BlogDemenci v současné době nelze vyléčit, ale je možné ji stabilizovat

22. 4. 2020

Je to už padesát let co jsem zažil kontakt s dementním člověkem. Ta vzpomínka je poněkud smutná. Bydlel jsem v té době jako mládenec před vojnou na svobodárně a na proti mému pokoji měl svoji noru „pan profesor” jak jsme mu všichni říkali. Byl to podivín se vším, co k tomu patří. Lišil se od většiny spolubydlících věkem, my měli život před sebou, on byl již na penzi. Choval se podivně, potkávali jsme ho na hlavní ulici s obchody a on v těch krámech škemral u pokladních prázdné papírové krabice a ty pak nosil do svého brlohu kam nikdy nikoho nevpustil. Ani paní uklízečku, té vždy postavil před dveře košík a tím byla její úloha skončena. Trvalo to několik let než nám jednou paní uklízečka řekla co je pan profesor zač. Znala ho od konce války kdy se vrátil z koncentráku. Co tam zažil se dnes už nedozvíme, ale žádný lázeňský pobyt to asi nebyl. Prý měl také omrzlé nohy, to mohla být příčina toho, schraňoval ty vzduchem naplněné krabice a jimi zmenšoval prostoru svého pokoje aby těch pár zbylých krychlových metrů brzy zadýchal a tím zateplil. Projev obsese se ztrátou vnímání času a orientace, demence. Ze stresů prožitých za války se vyvinulo chorobné poškození mozku. Moc nemluvil, sotva odpověděl na pozdrav. Pak jsem ze svobodárny odešel a pana profesora ztratil z paměti i z očí. Až po čase jsem se dozvěděl o jeho smutném konci, zemřel ve spánku, bez příbuzných, opuštěný mezi těmi desítkami prázdných krabic. Člověk, který přežil koncentrační tábor. Demence je smutné onemocnění, je to vážná duševní choroba, kdy během denních aktivit selhávají kongnitivní funkce (paměť, řeč, pozornost, prostorová orientace). Příčinou je chorobné postižení mozku. Více než 50 % se na demenci podílí degenerativní choroba mozku, Alzheimerova nemoc. Tady už nechám prostor k vyjádření odborníkům:

Příčiny demence
Kromě primárních demencí jako je Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, Pickova choroba, demence s Lewyho tělísky nebo Huntingtonova nemoc patří mezi příčiny i ischemicko vaskulární demence (sklerotické) a sekundární demence. Ty mohou souviset s maligními tumory, posttraumatickými stavy, epilepsií a podobně.

Příznaky
Nejvýraznějším a většinou prvním příznakem bývají problémy s pamětí v různé míře. Přidává se i špatná schopnost logického myšlení a ztráta soudnosti. Člověk se špatně vyjadřuje. Pro některé typy demencí jsou typické problémy s prostorovou orientací a představivostí, neschopnost rozpoznávat lidi nebo věci. Mění se osobnost pacienta například nepřiměřenými emočními výpady, může se vyskytovat deprese, neklid, různé agrese a poruchy spánku.

Léčba demence
Léčba demencí není snadná, ale některé typy se dají prostřednictvím léčby dobře ovlivnit. Pokud se objeví některé z výše popsaných příznaků, je třeba navštívit spolu s nemocným lékaře se specializací na poruchy paměti (neurolog nebo třeba klinický psycholog). Ten stanoví příčinu a začne s léčbou. Demenci v současné době nelze vyléčit, ale je možné ji stabilizovat. Včasná léčba znamená většinou podávání léků, ale také především co možná nejaktivnější způsob života. Ať už jsou to procházky a jednoduchá cvičení nebo dostatečná duševní aktivita. Důležité je také odborně řešit agresi, vznětlivost a deprese, často je zapotřebí zapojit do terapie i rodinu.

Ilustrační snímek 123RF.com

Prevence
Vědci se domnívají, že by onemocnění mohlo být dáno geneticky. Přesto je možné předpoklady pro vznik demence do jisté míry ovlivnit životním stylem, vlivy okolního prostředí nebo stravováním. Důležité je také dbát na hodnoty normálního krevního tlaku a cholesterolu, případně hlídat stav cukru. Důraz se klade na kvalitní stravu plnou zeleniny, ovoce, vlákniny, kvalitních tuků, pitný režim a dostatek tělesné aktivity. Pro správný rozvoj mozku nelze zanedbávat ani duševní činnost a relaxaci včetně spánku. Demence je energeticky náročné onemocnění. Při rozvinuté nemoci je i při zvýšeném příjmu potravin dochází k hubnutí. Je důležité zvýšit počet jídel během dne. Důležité je dbát na pitný režim, jelikož nemocní často nemají pocit žízně, tekutiny se jim tedy musí často nabízet. Potrava a její příjem zůstávají jednou z posledních aktivit a prožitků a hlavně životní nezbytností. Časté jsou u demence poruchy polykání, které přicházejí především v pokročilé fázi demence a důsledkem těchto poruch je zhoršení nutričního stavu, které mohou způsobit komplikace, jako například aspirační pneumonii. Při poruchách polykání a potížích při konzumaci jídla pomůže, když nemocný při stravování sedí rovně. Je potřeba malých doušků a soust, čehož pečující nejlépe dosáhne pomocí čajové lžičky. Mělo by se střídat jídlo s pitím, aby se ústní dutina snáze prázdnila a snažit se vést nemocného k pravidelnému polykání. 

Připravil -ač s použitím uvedených zdrojů

Použité zdroje: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Demence

https://www.prolekare.cz/kreditovane-kurzy/farmakoterapie-demence-a-kognitivnich-poruch-31/farmakoterapie_demence_a_kognitivnich_poruch-27

http://www.alzheimer.cz/res/archive/002/000304.pdf?seek=1445511614

http://www.dietologie.cz/vyziva/vyziva-dospelych/vyziva-pri-demenci/demence-strava.html