BlogNěkolik zajímavostí z Prahy 4 z období opatření proti covid-19

25. 4. 2020

Stav nutných opatření omezující občany kvůli koronavirové pandemii trvá již poměrně dlouho a společnost to nelibě nese i když si uvědomuje latentní nebezpečí nákazy. Ta je neviditelná a všudypřítomná. Po vyhodnocení všech okolností, výsledků testů, statistik šíření nemoci a odborné predikce výhledu do budoucích dnů, rozhodla odborná vládní komise o rozvolnění dosavadních tuhých opatření. Vláda ČR ve čtvrtek 23. 4. 2020 zrušila zákaz volného pohybu osob a současně změnila pravidla pohybu lidí na veřejnosti. Změna platí už ode dneška t.j. od soboty 25. dubna 2020. Přinášíme přehled toho, co nově platí, a co je ještě zakázáno.

Sňatky a registrovaná partnerství mohou být uzavírána za přítomnosti nejvýše deset osob, mezi něž se vedle snoubenců počítají svědci, oddávající, matrikář a čtyři další osoby. O pořízení případného záznamu ze svátečního dne se tak i nadále musí postarat některý ze svatebčanů.

Největší povolená účast na bohoslužbě – dohromady to může být až patnáct lidí. 

V dalších případech platí limit deseti osob, dosud to byly dvě osoby (nebo členové jedné domácnosti) a zachovávání odstupu od jiných osob 2 metry.

Skupinky na veřejnosti mají nadále zachovávat od jiných osob odstup nejméně dva metry. Tímto způsobem mohou trénovat i profesionální sportovci a scházet se spolky.

Vláda nově definovala podmínky pro sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech 

Vláda dále umožnila konzumaci nápojů a potravin na veřejnosti v místě jejich prodeje, a to v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci. I nadále platí povinnost vzdálit se od výdejního okénka nejméně 10 metrů.

Stručné shrnutí nařízení Vlády ČR:

  • ve veřejném prostoru skupinky nejvýše 10 osob, odstup od jiných nejméně dva metry,
  • konzumace potravin a nápojů na veřejnosti v místě prodeje je možná v případech nutné potřeby,
  • sportování venku a v přírodě se může účastnit nejvýše 10 osob, odstup od jiných nejméně dva metry,
  • svatby se účastní 10 lidí včetně matrikáře a oddávajícího,
  • bohoslužby se může účastnit až 15 lidí, i zde platí dvoumetrový odstup,
  • profesionální sportovci mohou trénovat bez roušky a maximálně v 10 lidech.

Harmonogram uvolňování podnikatelských a dalších činností a opatření ve školách a školských zařízeních si pak můžete prohlédnout na odkazu po rozkliknutí obrázku níže. A jen upozornění, tento harmonogram může být dle vývoje epidemiologické situace dále upravován (stav podle zdroje k 23. 4. 2020).

 

Nenechejte si ujít farmářské trhy na Praze 4

Čerstvá zelenina je nenahraditelná. Foto 123RF.com

Farmářské trhy na Spořilově startují tuto sobotu 25. dubna 2020 od 8. hodiny ranní na Roztylském náměstí. Jejich pořadatelem je spolek POD PLATANY. Městská část Praha 4 již několik let pořádání trhů prostřednictvím dotací podporuje. 

Během trhů je potřeba dodržovat všechna platná nařízení ohledně hygieny a epidemiologie, což je i podmínka jejich nového startu. 

Organizátoři slibují, že budou se snažit návštěvníků trhů zajistit dokonalé bezpečí. Všichni prodejci budou mít roušky a rukavice, a v nabídce na každém trhu se objeví také ochranné prostředky. Na všech stáncích si budou moci příchozí nastříkat na ruce desinfekci. A nesmíte se zlobit se na prodejce, kteří mají zákaz nabízet ochutnávky zboží.

 

Budoucnost okolí stanice metra Budějovická

Z webového portálu Prahy 4 jsme se dozvěděli pár myšlenek o budoucnosti území kolem stanice Budějovická. Prostor kolem stanice metra C Budějovická má potenciál být velice kvalitním městským centrem – součástí širšího celoměstského centra. Dnešní stav tohoto území mezi komunikacemi Olbrachtova, Budějovická, Antala Staška a Poláčkova je pozůstatkem nekoncepční a v podstatě nahodilé výstavby, kdy jednotlivé stavby nebyly komponovány do navzájem srozumitelně propojeného celku. 

Budějovická

Praha 4 je velmi ráda, že se hlavní město po letech váhání snaží toto území zlepšit a odstranit aspoň největší závady. Zatím došlo k dohodě města s vlastníky na opravách a rekonstrukci teras a podchodů, které jsou zčásti v havarijním stavu. Dopravní podnik chystá rekonstrukci stanice metra. 

„Velmi vítáme snahu hlavního města řešit ve spolupráci s městskou částí Praha 4 a s vlastníky majetků v tomto území jeho budoucnost,“ uvedl první místostarosta Zdeněk Kovářík (ODS). „V naší představě při řešení této budoucnosti je potřeba doplnit dosavadní administrativní, obchodní a dopravní funkci lokality o bydlení (nejlépe kvalitního nájemního bydlení), kulturní funkci a funkci shromažďovací, čili vytvořit zde kvalitní veřejný prostor náměstí, včetně zeleně a prostupů do všech navazujících území,“ dodal Kovářík.

Praha 4 věří, že společná aktivita, pro kterou město vytvořilo komisi, přinese tomuto cennému území naději na skvělou budoucnost.

Připravil z dostupných zdrojů -ač, fotografie 123RF.com a Vít Drbal