Blog„Nečil se, ať tě neklepne!” Kdo z nás starších tohle ještě neslyšel?

24. 4. 2020

Kdo to neslyšel, ať zvedne ruku. Ale jak na to, aby ta příslovečná Pepka neměla navrch? Lze to především řešit pravidelnými návštěvami u praktického lékaře. Změří vám tlak, poslechne strdce, zkontroluje zrak a případně nechá provést základní laboratoř krve jestli neobsahuje něco, co tam nemá být. A když vyjdete od lékaře bez ztráty kytičky, neznamená to, že jste se s ním viděli na dlouho naposledy. Nepodceňujte tahle setkání s lékařem, dnes jsou laboratorní vyšetření natolik kvalitní, že z odběru krve lékař pozná celou řadu i skrytých neduhů a může vám predikovat jejich eliminaci tak, že vám předepíše účinný lék. Jak si ještě možná pamatujete ze školních lavic jsou čtyři základní typy lidské povahy. Cholerik, sangvinik, flegmatik a melancholik. Každý z nás má některou z vyjmenovaných povah. A každá povaha má své kladné, ale také záporné vlastnosti. Nebude na škodu, když vám připomenu ve stručnosti jednotlivé charakteristiky.

Ilustrační foto 123RF.com

Cholerik je dynamická osobnost, která dosahuje svých cílů, je vstřícný a optimistický, což má společné se sangvinikem. Cholerici jsou přirozenými vůdci od nejútlejšího věku, chrání ukřivděné a boj za lidská práva je jejich přirozenou činností. Jeho prvotním zájmem je dosahování cílů, nejde mu o to, aby se někomu zalíbil. Je cílevědomý a skvělý organizátor. Má schopnost dokončit větší díl práce než kdokoliv jiný. Rád překonává překážky, miluje boj a konkurenci. Obejde se bez přátel a diváků, stačí mu jeho cíl. Miluje krizové situace, ve kterých exceluje.
Záporné stránky cholerika. Má nadřazený postoj, který dokáže druhé značně psychicky deptat. Netoleruje slabosti, nesnáší nemocné a nerozhodné lidi. Neumí dobře jednat s lidmi, je netrpělivý. Neumí vysadit z pracovního tempa a nutí k němu i své okolí. Jeho život se řídí základním heslem, že má vždy pravdu a nemůže si ani náhodou připustit, že by se mohl mýlit.

Sangvinik miluje společnost. Je citový a okázalý, dokáže přeměnit každou práci v legraci. Nachází v životě spoustu vzrušení a dokáže své zážitky zajímavě a pestře vyprávět. Je vždy vstřícný a optimistický. Od nejútlejšího dětství je zvědavý a veselý. Touží být středem pozornosti a díky svému vypravěčskému talentu je duší společnosti. Nemusí mít více talentu než ostatní, ale zřejmě si užívá více legrace. Jeho charisma a překypující osobnost k němu neustále přitahuje lidi. Bez váhání umí nabídnout svou pomoc, nedomýšlí však důsledky své ochoty.
Záporné stránky cholerika. Vetšinou nic nedotáhne do konce a nedokáže pochopit, že by měl nějaké zásadní povahové vady. Neumí naslouchat. Protože neumí naslouchat a nemá zájem, nepamatuje si přesně jména. Skáče lidem do řeči a často odpovídá za ostatní.

Ilustrační snímek 123RF.com

Melancholik se už jako dítě jeví jako hluboký myslitel. Je nenáročný a tichý a má rád samotu. Vyznává pevný řád, oceňuje krásu a inteligenci. Je mlčenlivý a přemýšlivý, má pesimistickou povahu a předvídá potíže ještě dřív než vzniknou. Má sklon ke genialitě a vysoký intelekt. Ze všech typů má nejvíce tvůrčího talentu. Je perfekcionista a pokud něco dělá, dělá to jen pořádně, záleží mu pouze na kvalitě.
Záporné stránky melancholika. Snadno podléhá depresi. Snadno se uráží a ve všem hned hledá problémy. Má nízké sebevědomí, trpí vnitřní nejistotou. Je váhavý, protože se bojí, že jeho plány nejsou úplně perfektní. Věnuje plánování příliš mnoho času. Na své okolí klade nerealistické nároky, uplatňuje na ostatní svůj perfekcionismus.

