvedla.

Konkrétně řečeno, vůle pacienta žít a bojovat by už nehrála rozhodující roli, ale geriatrický názor na to, jaká bude předpokládaná kvalita života pacienta. Zastavení léčby by znamenalo „zvýšení kvality života pacienta“, vysvětlila Hanna Willem, prezidentka nizozemské asociace klinické geriatrie, která podporuje návrh Corine Ellemeetové.

Loni v září jedna studie v Nizozemsku zjistila, že u obyvatel starších 65 let představuje polovinu všech zdravotních výdajů v zemi. Jinými slovy: dva z deseti lidí má v Nizozemsku více než 65 let, což je celkem téměř 3,3 milionu duší. Demografický vývoj očekává se, že do roku 2030 tento podíl dosáhne jednoho ze čtyř. Téměř 2000 lidí je starších 100 let. Je patrné, že jde o sociální a politický problém.

Návrh C. Ellemeetové vyvolal pochopitelně kritiku v Nizozemsku a také v sousední Belgii, kde francouzsky píšící deník Le Soir zveřejnil řadu článků, ve kterých citoval „nedávnou“ studii o přijímání úspor ve veřejné zdravotní péči. Je zřejmé, že její nápady získávají poměrně příznivou odezvu ve zbytku populace. Je pro nás až nepochopitelné že téměř 40 procent Holanďanů souhlasí s tím, že pokud budou chtít ušetřit peníze na sociální zabezpečení, bylo by „přijatelné“ přestat nabízet životně důležité, ale nákladné zacházení starým spoluobčanům které by jim prodlužilo život nad 85 let.

Vlámští nizozemští vládní mluvčí byli více nakloněni schválit odmítnutí nákladné péče starším než francouzsky mluvící Valonsko. Tato rozdílnost může mít něco společného se skutečností, že eutanazie je častější ve Vlámsku než ve Valonsku. Belgický list Le Soir dodal, že v sousedním Nizozemsku již pacienti nad 75 let nedostávají kardiostimulátory kvůli jejich věku. Ve skutečnosti se nejedná o obecné pravidlo, ale je pravda, že řada operací – včetně náhrady kyčle po zlomenině a umístění srdečních stimulátorů – se provádí až po posouzení celkového stavu pacienta, očekávané délky života, stávající demence, a tak dále. Jde o velké a zatěžující zásahy do lidského organismu, které by mohly být pro staršího člověka vysoce stresující. Ve společnostech, kde je eutanazie obecně považována za přijatelnou, lze to považovat za způsob řešení rostoucích nákladů na zdravotní péči pro rychle stárnoucí obecnou populaci. Zástupce INAMI (belgického sociálního zabezpečení), který zprávu nařídil, označil výsledky za „šokující“. Buďme rádi, že podobné problémy české zdravotnictví a sociální péče zatím naléhavě řešit nemusí a bohdá ani v dohledné době řešit nebude. U nás máme, jak známo, daleko vyvinutější smysl pro solidaritu a sociální cítění, což je dáno historickým vývojem naší společnosti. 

Redakce s použitím podkladů z Nizozemí, foto 123RF.com

Zdroj: (https://www.lifesitenews.com/news/dutch-legislator-wants-doctors-to-be-able-to-deny-surgeriesto-

patients-older-than-70)