BlogNikdo nezůstane bez pomoci, nikdo nebude sám

28. 3. 2020

Je dobré mít přehled o tom, co lze z veřejných zdrojů získat, když to člověk potřebuje. V životě mohou nastat situace, kdy bychom mohli zůstat úplně bezradní. V našem sociálním systému je však na tyto situace pamatováno, a tak žádný člověk nezůstane bez pomoci státu, obce či neziskových organizací.

Systém sociálních služeb v České republice 

Můžeme se setkat s lidmi, kteří neví, na koho či kam se obrátit ohledně sociálních služeb. Často proto, že nikdy dříve sociální službu nepotřebovali. Většinou se tito lidé obrátí na sociální odbor v místě bydliště, zeptají se někoho známého v podobné situaci nebo obdrží letáček s nějakou službou. Pro lepší orientaci níže uvádím, jaké druhy sociálních služeb v České republice máme a k čemu slouží.

Na úvod je ještě důležité sdělit, že sociální služby se řídí platným zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ze kterého dále čerpám. Informace také naleznete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Ani lidé odkázaní na invalidní křeslo nezůstanou bez pomoci

Sociální služby zahrnují:

• Sociální poradenství

– Základní sociální poradenství – je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, která má poskytnout informace k řešení nepříznivé situace.

– Odborné sociální poradenství – je zaměřeno na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin, ve specializovaných poradnách (např. občanských, manželských a rodinných, pro seniory, osoby se zdravotním postižení či třeba v zařízeních hospicového typu, a dalších).

• Služby sociální péče

– Pomáhají osobám, které mají zhoršenou fyzickou či psychickou soběstačnost;

– Podporují život v přirozeném sociálním prostředí (např. doma);

– Umožňují zapojení do běžného života (např. ve škole, v zaměstnání);

– Zajišťují důstojné prostředí a zacházení v případech, kdy to vylučuje zdravotní stav dané osoby.

• Služby sociální prevence

– Pomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osobám, které jsou ohroženy krizovou situací;

– Chrání společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

A jaké jsou služby sociální péče? To se dozvíte v některém z dalších článků.