Flegmatik. S flegmatikem se vychází nejlépe ze všech povahových typů. Pro své rodiče představuje požehnání, protože je spokojený všude, kam ho strčíte. Má rád přátele, ale je šťastný i o samotě. Umí se snadno přizpůsobit každé situaci. Je cílevědomý. Mezi ostatními představuje tlumenou osobnost, dobře odolává tlakům. Ke všemu přistupuje klidně, věci řeší postupně, je prostě bezproblémový. Obdivuhodnou vlastností je zachovat si klid, chladnokrevnost a soustředěnost. Nikdy nikam nespěchá a nedá se vyvést z míry. Je smířený se zákeřnostmi života a do ničeho nevkládá velké naděje. Je spolehlivý a vytrvalý, má dobré úřednické schopnosti, dokonale zvládá administrativní práci. Má spoustu přátel, protože se s ním dobře vychází, je nejlepším přítelem. Nikoho neuráží, umí poslouchat, nemá potřebu mluvit, umí být vrbou nebo chápajícím publikem.
Záporné stránky flegmatika. Neumí se pro cokoliv nadchnout a neexistuje situace, která by ho rozčílila. Brání se jakýmkoliv změnám a nerad zkouší nebo vymýšlí nové věci. Vypadá jako lenoch, odkládá věčně práci nebo se jí úplně vyhýbá. Nerad nese odpovědnost za svůj život. Nedává najevo své city, zdá se být strašně mdlý. Nerad říká ne. Bojí se učinit rozhodnutí.

Tak už jste se našli a otypovali? Zkuste se také zorientovat u vašich přátel, příbuzných a nebo kolegů, prostě zjistíte, že to funguje ale také zjistíte, že nikdo není černobílý, že se jednotlivé typy mohou prolínat a ze čtyř povahových rysů může mít někdo z každého trochu. Ale takoví už lidé jsou, mnohovrstevnatí, nezaškatulkovatelní, záhadní a tajemní.

Po typologii se dostaneme k onemocněním postihujícím všechny lidské typy bez rozdílu. Snad jen s tím, že někteří přistoupí k léčbě odpovědně (a vy už víte, kteří to jsou) a někteří hodí starost o svoji tělesnou schránku a životní styl za hlavu a budou si dál žít svůj jedinečný život. Spolené onemocnění které všem vlastní a projevuje se menší či větší měrou je vysoký krevní tlak. Také je možné hovořit o klasické civilizační chorobě, to je takové, kdy člověk aniž chce přibírá do repertoáru svého života nové a nové podněty, zvyky, ale i jídla, nápoje a neuvědomuje si, že to mohou být právě tytomńové stimuly, které mají vliv na jeho osobnost.

Vysoký krevní tlak neboli hypertenze postihuje dle výzkumů každého šestého člověka. Krevní tlak vzniká v cévách a je to tlak, kterým působí krev na stěny cév. Je nezbytný, aby nám krev v cévách a žilách neustále kolovala. Krev neproudí tělem sama od sebe, ale je poháněna srdcem, která pracuje jako pumpa. Při dlouhodobém vysokém krevním tlaku a jeho neléčení je člověk vystaven vývoji onemocnění oběhové soustavy, jelikož dochází k tvorbě usazenin na stěnách tepen a dochází k jejich ucpávání. 

Hypertenze způsobuje při masivním vzestupu tlaku potíže jako např. krvácení z nosu, závratě, bolest hlavy a únavu. Při masivním zvýšení se dá rovněž pozorovat dušnost, poruchy vidění a nevolnost. Pokud hypertenze není stanovena kontrolním měřením, tak se projeví často až při vniku pozdních příznaků. V případě zjištěného vysokého tlaku je nutná důsledná léčba, která povede k normalizaci krevního tlaku. Rovněž je potřeba odhalit, případně rovnou vyloučit další doprovodná onemocnění, která při souběhu s vysokým krevním tlakem násobí rizikovost pacienta, jako je např. cukrovka nebo vysoký cholesterol. 

Existuje spousta příčin vysokého krevního tlaku a mezi nimi je i deprese. Kombinace deprese a prožívání úzkosti zvyšuje riziko vzniku vysokého krevního tlaku, jelikož při takovémto prožívání tělo produkuje větší příval hormonů, které zvýší krevní tlak tím, že způsobují rychlejší tlukot srdce a zúžení cév. V takovém případě se sice jedná o krátkodobé zvýšení tlaku, ale při často se opakujících krátkodobých zvyšováních vzniká riziko vzniku dlouhodobého vysokého tlaku a riziko poškození srdce, cév a ledvin. Pokud navíc člověk řeší deprese a úzkosti kouřením, konzumací alkoholu a nezdravých jídel, tak se zvyšuje rovněž i riziko infarktu a mrtvice. Je dobré osvojit si techniky zvládání stresu, které mohou vést ke snížení krevního tlaku. Pomoci může cvičení, meditace, relaxace a dostatek spánku. Předcházet vysokému tlaku lze dále také udržováním správné tělesné hmotnosti, omezením nadměrného přívodu tuků a kalorií, nepřesolováním jídel, nekouřením a pravidelnou fyzickou aktivitou. 

Připravil -ač s použitím uvedených pramenů, fotografie 123RF.com

Použité zdroje: 

https://www.magazinzdravi.cz/vysoky-krevni-tlak-a-deprese

https://www.mojeambulance.cz/prevence-vysokeho-tlaku/

https://www.lekarnahartmann.cz/stres-vysoky-krevni-tlak-jak-spolu-souvisi

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertenze