AktualityProč si to neulehčit

20. 11. 2020

Jste z Prahy a pečujete o člověka s duševním onemocněním? Nevíte, jak dál a potřebujete pomoc?

Projekt je určen pro:

Projekt Rodina jako základ péče je určen pro lidi s duševním onemocněním a jejich rodiny. Podporujeme osoby s duševním onemocněním, ale také odlehčujeme v péči osobám, které se o ně starají a jsou k nim v rodinném nebo blízkém vztahu.

Projekt začal na podzim roku 2019 a stále přijímáme jak nové pečující o osobu s duševním onemocněním, tak i osoby s duševním onemocněním.

Neváhejte se obrátit na našeho rodinného průvodce – tel.:725 319 208, který k vám nejdříve přijde na úvodní návštěvu, kde společně definujete potřeby Vaše i Vašeho blízkého, o kterého se staráte.

Průběh:

Úvodní návštěva rodinného průvodce probíhá v domácnosti klienta. Po zvážení je možné ji realizovat v prostředí organizace A DOMA. Úvodní návštěva trvá přibližně tři hodiny, v případě potíží je možné časové trvání přizpůsobit. Schůzky se účastní duševně nemocný, případně pečující. Návštěvu můžeme rozdělit, nebo vést za přítomnosti členů rodiny dohromady. V domácnosti mapuje rodinný průvodce potřeby celé rodiny, zjišťuje zdravotní stav, současnou situaci i předchozí vývoj. Snaží se získat informace od všech členů, aby podpora z projektu byla efektivně využívána. Pokud se rodina rozhodne do projektu vstoupit, rodinný průvodce sepíše s klienty monitorovací list se základními údaji (podepisuje pečující i duševně nemocný) a také prohlášení o tom, že trpí duševním onemocněním nebo o někoho takového pečuje. Na úvodní návštěvě si rodina stanoví, jakou podporu by uvítala v rámci multidisciplinárního týmu.

V našem týmu je již zmíněný rodinný průvodce, poradce pro odlehčení péče, fyzioterapeut, ergoterapeut, psychoterapeut, trenér paměti, mediátor, právník a sociální pracovník, který Vám pomůže například s příspěvkem na péči či průkazem ZTP. Zajímavou metodou, kterou poskytujeme v rámci naší podpory je metoda biofeedback. Ta podporuje zlepšení fungování centrálního nervového systému pomocí tzv. zpětné vazby. Vše poskytujeme zcela zdarma. Uvedení odborníci chodí do domácností nebo se scházejí na místě dohodnutém s klientem. Klient i pečující může u jednotlivých odborníků čerpat časovou dotaci 24 hodin (u psychoterapie pro duševně nemocné je to 36 hodin, stejně tak u metody biofeedback). Celkově v rámci projektu pak může klient čerpat celkem 50 hodin. Intenzita setkávání a množství odborníků poskytující podporu je na individuální domluvě.

Mimo individuální setkávání je možné zapojit se i do skupinových aktivit:
  1. Podpora pečujících v rámci našeho projektu spočívá i v hledání cest k ulehčení péče, posilování vztahů v rodině, vzdělávání, poradenství a ve skupinových aktivitách jako je skupinová terapie pro pečující nebo svépomocné skupiny. Na těch budete mít možnost sdílet náročnost péče a zkušenosti s ostatními pečujícími.
  2. Zajímavou formou edukace jsou minikurzy konané v nepravidelných intervalech vždy na téma, které je u rodin časté a zajímá je. Minikurzy vedou odborníci v dané oblasti. Již proběhly minikurzy na téma: co je dobré vědět o lécích, jak zvládat konflikty, relaxace, nebo trénování paměti.

Osobu s duševním onemocněním podporujeme v samostatnosti, posilování v sociálních aktivitách, procvičování zlepšení mozkových funkcí ve formě skupinových nácviků dovedností.

Rodinný průvodce Vás poté v průběhu podpory navštíví ještě dvakrát osobně, kdy s rodinou konzultuje nastavení podpory, změny a další možnosti podpory. Konzultant pro odlehčení péče je v průběhu podpory k dispozici s pomocí při vyhledání služeb mimo naší organizaci, například s vyhledáním lékaře.

Všemi aktivitami se snažíme zkvalitnit život osobě s duševním onemocněním a tím celé rodině.

Při zájmu o vstup do projektu nebo poskytnutí bližších informací můžete kontaktovat rodinného průvodce na telefonním čísle: 725 319 208.