AktualityDěkuji…

16. 4. 2020

Děkuji…

jménem organizace A DOMA z. s. bych ráda poděkovala všem dárcům za poskytnutí materiálních a finančních darů. V této nelehké době i nadále zajišťujeme péči o seniory, lidi s duševním onemocněním, zdravotním postižením či podporujeme pečující rodiny za spolupráce celého multidisciplinárního týmu. Abychom pomoc mohli poskytovat nejen kvalitně ale také bezpečně, musí být zaměstnanci v přímé péči vybaveni ochrannými pomůckami – rukavicemi, rouškami, dezinfekcí na ruce, ochrannými brýlemi, štíty.

jsme vybaveni ochrannými pomůckami

Tyto ochranné pomůcky, doplňky stravy pro osobní asistenty, aktivizační pracovní listy pro seniory v se nám podařilo zajistit díky podpoře našich dárců. Jmenovitě za ušití roušek paní Haně Vackové, paní Mirce Kubrichtové a paní Martině Dlouhé. Finančně byla organizace podpořena Nadací Komerční banky a.s. Jistota a Nadací Karel Komárek Family Foundation. Ochranné pomůcky nám poskytla MČ Praha 4, Praha 10, MHMP a Středočeský kraj.